Letošní novinky v systému sociálních dávek a podpor

24.1.2011 8:51   |  

Cílem vládního úsporného balíčku je snížení nákladů státní pokladny, případně zvýšení jejích příjmů. Je tedy pochopitelné, že se kromě daňové oblasti a úpravy platu státních zaměstnanců, musel tento cíl promítnout i do systému sociálních dávek a státní sociální podpory. Běžný občan zřejmě za úsporným balíčkem uvidí pouze škrty a omezení vůči své osobě a ve finále také snížení příjmů. Z nové legislativy je však patrná snaha o účelné vynakládání státní podpory tam, kde je skutečně potřeba.

1. Nepracovat se rozhodně nevyplatí

Pokud zvažujete odchod ze stávajícího zaměstnání a ještě nemáte sehnanou novou práci, možná si tento krok rozmyslíte. Podle nových pravidel bude mít sice ten, kdo dal výpověď z vlastní vůle nebo rozvázal pracovní poměr dohodou, nárok na podporu v nezaměstnanosti, avšak ve snížené míře 45 procent průměrného měsíčního čistého platu.

Snížení je to významné, protože zaměstnanec, jemuž byla dána výpověď ze strany zaměstnavatele, bude pobírat první dva měsíce 65 procent průměrného měsíčního výdělku, další dva měsíce 50 procent a po zbývající podpůrčí dobu 45 procent.

Jestliže odcházejícímu zaměstnanci náleží odstupné, odchodné či odbytné, nebude se mu podpora v nezaměstnanosti vyplácet, ale její vyplácení se posune až na dobu, kdy mu nárok na ně skončí. Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti se však tímto nekrátí, pouze se posouvá o dobu, po kterou mu je vypláceno odstupné, odchodné či odbytné.

Důležitou změnou je, že uchazeč registrovaný na úřadu práce, který pobírá podporu v nezaměstnanosti, si nebude moci přivydělávat. Doposud mu zákon umožňoval přivýdělek až do výše čtyř tisíc korun. Tomu je nyní konec. Pokud se však nezaměstnaný evidoval na úřadu práce ještě před koncem roku 2010, tak se na něj toto nové pravidlo nevztahuje a stále si může přivydělávat do výše čtyř tisíc korun měsíčně.

2. Nečekejte na práci, běžte podnikat

Úsporný balíček nepřinesl pouze omezení a rušení dávek, ale také jednu dávku novou. Tou je takzvaný překlenovací příspěvek pro nezaměstnané, který je určen osobám, jež se rozhodnou řešit nezaměstnanost zahájením samostatné výdělečné činnosti. Úřad práce poskytne těmto osobám na základě dohody příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa. Příspěvek bude možné vyplácet nejdéle po dobu pěti měsíců.

Jeho výše činí nejvýše 0,25násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího tomu kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o poskytnutí překlenovacího příspěvku. Například průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2010 činila 23 324 korun, překlenovací příspěvek tak může dosáhnout maximální částky 5831 korun. O příspěvek je třeba požádat nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dohody o poskytnutí příspěvku.

3. Rodinám nová legislativa nepřeje

Sociálně slabých rodin se dotkne změna v sociálním příplatku. Doposud byl tento příplatek určen sociálně slabým rodinám ke krytí potřeb nezaopatřených dětí. Nově není tato dávka přístupná rodinám s nezaopatřenými dětmi, ale pouze rodičům, kteří pečují o dlouhodobě nemocné či zdravotně postižené dítě. Původně měl být sociální příplatek úplně zrušen, nakonec bude platit v nové podobě do konce roku 2012. Nárok na tuto dávku budou mít rodiče tehdy, pokud souhrnný příjem všech členů domácnosti nepřekročí dvojnásobek životního minima rodiny.

4. Změny v příspěvku na péči a na bydlení

Pro občany, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby v oblasti péče o vlastní osobu a při soběstačnosti, je určen příspěvek na péči. Výše příspěvku se určuje podle míry závislosti, která je rozdělena do čtyř stupňů.

V souvislosti s přijetím vládních úsporných opatření se snižuje výše příspěvku na péči v prvním stupni (lehká závislost) u osob starších 18 let, a to ze dvou tisíc na 800 korun.

U příspěvku na bydlení vláda aktualizovala výši nákladů na bydlení rozhodnou pro stanovení příspěvku.

5. Důchodcům dal, důchodcům vzal

Od počátku roku dochází k valorizaci důchodů. Základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 korun z 2170 na 2230 korun.

Procentní výměra starobního, invalidního vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu přiznaného před prvním lednem 2011 vzroste o 3,9 procenta.

Všeobecný vyměřovací základ pro důchody přiznávané v roce 2011 byl stanoven ve výši 24 091 korun a zvýšily se takzvané redukční hranice pro důchody přiznané v roce 2011, a to z 10 500 na 11 tisíc korun u první hranice a z 27 tisíc na 28 200 korun u druhé hranice.

Zvýšení se týká i příplatků k důchodům účastníků národního odboje vedeného za osvobození a vznik Československa, lidí perzekvovaných po roce 1948 a některých pozůstalých po nich a činí 3,9 procenta.

Na druhé straně si vláda posvítila na příliš aktivní důchodce, jimž zdaní důchod, pokud si k němu přivydělají minimálně 70 tisíc měsíčně či více než 840 tisíc korun za rok.

Finexpert.cz

Autor: Miloslav Pazdera

Komentáře

Čtěte také

Yahoo si kvůli hackerkém útoku vykoledovalo žalobu za nedbalost

Yahoo si kvůli hackerkém útoku vykoledovalo žalobu za nedbalost

Americká internetová společnost Yahoo čelí žalobě v důsledku útoku hackerů, při kterém jí byly ukradeny údaje týkající se minimálně 500 milionů uživatelských účtů. Žalobu podal… více

Mobilní web