Když se při rozvodu „láme chleba“

1.12.2009 13:45   |  

Podle statistik se téměř polovina českých manželství po několika letech soužití rozpadá. S rozvodem souvisí vyjasnění si mnoha sporných otázek, mezi které patří i vypořádání společného vlastnictví.

Předejít dohadům pomůže předmanželská smlouva. Když chybí a rozcházející se pár se nedokáže o dělbě majetku dohodnout, potom vstupuje do hry soud a znalci.

Rozdělený podnik

Jeden z nejproblematičtějších okamžiků vypořádání společného jmění nastává, když je jeho součástí obchodní podíl v podniku. Angažovanost jednoho z manželů v obchodní společnosti neznamená, že si práva a povinnosti z této role vyplývající bude nárokovat jeho bývalý partner. „Majetková hodnota obchodního podílu však zůstává manželům společná, přičemž pro vypořádání je potřeba určit jeho obvyklou cenu,“ podotýká advokátka Pavlína Marešová z Advokátní kanceláře Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři.

Vodítkem pro určení hodnoty podílu je pro znalce jeho tržní cena, nikoli účetní hodnota vlastního kapitálu. „Při vypracování posudku je nutné podřídit úroveň hodnoty a oceňovací metody konkrétnímu účelu ocenění, situaci na trhu s obdobnými majetkovými podíly a výnosovému potenciálu podniku, jehož obchodní podíl je oceňován,“ upozorňuje Jan Plíva ze znaleckého ústavu Appraisal services.

Jedním z důležitých vlivů na stanovení hodnoty obchodního podílu je takzvaná míra omezení převoditelnosti. Často je totiž potřeba stanovit hodnotu podílů ve společnostech s ručením omezeným či v podnicích jednotlivce. „V takovém případě nastává rozpor s definicí tržní hodnoty, která předpokládá volnou obchodovatelnost oceňovaného podílu, proto může být vhodnější nalézt takzvanou „spravedlivou hodnotu“ neboli fair value. Tato hodnota zohledňuje i specifické výhody či majetková omezení. Vždy je však třeba vycházet z hodnoty čistého obchodního majetku, tedy z hodnoty podniku jako celku pro jeho vlastníky,“ doplňuje Plíva.

Fifty fifty

Při vypořádání se obvykle vychází z předpokladu, že se o hodnotu obchodního podílu musí exmanželé podělit rovným dílem. Pro stanovení ceny obchodního podílu musí být zohledněno, o co se účastník, kterému je obchodní podíl přikazován do výlučného majetku, skutečně obohatí, případně ochudí. „Při ocenění není možné ignorovat významnost daného obchodního podílu a možnost, či překážku využívat tento podíl k ovládání společnosti. V potaz se musí zároveň brát také míra nenahraditelnosti osoby jednoho z manželů v managementu oceňované společnosti,“ uzavírá Plíva.

Autorka je publicistka

Autor: Kateřina Bártová

Komentáře

Čtěte také

Číňané zprovoznili největší teleskop na světě. V průměru má půl kilometru

Číňané zprovoznili největší teleskop na světě. V průměru má půl kilometru Fotogalerie

Čína dnes uvedla do provozu největší teleskop na světě, který bude sloužit k výzkumu vesmíru, včetně pátrání po případných mimozemských civilizacích. Obrovské zařízení s talířovou… více

Mobilní web