Do jak vysokého zisku nemusejí OSVČ odvádět nic na dani z příjmu

24.9.2010 9:22   |  

Přestože je do konce roku 2010 ještě daleko, je pro všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) důležité předběžně vědět, jaká bude jejich daňová povinnost po odevzdání daňového přiznání za rok 2010. OSVČ totiž budou hradit daň z příjmu jednorázově, je proto zapotřebí při plánování svého cash-flow s touto platbou počítat.

Daňová úprava je pro OSVČ pro rok 2010 poměrně výhodná. U zaměstnanců se výše daně počítá ze superhrubé mzdy, u OSVČ ze zisku. Při stejné hrubé mzdě a zisku odvedou na dani OSVČ méně než zaměstnanci. V dalších letech však dojde pravděpodobně k poklesu slev na dani – například na poplatníka či u daňového zvýhodnění. Pravděpodobné změny se však budou týkat až daňového přiznání za rok 2011.

1. Základní sleva na poplatníka

V daňovém přiznání za rok 2010 může OSVČ uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. V praxi to znamená, že až do zisku 165 600 korun za rok 2010 nebudou OSVČ odvádět na dani z příjmu nic. Rozdílný způsob výpočtu daně u OSVČ a zaměstnance si zde můžeme lehce porovnat, neboť zaměstnanec neodvede nic na dani z příjmu do měsíčního výdělku 10 290 korun, OSVČ do měsíčního zisku 13 800 korun.

2. Daňové zvýhodnění

OSVČ může na každé dítě žijící s ním v domácnosti uplatnit daňové zvýhodnění. Za vyživované dítě se dle zákona považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk či vnučka, pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je dítě například nezletilé nebo mladší 26 let a ještě studuje.

Daňové zvýhodnění činí pro rok 2010 částku 967 korun na dítě za měsíc. Poprvé lze daňové zvýhodnění uplatnit za měsíc, kdy se dítě narodilo. Jestliže tedy OSVČ uplatní daňové zvýhodnění na své dvě děti například ve věku osmi a deseti let, tak neodvede na dani nic až do zisku 320 320 korun.

3. Manželka bez příjmů

Jestliže bude mít manželka za rok 2010 vlastní příjmy nižší než 68 tisíc korun, tak může OSVČ v daňovém přiznání za rok 2010 uplatnit slevu na dani na manželku ve výši 24 840 korun. Když je manželka držitelkou průkazu ZTP/P, tak může OSVČ uplatnit slevu na dani ve výši 49 680 korun.

Skutečnost, že manželka neměla příjmy za rok 2010 vyšší než 68 tisíc korun, je však v daňovém přiznání potřeba doložit. Přílohu k daňovému přiznání tedy musí tvořit například čestné prohlášení manželky/la s vlastnoručním podpisem. Do vlastního příjmu manželky se nezahrnuje například rodičovský příspěvek, sociální příspěvek či dávky v hmotné nouzi. Uplatnit lze i slevu na manželku, jestliže manželka podniká a její příjem z podnikatelské činnosti, nikoli tedy zisk, je nižší než 68 tisíc korun.

Jestliže tedy manželka podnikala a její příjem za rok 2010 bude pouze 50 tisíc korun, tak manžel OSVČ na dani neodvede nic až do ročního zisku 331 200 korun. Jestliže manželka neměla vlastní příjmy, protože pobírala celý rok pouze rodičovský příspěvek na dítě ve věku dvou let, tak neodvede OSVČ na dani také nic, a to až do zisku 408 560 korun.

V případě, že manželka neměla vlastní příjmy, protože pobírala celý rok pouze rodičovský příspěvek a OSVČ má dvě děti ve věku pěti a dvou let, tak neodvede na dani nic až do zisku 485 920 korun.

4. Student OSVČ

Pokud je studující zároveň OSVČ, může v daňovém přiznání uplatnit slevu na studenta ve výši 4020 korun ročně. Na dani z příjmu za rok 2010 tedy neodvede student nic až do zisku 216 160 korun.

5. Podnikající invalidní důchodce

Invalidní důchodce I. a II. stupně může uplatnit v daňovém přiznání slevu na dani ve výši 2520 korun. Na dani z příjmu tak neodvede podnikající invalidní důchodce nic do zisku 182 400 korun. Pokud je současně držitelem průkazu ZTP/P, tak až do zisku 290 000 korun.

Invalidní důchodce III. stupně může uplatnit v daňovém přiznání slevu na dani ve výši 5040 korun. Na dani z příjmu takový podnikající důchodce neodvede nic až do zisku 199 200 korun. Pokud je držitelem průkazu ZTP/P, tak až do zisku 306 800 korun.

Finexpert.cz

Autor: Petr Gola

Komentáře

Čtěte také

Yahoo si kvůli hackerkém útoku vykoledovalo žalobu za nedbalost

Yahoo si kvůli hackerkém útoku vykoledovalo žalobu za nedbalost

Americká internetová společnost Yahoo čelí žalobě v důsledku útoku hackerů, při kterém jí byly ukradeny údaje týkající se minimálně 500 milionů uživatelských účtů. Žalobu podal… více

Mobilní web