Mají rodiče platit nižší daně?

2.5.2011 10:22   |  

Rozdíl v míře zdanění bezdětného občana a občana se dvěma dětmi je v Česku jeden z nejvyšších v členských zemích OECD. Pouze v pěti členských zemích nemá počet dětí vliv na míru zdanění.

Co je a co by mohlo být

Vyspělé země světa se potýkají s nízkou porodností, a proto se snaží finančně zvýhodnit rodiny s dětmi. V Česku odvádí rodiče s dětmi na dani z příjmu méně než bezdětní občané z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění, které i v roce 2011 činí 967 korun na každé dítě měsíčně. Daňové zvýhodnění přitom může uplatnit pouze jeden z partnerů. Pro rok 2012 plánuje ministerstvo financí zvýšit daňové zvýhodnění na 1117 korun měsíčně na každé dítě.
Daňové slevy pro rodiny s dětmi jsou moderní a nejlepší finanční rodinnou podporou. Světovým trendem je snižování státních dávek. Jednou z možností je redukce rodinných dávek ve prospěch daňového zvýhodnění nebo daňových slev na děti, státní úspory by byly značné. Například při narození dítěte by si v prvním roce mohly rodiny splňující zákonné podmínky zvýšit daňové zvýhodnění o 13 tisíc korun.

Levné a efektivní

Jednotlivé vlády podporují rodiny s dětmi formou státních dávek, jako jsou přídavky na děti, porodné, rodičovský příspěvek, nebo nemocenských dávek, jakou je peněžitý příspěvek v mateřství. Daňové zvýhodnění je přitom z těchto dávek nejlevnější a nejefektivnější.

Pro uplatnění daňového zvýhodnění se nezřizují žádná speciální místa ve veřejné správě nebo speciální formuláře. Uplatnění a využití daňového zvýhodnění je jednoduché. Při narození dítěte předloží zaměstnanec své mzdové účetní kopii rodného listu, OSVČ si uplatní daňové zvýhodnění sama v daňovém přiznání, kde kopie rodného listu tvoří přílohu přiznání.

Vyřízením a uplatněním daňového zvýhodnění se tedy nezabývá žádný úřad, není proto zapotřebí každý rok vyplňovat nový tiskopis jako u přídavků na děti. Daňové zvýhodnění na děti je nejlepší ekonomickou pomocí rodičům. Je nejlevnější, nejspravedlivější a nejjednodušší.

Situace v ostatních zemích

V Česku dosahuje čistá mzda bezdětného zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdu 77,1 procenta jeho hrubé mzdy, u zaměstnance se dvěma dětmi dosahuje čistá mzda 85,1 procenta jeho hrubé mzdy. Tyto hodnoty patří mezi nejnižší z členských zemí OECD.

Finanční podpora rodin s dětmi formou nižšího zdanění je v České republice na dobré úrovni. Rozdíl v míře zdanění bezdětného občana a občana se dvěma dětmi je v Česku jeden z nejvyšších v členských zemích OECD. Vyšší rozdíl v míře zdanění je pouze v Německu (12 procent), USA (10,4 procenta) a Nizozemsku (9,3 procenta). Následuje Kanada (6,6 procenta), Polsko (6,5 procenta), Irsko a Španělsko (6,4 procenta), Francie (šest procent), Slovensko (5,3 procenta), Švýcarsko a Itálie (pět procent).

Pouze v pěti členských zemích OECD nemá počet dětí vliv na míru zdanění, a to ve Švédsku, Mexiku, Finsku, Dánsku a Maďarsku.

Ilustrační příklad

» Zaměstnanec pan Modrý má dvě děti a hrubou mzdu 24 tisíc korun. Pan Zelený je bezdětný a má rovněž hrubou mzdu 24 tisíc korun. Jak se liší čistá mzda obou zaměstnanců?

» Čistá mzda pana Modrého je 20 434 korun – sociální pojištění 1560 korun, zdravotní pojištění 1080 korun a záloha na daň z příjmu 926 korun. Celkové odvody tedy činí 14,9 procenta.

» Čistá mzda pana Zeleného je 18 500 korun – sociální pojištění 1560 korun, zdravotní pojištění 1080 korun a záloha na daň z příjmu 2860 korun. Jeho celkové odvody činí 22,9 procenta.

» Čistá mzda pana Modrého je vyšší o 1934 korun než čistá mzda pana Zeleného z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění na dvě děti. V Česku tak odvede zaměstnanec pobírající průměrnou mzdu a mající dvě děti na povinných odvodech o osm procent méně než bezdětný zaměstnanec. V případě, že je daňová povinnost nižší než daňové zvýhodnění, tak má občan nárok na daňový bonus. Z tohoto důvodu má občan mající hrubou mzdu deset tisíc korun uplatňující daňové zvýhodnění na dvě děti čistou mzdu 10 794 korun a jeho čistá mzda je vyšší než jeho hrubá mzda. Bezdětný zaměstnanec s hrubou mzdou deset tisíc korun má čistou mzdu 8860 korun, tedy opět o 1934 korun nižší.

Autor: Petr Gola, FinExpert.cz

Komentáře

Čtěte také

Číňané zprovoznili největší teleskop na světě. V průměru má půl kilometru

Číňané zprovoznili největší teleskop na světě. V průměru má půl kilometru Fotogalerie

Čína dnes uvedla do provozu největší teleskop na světě, který bude sloužit k výzkumu vesmíru, včetně pátrání po případných mimozemských civilizacích. Obrovské zařízení s talířovou… více

Mobilní web