Jaké změny u daní z příjmů nás v novém roce (ne)čekají?

Zatímco v minulých letech bývaly změny v zákoně o daních z příjmů přijímány většinou v rámci jedné či dvou obsáhlých novel (a většinou na poslední chvíli), novinky pro rok 2016 nejsou tolik výrazné. Navíc byly zapracovány do několika menších novel - často doprovodných k jiným zákonům, z nichž některé se povedlo schválit do konce roku 2015 a jiné jsou stále ještě v legislativním procesu.

Ilustrační foto
8.2.2016 10:11   |  

V souvislosti s již schválenou novelou zákona o účetnictví, která zavedla nové rozdělení účetních jednotek do kategorií, je nově upraveno oceňování u tzv. mikro účetních jednotek. Jedná se o účetní jednotky, které k rozvahovému dni splňují alespoň dvě z kritérií: hodnota aktiv nižší než 9 milionů Kč, úhrnný roční obrat nižší než 18 milionů Kč, průměrný počet zaměstnanců během období nižší než 10). Přečtěte si více o novele zákona o účetnictví.

Na tyto jednotky se již od nového roku nevztahuje oceňování reálnou hodnotou. Pokud taková účetní jednotka prodá cenné papíry, není daňová uznatelnost nabývací ceny cenného papíru omezena výší příjmu z jeho prodeje. Jedná se ovšem o změnu u právnických osob, u fyzických osob se i nadále vychází ze stávajících ustanovení.

V návaznosti na tuto novelu zákona o účetnictví je také novelizována vyhláška č. 500/2002 Sb. (pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví). Obdobně jako je tomu u bankovních subjektů, i u podnikatelů už nebudou zřizovací výdaje považovány za dlouhodobý nehmotný majetek. Tento přístup se přebírá i pro daně z příjmů. Zřizovací výdaje doposud evidované jako nehmotný majetek budou doodepsány ve standardním režimu (tj. rovnoměrně bez přerušení po dobu 60 měsíců).

Solární elektrárny mají povinnou rezervu

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů zavádí novou rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013. Tato rezerva navazuje na povinnost uloženou zákonem o odpadech provozovatelům FVE zajistit financování zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů, a to formou plateb dílčích příspěvků v letech 2014 až 2018. Do základu daně bude celková částka hrazených příspěvků zahrnuta prostřednictvím uvedené rezervy vytvářené v závislosti na době daňového odpisování solárních panelů.

Zákon o rezervách také reaguje na opětovné zavedení jednoduchého účetnictví pro účetní jednotky, které nejsou založeny za účelem podnikání (např. spolky, odborové organizace, církve apod.). V zájmu jednotného přístupu budou moci i tyto účetní jednotky tvořit rezervy podle zákona o rezervách, avšak i v tomto případě bude nezbytné deponovat finanční prostředky příslušné rezervy na samostatném účtu v bance.

V průběhu roku 2015 byla také schválena novela zákona o investičních pobídkách, který umožňuje příjemcům pobídek větší flexibilitu ve vztahu k plnění podmínek podle zákona o daních z příjmů. Pokud např. při přeměně společnosti nedojde k porušení stanovených podmínek, nebude nutné vracet již vyčerpané finanční prostředky/uplatněnou část pobídky z minulosti.

Celý článek si můžete přečíst na webu BusinessInfo.cz


Čtěte také:

Od června by se měly zmírnit sankce u kontrolního hlášení DPH

Nejdůležitější změny ve vaší peněžence pro rok 2016

Autor: Tereza Tomanová, BusinessInfo.cz

Komentáře

Čtěte také

Irák chce podpořit ceny ropy, hodlá však dál zvyšovat těžbu

Irák chce podpořit ceny ropy, hodlá však dál zvyšovat těžbu aktualizováno

Irák je odhodlán sehrát v rámci kartelu OPEC aktivní roli při podpoře cen ropy. Řekl to dnes tamní ministr ropného průmyslu Džabár Alí Luajbí. Dodal však, že jeho země bude… více

Mobilní web