Erste Bank zvýšila zisk o deset procent

30.4.2010 9:21   |  

(AKTUALIZOVÁNO) Skupina Erste Bank, která vlastní i Českou spořitelnu, vykázala v prvním čtvrtletí 2010 čistý zisk 255,2 milionu. Číslo představuje meziroční nárůst o deset procent a podle analytiků se o něj nejvíce zasloužily pobočky v České republice, na Slovensku a v Rakousku.

Z výsledků, které oznámila Česká spořitelna vyplývá, že peněžní dům zaznamenal větší nárůst poskytování úvěrů veřejnému sektoru. Podle mínění expertů to ale není překvapivý moment. „Růst úvěrů veřejnému sektoru a stagnace či pokles úvěrů soukromým subjektům odráží aktuální vývoj ekonomiky,“ konstatoval analytik Cyrrusu Marek Hatlapatka.

Z dat také vyplývá, že celková ziskovost České spořitelny se zvedla v porovnání s předchozím čtvrtletím o více než čtyři procenta, ale banka přesto zaznamenala v provozní části výsledků pokles čisté ziskové marže pod 4 procenta. „Ano, to je fakt, potvrzuje to, že konkurenční boj na poli úvěrů v České republice v posledních měsících zesílil,“ zhodnotil Hatlapatka.

Podle čísel úvěrové portfolio Spořitelny v prvním čtvrtletí letošního roku stagnovalo, oproti výsledkům za čtvrté čtvrtletí 2009. Podíl takzvaných nevýkonných úvěrů na celkových úvěrech vzrostl ze 4,8 procenta na konci roku na 5,4 procenta. „To je o něco vyšší údaj než jsem čekal, nicméně potvrzuje skutečnost, že u bank zaměřených především na drobnou klientelu, ke stabilizaci kvality úvěrového portfolia dojde později než u korporátních úvěrů,“ řekl Hatlapatka.

Analytici se ale shodují, že příznivým signálem je solidní úroveň pokrytí nevýkonných úvěrů opravnými položkami. Z analýzy dat vyplývá, že Česká spořitelna pokryla tuto část úvěrového portfolia 68 procenty opravných položek. „Pro banku je přiznivé, že dokázala poměrně podstatně zvýšit objem vkladů, což zvyšuje prostor pro agresivnější úvěrovou expanzi do budoucnosti,“ dodal Marek Hatlapatka.

Příznivými komentáři ocenili experti i výsledky mateřské Erste Bank. „Celkově hodnotíme prezentovaná čísla pozitivně především díky rychlému růstu provozního zisku, který je tažen relativně stabilními výnosy z úroků a poplatků. Díky stabilizaci rizikových nákladů se silná provozní úroveň bude v příštích čtvrtletích stále výrazněji promítat do růstu čistého zisku společnosti,“ okomentoval data analytik Atlatniku FT Milan Lávička.

Největší položka příjmů peněžního domu - úrokové výnosy - dosáhly hodnoty 1,329 miliardy eur, což ale bylo o něco méně, než očekával trh. Opravné položky ke ztrátovým úvěrům činily 531 milionů eur, což zhruba odpovídá tržnímu konsenzu. Z komentářů analytiků vyplývá, že nejvíce k dobrým číslům Erste Bank přispěla aktiva v České republice, na Slovensku a také na domácím rakouském trhu.

Data přesto ukazují, že spíše než oživení poptávky po bankovních služnách využívá Erste Bank oživení na finančních trzích. „Tento trend ale platí i pro další velké peněžní domy,“ dodal Marek Hatlapatka.

Skupina Erste Bank

Erste Bank v Česku vlastní Českou spořitelnu a drží tak více než 32procentní tržní podíl, na Slovensku více než 40procentní podíl. V Rakousku má Erste Group spolu se spořitelnami tržní podíl okolo 20 procent. V Maďarsku se její podíl na trhu po odkoupení Postabank zvýšil ze čtyř procent na osm procent a stala se tak druhou největší retailovou bankou v zemi. V Chorvatsku Erste Bank patří třetí pozice co do velikosti a její tržní podíl je okolo 10 procent.
Autor: Pavel Daniel, Prokop Havel

Komentáře

Čtěte také

Nizozemská vláda chce zrušit fosilní auta, mají je nahradit elektromobily

Nizozemská vláda chce zrušit fosilní auta, mají je nahradit elektromobily

Jen 15 procent všech prodaných automobilů v Nizozemsku budou v roce 2025 tvořit elektromobily. Návrh na omezení fosilních aut tak podle ministra ekonomiky nedává smysl. více

Mobilní web