České firmy musí čekat na úhradu svých faktur v průměru 48 dní

31.3.2010 15:41   |  

České podniky musí čekat na úhradu svých faktur v průměru 48 dní. Uvádí to nejnovější výsledky srovnání platební morálky v zemích střední a východní Evropy za loňský rok, který dnes zveřejnila společnost Creditreform.

Zhruba 40 procent odběratelů dodržuje podle Creditreformu průměrnou splatnost 36 dní, což je ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi dobrý výsledek. Na druhou stranu pětina (20 procent) zákazníků překračuje platební termín o více než 30 dní.

Mnohé podniky v zemích střední a jihovýchodní Evropy jsou nuceny se vyrovnávat s opožděnými úhradami svých faktur. Zhoršená platební morálka je jedním z následků hospodářské krize. V České republice čekají dodavatelé zboží a služeb na úhradu svých pohledávek v průměru 48 dní. Zpoždění v úhradách tedy představuje v průměru 12 dní, obvyklá doba splatnosti v roce 2009 činila 36 dní.

Negativní vývoj konjunktury se také kriticky promítá do růstu počtu podnikových insolvencí. Právě platební morálka podniků totiž představuje jeden z nejvýznamnějších faktorů, který se přímo promítá do finanční situace malých a středních podniků. Vysoký počet neuhrazených faktur nebo i faktur zaplacených se zpožděním zhoršuje mnohým podnikatelům vlastní likviditu, která je v důsledku poklesu zakázek v řadě odvětví již beztak napjatá. Bez kapitálových rezerv nebo možnosti získání překlenovacích úvěrů se významně zvyšuje riziko úpadku. Z toho důvodu představují informace o platební disciplíně a o aktuální bonitě obchodních partnerů významný předpoklad pro minimalizaci rizik vzniku nedobytných pohledávek a úspěšný podnikový rozvoj.

Mnohé země střední a jihovýchodní Evropy jsou nyní nuceny bojovat se zhoršenou platební morálkou firem. Na základě průzkumu provedeného 13 společnostmi Creditreform působících v jednotlivých zemích bylo vytvořeno srovnání (tzv. ranking) týkající se dohodnuté a skutečné doby úhrady pohledávek. Vedle obvyklé průměrné splatnosti faktur, který stanovuje dodavatel svým zákazníkům, se rovněž sleduje průměrná skutečná doba úhrady, tj. počet dní, o něž byla sjednaná splatnost překročena.

Mezi jednotlivými zeměmi se platební disciplína podstatně liší. Vedle konjunkturálních a strukturálních podmínek a platebních zvyklostí, které jsou pro jednotlivé země typické, se zde odrážejí také různě dlouhé platební termíny, které dodavatelé a poskytovatelé služeb poskytují. V současné době musí na uhrazení dodaného zboží či služeb nejdéle čekat podniky v Rumunsku (90 dní), Srbsku (120 dní) a Polsku (123 dní). Doba úhrady pohledávek může dosáhnout dobrých tří měsíců také ve Slovinsku (83 dní), Chorvatsku (87 dní) a v Maďarsku (90 dní).

Autor: Mediafax

Komentáře

Čtěte také

Financial Times: Trapná V4 těží z EU a zároveň se ji snaží zničit

Financial Times: Trapná V4 těží z EU a zároveň se ji snaží zničit

Za trapné britský list Financial Times (FT) ve svém článku o rozporech uvnitř Evropské unie před zářijovým summitem v Bratislavě označil země visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko,… více

Mobilní web