Arbitři sporu Škody a Českých drah s verdiktem nepočkali na soud | E15.cz

Arbitři sporu Škody a Českých drah s verdiktem nepočkali na soud

Arbitři sporu Škody a Českých drah s verdiktem nepočkali na soud
Lokomotiva Českých drah
• 
ZDROJ: ČTK

Jan Šindelář

České dráhy se snaží zvrátit pro ně nepříznivý výsledek arbitráže se Škodou Transportation. Jako jedno ze stébel, kterého se chytají, jim slouží poukaz na možnou podjatost šéfa arbitrážní trojice Milana Poláka. Deník E15 má k dispozici usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1, který se Polákovým angažmá na popud drah zaobírá.

Soud sice zatím nevydal rozhodnutí ve věci samé a rovněž nevyhověl Českým drahám, které žádaly předběžný zákaz vynesení rozhodčího verdiktu. Ve zdůvodnění ale soud vyjádřil přesvědčení, že sami arbitři s rozhodčím nálezem vyčkají. „Lze předpokládat postup rozhodčího soudu, který … shledá důvody pro přerušení řízení, aby se tak vyhnul vadám řízení, jež by měly za následek zrušení vydaného rozhodčího nálezu,“ píše se v usnesení obvodního soudu.

Rozhodci ale předpoklady obvodního soudce nenaplnili a uložili Českým drahám zaplatit Škodě 1,2 miliardy korun. V kauze jde o zpožděnou dodávku dvaceti lokomotiv za 2,7 miliardy korun.

Podle právního odborníka není věc jednoznačná. Rozhodci mohli vyčkat, ale řízení u soudu může trvat dlouho, čímž by se popřel hlavní smysl arbitráže.

Josef Vrabec, kterého do poroty nominovaly dráhy, navíc odmítl verdikt podepsat, což se stává velmi zřídka. Předseda Milan Polák a nominant Škody Jakub Chytil s poukazem na povinnou mlčenlivost průběh arbitráže nekomentují. „Chovám se profesionálně, tedy dodržuji i za dané situace striktní mlčenlivost týkající se věci, nemohu se tedy vyjadřovat ani k dané procesní otázce,“ sdělil deníku E15 Polák.

Sdílnější není ani obvodní soud, jehož předpoklad se nenaplnil. „Zdejší obvodní soud rozhodně nemůže hodnotit postup rozhodce. Činí tak výlučně v rámci řízení na návrh některého z účastníků rozhodčího řízení,“ doplnila místopředsedkyně soudu Alena Novotná.

Podle právního odborníka osloveného deníkem E15 není celá věc jednoznačná. „Na jedné straně mohli rozhodci vyčkat, na druhé straně ale může řízení u obvodního soudu trvat velice dlouho, čímž by se popřel hlavní smysl arbitráže,“ uvedl právník. Odmítnutí obvodního soudu vydat předběžné opatření může mít podle něho dvojí důvod. Buď soud skutečně nenašel dostatečně silné důvody, nebo se zachoval alibisticky. „Ale to je čirá spekulace,“ doplnil.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!