Chytřejší města přinášejí úspory a zkvalitnění života

Komerční sdělení
1.8.2011 12:23   |  

Komerční sdělení
Z globálního hlediska hrají města stále důležitější roli a jejich význam bude i nadále rapidně vzrůstat. S jejich stoupajícím počtem i počtem jejich obyvatel získávají města stále důležitější postavení na světové scéně – mají dnes větší ekonomické, politické, ale i společenské postavení než kdykoliv předtím. Vzhledem k rozsahu a povaze výzev, jimž města ve všech těchto základních systémech čelí, nelze zodpovědně pokračovat v zajetých kolejích.

Jak vypadá „chytřejší město“?

Zlepšení v oblasti městské správy a komunálních služeb by mohla mít dramatický dopad na život obyvatel i na podnikání. Systémy veřejné bezpečnosti a lepší strategie měst by mohly zvýšit bezpečnost lidí. Péče prostřednictvím telefonu by zvýšila bezpečnost seniorů. Ekologická městská doprava by mohla ozdravit životní prostředí. Lidé by mohli trávit méně času v dopravních zácpách. Inteligentní sítě by umožnily úsporu energie a vody. Lidé by mohli objevovat památky díky navigačním systémům a virtuálním aplikacím.

„Chytřejší město“ znamená město, které se vědomě snaží inovačním způsobem využívat informační a komunikační technologie na podporu všestrannějšího, rozmanitějšího a udržitelného rozvoje města. Město může být označeno za „chytřejší“, pokud investice do lidského a společenského kapitálu a tradiční (dopravní) i moderní informační a komunikační infrastruktury (IT) posilují udržitelný hospodářský rozvoj a vysokou kvalitu života a jsou spojeny s moudrým řízením využívání přírodních zdrojů participačním řízením.

Vyšší požadavky na individualizované a přizpůsobené služby znamenají, že městské úřady jsou pod stále vyšším tlakem na transformaci řízení služeb občanům. Podobně jako soukromé podniky, které uplatňují obchodní modely a obnovují své zaměření na zákazníky, městské samosprávy přeorientovávají své struktury, informační technologie a strategie směrem k občanům. Samosprávy nejdůležitějších měst integrují své dodávky služeb, zakládají úřady, které podporují různé služby, a nejpotřebnější transakce umísťují na web. Řešení obsahují všechno možné, od „nákupů pod jednou střechou“ dříve oddělených skupin služeb, až po sdílení informací a spolupráci mezi jednotlivými rezorty.

Úřady jsou často vnímány jako molochy, které se brání všem změnám včetně technologického pokroku. Naše představy jsou však často od reality velmi vzdálené. Zejména v posledních deseti letech došlo k masivní modernizaci městských úřadů. Mnoho z nich se otevřelo veřejnosti, transformovalo na klientská centra a vybudovalo přehledné informační systémy. Zejména větší obce a města využívají potenciálu informačních technologií a umožňují svým občanům vyřešit mnoho správních činností na dálku z pohodlí domova či kanceláře.

Nasazení technologií ve všech městských činnostech

Mnohá města v Evropě jsou při využití informačních technologií ještě podstatně dále, než je jen modernizace úřadu. V České republice je průkopníkem západočeská Plzeň. Magistrát Plzně se rozhodl zaměřit na modernizaci svého informačního systému, který se stará např. o efektivní provoz Dopravního podniku či o administraci personální agendy zaměstnanců města. V rámci první fáze projektu probíhá modernizace v oblasti řízení lidských zdrojů pro městské obvody 1-10 a Městskou policii. Mezi hlavní přínosy patří zejména zefektivnění personálních a vzdělávacích procesů pro více než 1200 zaměstnanců včetně kontroly povinných školení a procesů pořizování dat pro výpočet platů (evidence docházky, nemocí, dovolených, služebních cest apod.), vyšší uživatelský komfort, lepší správa systému a v neposlední řadě také zvýšení bezpečnosti personálních dat. Další důležitou součástí celého projektu bude rozvoj stávajícího informačního systému v plzeňském dopravním podniku.

Informační technologie tak mohou napomoci rozvoji chytrých městských systémů i infrastruktury a přispět s relativně nízkými náklady ke zkvalitnění života všech jeho obyvatel. Pozitivní zprávou pro města v České republice usilující o „chytré“ fungování je jistě také fakt, že k financování některých projektů naplňujících vizi chytřejšího města lze použít i zdroje strukturálních fondů.

Čtěte také

Trump shání lidi do volebního štábu, hlásí se ale málokdo

Trump shání lidi do volebního štábu, hlásí se ale málokdo aktualizováno

Republikánský prezidentský kandidát Donald Trump se rozhodl sestavit profesionální volební štáb, který by nahradil jeho skromný tým poradců z primárních voleb. Newyorský miliardář… více

Komerční prezentace
Mobilní web