Kontroloři viní exportní banku z porušení zákona | E15.cz

Kontroloři viní exportní banku z porušení zákona

Kontroloři viní exportní banku z porušení zákona
Úřad již dříve opakovaně poukazoval na přetrvávající závažné nedostatky na ministerstvech dopravy a obrany.
• 
ZDROJ: E15 Pictures

Jan Žižka

Jedna z institucí, která je pilířem exportní politiky – Česká exportní banka (ČEB), se stala terčem obvinění kvůli údajnému porušování zákona. Nejvyšší kontrolní úřad jí vytýká, že protizákonně poskytla úvěry za 4,2 miliardy korun, v případě dalších čtyř miliard údajně porušila předpisy.

Kritika se týká období, kdy stál v čele této státní banky Lubomír Pokorný, tedy především let 2009 a 2010. Na druhé straně z odborných kruhů zaznívají i pochyby, zda NKÚ správně chápe smysl institucí typu ČEB, jejímž úkolem je podpořit český vývoz především do rizikovějších teritorií včetně dodávek velkých investičních celků.

„Materiály k některým obchodním případům nebyly předkládány k odsouhlasení dozorčí radě, ojediněle nebyly předloženy ke schválení ani představenstvu,“ uvádí se v informaci z kontrolní akce NKÚ. Pokud jde o protiprávní jednání ČEB, podle kontrolorů šlo o porušení zákona o bankách. NKÚ také uvedl, že v jednom případě získal čtyřicetiprocentní podíl na dodávkách nejmenovaný subdodavatel z daňového ráje. To však není samo o sobě protiprávní – základní pravidlo říká, že české firmy mají mít nadpoloviční podíl.

Kontrolní úřad dále poukázal na skutečnost, že velkou část celkové podpory exportu od ČEB získaly jen dvě firmy – 13,6 procenta (necelých dvacet miliard korun) v letech 2005–2011. NKÚ v této souvislosti nikoho nejmenoval, již dříve se v dané spojitosti mluvilo zvláště o brněnské společnosti Alta, která je například hlavním dodavatelem při modernizaci ruského Uralvagonzavodu.

Lidé z branže ale považují tuto výtku NKÚ za pochybnou. Alta je naopak vyzdvihována jako příklad společnosti, která fakticky dokáže i dalším českým firmám zprostředkovat jako subdodavatelům zakázky na ruském trhu.
Firmou, jejíž aktivity na východních trzích v poslední době zamotaly bankéřům z ČEB hlavu, je Sklostroj Turnov. Ten v Rusku budoval závody na výrobu obalového skla, jež se dostaly během hospodářské krize do potíží.

Komerční banky pomohou státu

Státní společnost , která podobné úvěry ČEB pojišťuje, na druhé straně doufá, že se podaří většinu investovaných peněz zachránit. Z logiky fungování ČEB na rizikových trzích nicméně také vyplývá, že se čas od času menší část úvěrů pochopitelně dostává do škatulky problematických.

Terčem kritiky NKÚ se stalo také ministerstvo financí, které v roce 2010 půjčilo exportní bance 1,7 miliardy korun, ačkoliv peníze měly jít na úhradu státního dluhu.

Autor: Jan Žižka
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!