Česko rekordně snížilo daňovou byrokracii, stále je ale na chvostu Evropy | E15.cz

Česko rekordně snížilo daňovou byrokracii, stále je ale na chvostu Evropy

Česko rekordně snížilo daňovou byrokracii, stále je ale na chvostu Evropy
Česko udělalo ve snížení daňové byrokracie pronikavý krok, na svět to však ale zdaleka nestačí
• 
ZDROJ: Mladá fronta E15

Miroslav Tryner

Je to jednoznačně pozitivní zpráva pro daňové poplatníky, přesto čísla ukazují na velké české rezervy. Jak ukázala studie Světové banky, IFC a PwC, Jak se platí daně 2014, středně velká česká firma stráví v průměru 413 hodin zpracováním agend a přípravou podkladů spojených s výběrem daní. Za posledních pět let klesla tato doba o neuvěřitelných 517 hodin. Přesto placení daní v Česku stále patří k nejnáročnějším v Evropě.

Firmy a podnikatelé oproti období před pěti lety ušetří při zpracování daňové agendy přibližně tři měsíce pracovní doby, které nyní mohou věnovat svému podnikání.

Jak ukázala studie, v rámci Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu se podařilo České republice největší snížení administrativní daňové zátěže. Přispěla k tomu zejména řada systémových zjednodušení a elektronizace podávání daňových přiznání i plateb.

„Za celou historii studie Jak se platí daně je Česká republika jednou z pouze šesti zemí v EU a EFTA, kterým se podařilo výrazně snížit časovou náročnost plnění daňových povinností o více než 100 hodin. Zároveň dokázala snížit jako jediná v regionu tuto náročnost u všech zkoumaných typů daní,“ okomentoval čísla vedoucí partner Daňových a právních služeb PwC ČR Peter Chrenko.

Oproti předchozímu ročníku (2013) zůstává čas potřebný ke splnění daňových povinností na úrovni v letošní studii (2014) beze změny.

„Celková náročnost placení daní v Česku však stále patří k nejnáročnějším v Evropě. Vidím zde proto řadu příležitostí pro novou vládu k dalším krokům směrem k přívětivějšímu daňovému systému, který občany a firmy ochotné platit daně považuje za své dobré klienty,“ upozornil Chrenko.

Příkladem takových opatření podle jeho slov mohou být call centra, metodická podpora a větší míra elektronické komunikace a využití e-auditu.

„Současný vývoj ekonomiky a českých veřejných financí nedává mnoho prostoru ke snižování daní. Stále více firem si však uvědomuje, že jednodušší daňový systém je pro ně důležitější než výše daňové sazby,“ uzavřel Chrenko.

Svět je o 145 hodin vepředu

Studie daňových režimů ve 189 zemích světa také ukázala, že 32 států přijímalo v období června 2012 do června 2013 další kroky vedoucí ke zjednodušení plateb daní. Již třetí rok po sobě bylo nejčastější reformou zavedení nebo zlepšení online vyplňování daňového přiznání a zlepšení platebních systémů. Čas potřebný ke splnění daňové povinnosti a počet nutných plateb se v roce 2012 nadále snižoval, avšak tempo poklesu zpomaluje.

Finanční úřady po celém světě však nadále přijímají kroky k zefektivnění a modernizaci vybírání a placení daní. Poplatníci v 76 státech mohou nyní podávat daňová přiznání elektronicky z kteréhokoliv místa na světě.

Zpráva uvádí, že středně velká firma má ve světě v průměru celkovou daňovou povinnost ve výši 43,1 procenta z celkových příjmů, provádí 26 plateb a potřebuje 268 hodin pro dodržení svých daňových povinností. Česko má tedy v tomto směru rezervu 145 hodin.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!