Co je třeba sledovat při výběru akcií

16.4.2010 8:10   |  

Akcie jsou již více než dvě století vyhledávaným investičním nástrojem, který přitahuje spekulanty a odměňuje dlouhodobé investory. Dnes lehce nahlédneme do zákulisí rozhodovacího procesu – jak by měl obecně investor vybírat akcie.

Lze najít podhodnocené akcie?

Kdyby lidé byli stroje, všichni se rozhodovali zcela racionálně, pak by trh fungoval jako dokonalý tvůrce spravedlivé ceny. Na trhu se střetává poptávka s nabídkou, jeden chce koupit za 50, druhý prodat za 100, nakonec se dohodnou na ceně 75 (nebo se nedohodnou). To je klasický proces cenotvorby trhu.

Jelikož ale nejsme pouhými replikátory a naše rozhodování do značné míry ovlivňují aktuální emoce, jsme někdy schopni v euforii kupovat akcie za nesmyslně předraženou cenu a jindy je zase ve strachu prodávat naprosto iracionálně podhodnocené. Ona rovnovážná cena se tak někdy dočasně značně odchyluje od vnitřní hodnoty firmy. Právě toho se snaží využít fundamentální investor neboli hodnotový investor.

P/E aneb rentabilita akcií

Každý fundamentální investor sleduje rentabilitu investice. Řekněme, že akciová společnost emitovala celkem jeden milion akcií a jejich aktuální cena na burze je 100 korun za akcii. Tržní hodnota firmy (neboli tržní kapitalizace) tedy vychází na 100 milionů korun.

A nyní přichází klíčová otázka, jaké zisky firma vygeneruje v příštích deseti letech? Pakliže očekáváte, že bude vydělávat pět milionů ročně, rentabilita by činila 20 let, to je hodně dlouho. Dobrá investice by měla mít rentabilitu do deseti let. Používá se zde ukazatel P/E, kde P označuje cenu akcie a E označuje zisk společnosti připadající na jednu akcii. V podstatě je to stejný poměr jako tržní kapitalizace dělená ročními zisky firmy.

Podstatné jsou budoucí zisky

Nedostatkem ukazatele P/E je, že se pro jeho výpočet používají rozličné hodnoty pro E. Někdo při kalkulaci vychází ze zisků za poslední uzavřené účetní období, jiný kalkuluje se zisky za uplynulých dvanáct měsíců, další používá ve výpočtu odhad zisků v následujícím účetním období či v následujících 12 měsících.

Vrátíme-li se k našemu příkladu, kdyby firma za posledních 12 měsíců vydělala pět milionů, aktuální P/E by činilo 20. S touto rentabilitou by akcie za 100 korun byla drahá. Jenže podstatné nejsou minulé, nýbrž budoucí zisky. Pokud například investor očekává, že se firmě s novým produktem podaří zdvojnásobit své tržby a zisky navýšit o 200 procent, pak by rázem rentabilita byla jen 6,7 roku, což je poměrně atraktivní rentabilita, tudíž investor může být ochoten nakoupit akcii za 100 korun.

Poměr tržní a účetní hodnoty

Vedle rentability je dobré si všímat dalších fundamentálních ukazatelů. Poměr P/B, kde P označuje cenu akcie a B účetní hodnotu firmy připadající na jednu akcii, nám říká, o kolik se odchyluje tržní cena akcie od její účetní hodnoty. Účetní hodnota firmy je dána velikostí jejího vlastního kapitálu, nebo jinými slovy účetní hodnotu firmy dostanete, když od sumy všech aktiv odečtete veškeré dluhy a jiné závazky.

Tržní kapitalizace firmy bývá standardně vyšší než její účetní hodnota, ukazatel P/B mívá běžně hodnoty okolo 1,5 až dvě. Trh totiž oceňuje akcie společnosti na základě budoucích toků peněz. Když společnost vytvoří zisk, roste tím automaticky její účetní hodnota, případně je zisk rozdělen formou dividendy mezi akcionáře. Pokud se naopak firma dostane do ztráty, její účetní hodnota klesá.

Zadluženost a profitabilita firmy

Je vhodné také sledovat poměr mezi cizím a vlastním kapitálem D/E. Obecně nebývá dobré, pokud má velká zavedená firma více cizího než vlastního kapitálu. Nicméně toto je potřeba posuzovat individuálně podle skladby cizího kapitálu, dobrý dluh s nízkým úrokem může být někdy výhodou.

Svou roli hraje i profitabilita firmy měřená ziskovou marží, která nám ukazuje jakýsi manévrovací prostor firmy, kdyby musela sáhnout po snížení cen svých výrobků či služeb.

Zisková marže není nic jiného než podíl čistého zisku firmy k tržbám. Pakliže má například společnost tržby ve výši 100 milionů korun a vytvoří z nich zisk ve výši pět milionů korun, pak zisková marže činí pět procent. Velmi zjednodušeně se dá říct, že vyšší marže představuje pro investora nižší riziko, neboť firma může při poklesu tržeb sáhnout ke snížení cen a stále bude v zisku. V praxi je to však trochu složitější, protože záleží ještě na velikosti fixních a variabilních nákladů firmy.

Jaké akcie kupovat?

U akcií se sledují desítky fundamentálních ukazatelů, jejichž podrobný popis by vydal na nejednu knihu. Klíčová je rentabilita, tu byste měli sledovat vždy. Atraktivní investice by měla mít P/E do deseti (když kalkulujeme s budoucími zisky), P/B nejlépe pod 1,5, D/E ideálně pod 0,5 a k tomu co nejvyšší ziskovou marži.

Autor je ředitelem společnosti FINEZ Investment Management

Autor: Jan Traxler

Komentáře

Čtěte také

Steinmeier: Musíme přestat s Ruskem soutěžit ve zbrojení, OBSE navrhnu jak

Steinmeier: Musíme přestat s Ruskem soutěžit ve zbrojení, OBSE navrhnu jak

Bezpečnost v Evropě je ohrožena, pokud Rusko a Západ nevyjednají nová opatření na kontrolu zbrojení. Prohlásil to německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier, který chce o… více

Mobilní web