Chytřejší města přinášejí úspory a zkvalitnění života | E15.cz

Chytřejší města přinášejí úspory a zkvalitnění života

Chytřejší města přinášejí úspory a zkvalitnění života
ilustrační foto
• 
ZDROJ: IBM
Z globálního hlediska hrají města stále důležitější roli a jejich význam bude i nadále rapidně vzrůstat. S jejich stoupajícím počtem i počtem jejich obyvatel získávají města stále důležitější postavení na světové scéně – mají dnes větší ekonomické, politické, ale i společenské postavení než kdykoliv předtím. Vzhledem k rozsahu a povaze výzev, jimž města ve všech těchto základních systémech čelí, nelze zodpovědně pokračovat v zajetých kolejích.

Jak vypadá „chytřejší město“?

Zlepšení v oblasti městské správy a komunálních služeb by mohla mít dramatický dopad na život obyvatel i na podnikání. Systémy veřejné bezpečnosti a lepší strategie měst by mohly zvýšit bezpečnost lidí. Péče prostřednictvím telefonu by zvýšila bezpečnost seniorů. Ekologická městská doprava by mohla ozdravit životní prostředí. Lidé by mohli trávit méně času v dopravních zácpách. Inteligentní sítě by umožnily úsporu energie a vody. Lidé by mohli objevovat památky díky navigačním systémům a virtuálním aplikacím.

„Chytřejší město“ znamená město, které se vědomě snaží inovačním způsobem využívat informační a komunikační technologie na podporu všestrannějšího, rozmanitějšího a udržitelného rozvoje města. Město může být označeno za „chytřejší“, pokud investice do lidského a společenského kapitálu a tradiční (dopravní) i moderní informační a komunikační infrastruktury (IT) posilují udržitelný hospodářský rozvoj a vysokou kvalitu života a jsou spojeny s moudrým řízením využívání přírodních zdrojů participačním řízením.

Vyšší požadavky na individualizované a přizpůsobené služby znamenají, že městské úřady jsou pod stále vyšším tlakem na transformaci řízení služeb občanům. Podobně jako soukromé podniky, které uplatňují obchodní modely a obnovují své zaměření na zákazníky, městské samosprávy přeorientovávají své struktury, informační technologie a strategie směrem k občanům. Samosprávy nejdůležitějších měst integrují své dodávky služeb, zakládají úřady, které podporují různé služby, a nejpotřebnější transakce umísťují na web. Řešení obsahují všechno možné, od „nákupů pod jednou střechou“ dříve oddělených skupin služeb, až po sdílení informací a spolupráci mezi jednotlivými rezorty.

Úřady jsou často vnímány jako molochy, které se brání všem změnám včetně technologického pokroku. Naše představy jsou však často od reality velmi vzdálené. Zejména v posledních deseti letech došlo k masivní modernizaci městských úřadů. Mnoho z nich se otevřelo veřejnosti, transformovalo na klientská centra a vybudovalo přehledné informační systémy. Zejména větší obce a města využívají potenciálu informačních technologií a umožňují svým občanům vyřešit mnoho správních činností na dálku z pohodlí domova či kanceláře.

Nasazení technologií ve všech městských činnostech

Mnohá města v Evropě jsou při využití informačních technologií ještě podstatně dále, než je jen modernizace úřadu. V České republice je průkopníkem západočeská Plzeň. Magistrát Plzně se rozhodl zaměřit na modernizaci svého informačního systému, který se stará např. o efektivní provoz Dopravního podniku či o administraci personální agendy zaměstnanců města. V rámci první fáze projektu probíhá modernizace v oblasti řízení lidských zdrojů pro městské obvody 1-10 a Městskou policii. Mezi hlavní přínosy patří zejména zefektivnění personálních a vzdělávacích procesů pro více než 1200 zaměstnanců včetně kontroly povinných školení a procesů pořizování dat pro výpočet platů (evidence docházky, nemocí, dovolených, služebních cest apod.), vyšší uživatelský komfort, lepší správa systému a v neposlední řadě také zvýšení bezpečnosti personálních dat. Další důležitou součástí celého projektu bude rozvoj stávajícího informačního systému v plzeňském dopravním podniku.

Informační technologie tak mohou napomoci rozvoji chytrých městských systémů i infrastruktury a přispět s relativně nízkými náklady ke zkvalitnění života všech jeho obyvatel. Pozitivní zprávou pro města v České republice usilující o „chytré“ fungování je jistě také fakt, že k financování některých projektů naplňujících vizi chytřejšího města lze použít i zdroje strukturálních fondů.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!