Česká DPH je i po zvýšení lehce pod průměrem EU

I po letošním zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty je Česko stále zdaněním spotřeby pod průměrem Evropské unie. Výše základní sazby DPH se v celé EU pohybuje v průměru lehce nad 21 procenty. Nicméně ve srovnání s okolními zeměmi patří Česko pro spotřebitele k těm dražším.

 ilustrační foto
7.1.2013 16:02   |  

Evropská unie určuje pro všechny země minimální přípustné sazby. U snížené sazby je dno stanoveno na pět procent, u základní sazby na 15 procent. Pět států si nicméně dokázalo vyjednat výjimky a uplatňují i takzvanou supersníženou sazbu. Dvacetiprocentní základní sazbu daně z přidané hodnoty mají v Německu, Rakousku a na Slovensku. V Polsku platí spotřebitelé sazbu 23 procent.

Standardně jsou používány dvě až tři sazby. Výjimkou jsou Dánsko, které má jednotnou sazbu 25 procent, některé zboží a služby jsou však od daně osvobozeny, a Lucembursko. To má čtyři sazby DPH. „V některých státech (Belgie, Irsko, Lucembursko, Rakousko a Portugalsko) se uplatňujea „mezisazba“, která plní funkci opatření zmírňující přechod ze snížené sazby DPH na sazbu základní,“ říká Jan Jedlička z EU Office České spořitelny. Základní sazba se k lednu 2013 pohybuje v EU od její minimální úrovně 15 procent v Lucembursku až po 27 procent v Maďarsku.


Sazby DPH členských států EU k lednu 2013 (v procentech):

země super snížená sazba sazba snížená sazba základní mezisazba
Belgie -6/122112
Bulharsko-920-
Česko-1521-
Dánsko--25-
Německo-719-
Estonsko-920-
Řecko- 6,5/1323-
Španělsko41021-
Francie2,15,5/719,6-
Irsko4,89/13,52313,5
Itálie-41021
Kypr- 5/817-
Lotyšsko-1221-
Litva-5/921-
Lucembursko36/121512
Maďarsko-5/1827-
Malta-5/718-
Nizozemsko-621-
Rakousko-102012
Polsko-5/823-
Portugalsko-6/132313
Rumunsko-5/9 24-
Slovinsko- 8,520-
Slovensko- 1020-
Finsko-10/1424-
Švédsko-6/1225-
UK-520-

Zdroj: EU Office České spořitelny


V mnoha zemích Evropské unie se nepřímé daně zvyšovaly po vypuknutí finanční krize jako jedno z opatření boje s vysokými deficity veřejných financí. Popularita tohoto kroku mezi vládami je dána do jisté míry i tím, že zvýšení nepřímých daní nemusí mít na domácí ekonomiku takový negativní vliv, jako může představovat zvýšení přímých daní přímých.

Daň z přidané hodnoty se tak stále více podílí na celkových příjmech státních rozpočtů. U některých z nich je to více než čtvrtina. Jen od roku 2000 do roku 2010 se zvýšil vážený průměr za Evropskou unii o jeden procentní bod ze 17,3 na 18,3 procenta. V Česku se podíl DPH na příjmech rozpočtu zvýšil z 18,4 na 20,6 procenta. „Vzhledem k tomu, že nejnovější data jsou za rok 2010, kdy docházelo k četnému navyšování sazeb DPH, můžeme usuzovat, že tento poměr se bude i nadále zvyšovat,“ dodává Jedlička.


Také čtěte:

Operátorská amnestie: utečte z okovů díky změně DPH

Česko má nejvyšší zdanění pohonných hmot z nových členů EU


Autor: Jan Stuchlík

Komentáře

Čtěte také

Česko na základě kvót přijalo osm uprchlíků, další tři odmítlo

Česko na základě kvót přijalo osm uprchlíků, další tři odmítlo

Do Česka minulý týden přijela skupina osmi uprchlíků, které země musí přijmout z Řecka či Itálie na základě přerozdělovacích kvót schválených EU. Skupina běženců prošla… více

Mobilní web