Brusel rozcupoval plány ministerstva dopravy | E15.cz

Brusel rozcupoval plány ministerstva dopravy

Brusel rozcupoval plány ministerstva dopravy
Ministerstvo dopravy
• 
ZDROJ: Rasch Jan/Euro

Jan Šindelář

Poslední zprávu od Evropské komise si úředníci ministerstva dopravy rozhodně za rámeček nedají. Brusel v ní nezvykle ostře kritizuje jejich práci za poslední dva roky, konkrétně přípravu čerpání unijních fondů na dopravní projekty v následujících sedmi letech. Deník E15 má hodnocení komise k dispozici.

Návrh nového českého operačního programu Doprava (OPD II) je podle komise mírně řečeno nedokonalý. Ministerstvo dopravy naopak oponuje, že si v přípravě dokumentů vede nejlépe mezi takzvanými kohezními státy.

Výhrady Evropské komise by se daly shrnout do tří základních okruhů: malý podíl železničních staveb ve prospěch silnic, zbytečná vodní díla a zmatečné smíchání nesouvisejících projektů do pouhých tří skupin (takzvaných prioritních os). Bruselští úředníci ovšem peskují své české kolegy i za formální stránku OPD II, což v mnohém připomíná vztah učitele a nezvedeného žáčka. „Dokument se špatně čte… struktura priorit není dobře vysvětlena… některé části protiřečí jiným… chybí odkazy na další dokumenty,“ píší úředníci komise do České republiky.

Češi počítají pro železnici s méně než polovinou všech přiřknutých peněz. Naopak Brusel prosazuje, že tento podíl by měl být 60 procent. Tuzemští úředníci navíc smíchali železnici do jedné prioritní osy s projekty inteligentních dopravních systémů, vodními stavbami, MHD a bezemisními dopravními prostředky. To ještě více zamlžuje skutečný objem peněz pro železnici.

110 miliard na dopravu110 miliard na dopravuAutor:

„Může přijít ministr přející lodní dopravě a všechny peníze dá do vody na úkor železnice,“ nastínil riziko člověk obeznámený s problematikou. „Komise nesouhlasí s podporou projektů na vnitrozemské vodní cestě v ČR,“ dodává Brusel. Na mysli má především labská zdymadla Děčín a Přelouč.

Pokud by železnice měla vlastní prioritní osu, peníze by měla jisté, neboť je do jiné osy nelze přesunout. Rezort přitom počítá se dvěma osami pro silnice a třetí smíšenou. To je rozdíl oproti sedmi osám současného programu Doprava (OPD I). Komise se přitom pozastavuje i nad vágně a nekonkrétně formulovanými plány, zaráží ji například „obnova mechanizace pro údržbu drážní infrastruktury“. Tady jde zřejmě o sporný plán správy železnic na omlazení drezín za evropské peníze.

Rezort dopravy o podobě OPD II s komisí jedná a snaží se obhájit svůj pohled. Podle mluvčího Martina Nováka je třeba co nejrychleji dokončit páteřní síť dálnic a odvést dopravu z obcí, což vysvětluje nižší podíl železnice. „My tvrdíme, že takový poměr nelze brát automaticky a je třeba přihlížet k místním podmínkám. Tyto argumenty budeme uplatňovat při vyjednávání s Evropskou komisí,“ uvedl Novák.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!