Asociace inkasních agentur rozšiřuje svojí činnost i základnu

29.6.2010 17:04   |  

Asociace inkasních agentur ČR (AIA), která sdružuje nejvýznamnější inkasní agentury působící na českém trhu, přijala tři nové členy. Na své valné hromadě, která proběhla minulý týden, AIA rovněž změnila stanovy a položila základy pro své nové aktivity.

Novými řádnými členy AIA se staly inkasní agentury Agentura české inkasní a Cash Collectors, prvním přidruženým členem AIA se stala inkasní agentura GGN Inkaso.

Klíčovou změnou stanov AIA se stalo rozšíření forem členství. Řádné členství je určené stabilním inkasním agenturám. Přidruženými členy mohou být buď inkasní agentury usilující o řádné členství nebo firmy, jejichž činnost nějakým způsobem souvisí s inkasem pohledávek a ztotožňují se s cíli AIA. Třetí formou členství je individuální, určené fyzickým osobám podporujícím činnost AIA.

V rámci rozšíření svých aktivit se AIA hodlá zaměřit na posílení své role arbitra ve sporech dlužníků s členskými i nečlenskými inkasními agenturami. Za tímto účelem ustavila funkci etického komisaře AIA, který se má stát především kontaktním místem pro dlužníky, kteří se cítí poškozeni postupem inkasních agentur.

Jako etického komisaře AIA zvolila valná hromada Iva Klimeše. Novou aktivitou AIA se stane pořádání odborných školení pro inkasní specialisty nejen z členských inkasních agentur.

Asociace inkasních agentur ČR byla založena v roce 2002 a od roku 2006 se stala členem Evropské federace národních asociací inkasních agentur. Členové Asociace inkasních agentur jsou nejvýznamnější společnosti působící v oblasti správy a inkasa pohledávek, které přijaly etický kodex.

Autor: prh

Komentáře

Čtěte také

Šašek provokuje: Přidat učitelům? Jistě, ale také přidat práci

Šašek provokuje: Přidat učitelům? Jistě, ale také přidat práci

Vláda včera schválila zvýšení platů učitelům, čímž splnila to, oč se snaží nejvíce – nahnat si před nadcházejícími volbami preference. K tomu jí můžeme všichni pogratulovat stejně… více

Mobilní web