Brusel rozcupoval plány ministerstva dopravy

Poslední zprávu od Evropské komise si úředníci ministerstva dopravy rozhodně za rámeček nedají. Brusel v ní nezvykle ostře kritizuje jejich práci za poslední dva roky, konkrétně přípravu čerpání unijních fondů na dopravní projekty v následujících sedmi letech. Deník E15 má hodnocení komise k dispozici.

Ministerstvo dopravy
6.2.2014 10:36   |  

Návrh nového českého operačního programu Doprava (OPD II) je podle komise mírně řečeno nedokonalý. Ministerstvo dopravy naopak oponuje, že si v přípravě dokumentů vede nejlépe mezi takzvanými kohezními státy.

Výhrady Evropské komise by se daly shrnout do tří základních okruhů: malý podíl železničních staveb ve prospěch silnic, zbytečná vodní díla a zmatečné smíchání nesouvisejících projektů do pouhých tří skupin (takzvaných prioritních os). Bruselští úředníci ovšem peskují své české kolegy i za formální stránku OPD II, což v mnohém připomíná vztah učitele a nezvedeného žáčka. „Dokument se špatně čte… struktura priorit není dobře vysvětlena… některé části protiřečí jiným… chybí odkazy na další dokumenty,“ píší úředníci komise do České republiky.

Češi počítají pro železnici s méně než polovinou všech přiřknutých peněz. Naopak Brusel prosazuje, že tento podíl by měl být 60 procent. Tuzemští úředníci navíc smíchali železnici do jedné prioritní osy s projekty inteligentních dopravních systémů, vodními stavbami, MHD a bezemisními dopravními prostředky. To ještě více zamlžuje skutečný objem peněz pro železnici.

„Může přijít ministr přející lodní dopravě a všechny peníze dá do vody na úkor železnice,“ nastínil riziko člověk obeznámený s problematikou. „Komise nesouhlasí s podporou projektů na vnitrozemské vodní cestě v ČR,“ dodává Brusel. Na mysli má především labská zdymadla Děčín a Přelouč.

Pokud by železnice měla vlastní prioritní osu, peníze by měla jisté, neboť je do jiné osy nelze přesunout. Rezort přitom počítá se dvěma osami pro silnice a třetí smíšenou. To je rozdíl oproti sedmi osám současného programu Doprava (OPD I). Komise se přitom pozastavuje i nad vágně a nekonkrétně formulovanými plány, zaráží ji například „obnova mechanizace pro údržbu drážní infrastruktury“. Tady jde zřejmě o sporný plán správy železnic na omlazení drezín za evropské peníze.

Rezort dopravy o podobě OPD II s komisí jedná a snaží se obhájit svůj pohled. Podle mluvčího Martina Nováka je třeba co nejrychleji dokončit páteřní síť dálnic a odvést dopravu z obcí, což vysvětluje nižší podíl železnice. „My tvrdíme, že takový poměr nelze brát automaticky a je třeba přihlížet k místním podmínkám. Tyto argumenty budeme uplatňovat při vyjednávání s Evropskou komisí,“ uvedl Novák.


Čtěte také:

Monopol jízdních řádů končí. Ministerstvo dopravy data otevře

Ministerstvo dopravy hledá nového provozovatele registru vozidel

Autor: Jan Šindelář

Komentáře

Čtěte také

Dušan Šrámek: Babišův celní hazard

Dušan Šrámek: Babišův celní hazard

Ministr financí Andrej Babiš chce, aby celníci mohli vyšetřovat daňové trestné činy. To dnes může jen policie. Dále by se měla Celní správě rozšířit pravomoc na prověřování… více

Mobilní web