Když se při rozvodu „láme chleba“

1.12.2009 13:45   |  

Podle statistik se téměř polovina českých manželství po několika letech soužití rozpadá. S rozvodem souvisí vyjasnění si mnoha sporných otázek, mezi které patří i vypořádání společného vlastnictví.

Předejít dohadům pomůže předmanželská smlouva. Když chybí a rozcházející se pár se nedokáže o dělbě majetku dohodnout, potom vstupuje do hry soud a znalci.

Rozdělený podnik

Jeden z nejproblematičtějších okamžiků vypořádání společného jmění nastává, když je jeho součástí obchodní podíl v podniku. Angažovanost jednoho z manželů v obchodní společnosti neznamená, že si práva a povinnosti z této role vyplývající bude nárokovat jeho bývalý partner. „Majetková hodnota obchodního podílu však zůstává manželům společná, přičemž pro vypořádání je potřeba určit jeho obvyklou cenu,“ podotýká advokátka Pavlína Marešová z Advokátní kanceláře Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři.

Vodítkem pro určení hodnoty podílu je pro znalce jeho tržní cena, nikoli účetní hodnota vlastního kapitálu. „Při vypracování posudku je nutné podřídit úroveň hodnoty a oceňovací metody konkrétnímu účelu ocenění, situaci na trhu s obdobnými majetkovými podíly a výnosovému potenciálu podniku, jehož obchodní podíl je oceňován,“ upozorňuje Jan Plíva ze znaleckého ústavu Appraisal services.

Jedním z důležitých vlivů na stanovení hodnoty obchodního podílu je takzvaná míra omezení převoditelnosti. Často je totiž potřeba stanovit hodnotu podílů ve společnostech s ručením omezeným či v podnicích jednotlivce. „V takovém případě nastává rozpor s definicí tržní hodnoty, která předpokládá volnou obchodovatelnost oceňovaného podílu, proto může být vhodnější nalézt takzvanou „spravedlivou hodnotu“ neboli fair value. Tato hodnota zohledňuje i specifické výhody či majetková omezení. Vždy je však třeba vycházet z hodnoty čistého obchodního majetku, tedy z hodnoty podniku jako celku pro jeho vlastníky,“ doplňuje Plíva.

Fifty fifty

Při vypořádání se obvykle vychází z předpokladu, že se o hodnotu obchodního podílu musí exmanželé podělit rovným dílem. Pro stanovení ceny obchodního podílu musí být zohledněno, o co se účastník, kterému je obchodní podíl přikazován do výlučného majetku, skutečně obohatí, případně ochudí. „Při ocenění není možné ignorovat významnost daného obchodního podílu a možnost, či překážku využívat tento podíl k ovládání společnosti. V potaz se musí zároveň brát také míra nenahraditelnosti osoby jednoho z manželů v managementu oceňované společnosti,“ uzavírá Plíva.

Autorka je publicistka

Autor: Kateřina Bártová

Komentáře

Čtěte také

Nákupy tureckých dluhopisů jsou spekulace, tvrdí agentura Moody's

Nákupy tureckých dluhopisů jsou spekulace, tvrdí agentura Moody's

Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Turecka z investičního do spekulativního pásma. Tento krok může Turecku zvýšit… více

Mobilní web