Evropský regulátor kritizuje banky | E15.cz

Evropský regulátor kritizuje banky

Evropský regulátor kritizuje banky
28. listopadu 2011 • 07:59
Banky a pojišťovny si od Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) vyslechly obvinění za malé odpisy hodnoty řeckých dluhopisů na počátku letošního roku, které posléze vedly k masivním odpisům ve třetím čtvrtletí. ESMA argumentuje tím, že finanční instituce zvolily nevhodný přístup při ocenění řeckých dluhopisů v první polovině letošního roku.

V prvním ostrém prohlášení k politicky citlivému tématu se ESMA staví na stranu těch institucí, které odepsaly padesát a více procent hodnoty řeckých obligací určených k prodeji. Výhrady naopak má proti ostatním finančním institucím, včetně francouzských bank, které v prvním pololetí odepsaly jen 21 procent hodnoty řeckých dluhopisů a držela se modelového oceňování hodnoty namísto jejich přecenění podle tržních cen.

Tyto banky a pojišťovny se brání, že neexistoval likvidní trh s řeckými dluhopisy, podle něhož by se dala určit smysluplná tržní cena. „Myslíme si, že tento přístup nebyl adekvátní,“ soudí Steven Maijoor, šéf Evropského orgánu pro cenné papíry.

Největším bankám v Česku klesají zisky, stále jsou ale v kondici


ESMA přezkoumal přístup 53 finančních institucí k přecenění řeckých obligací v první polovině roku po stížnostech a kritice ze strany Hanse Hoogervorsta, šéfa londýnské IASB – tvůrce mezinárodních účetních pravidel. ESMA konstatoval, že trhy s některými řeckými obligacemi byly neaktivní, přesto ale měly instituce zohlednit situaci na trhu při přeceňování řeckých dluhů.

Noví regulátoři

ESMA je finanční regulatorní orgán Evropské unie pro dohled nad finančními trhy se sídlem v Paříži. Svou činnost zahájil na začátku letošního roku jako součást zostřující se panevropské regulace. Dalšími novými regulatorními institucemi jsou EBA (Evropský orgán pro bankovnictví), který dohlíží nad bankami a EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), který reguluje pojišťovny a penzijní fondy.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!