Mají rodiče platit nižší daně?

2.5.2011 10:22   |  

Rozdíl v míře zdanění bezdětného občana a občana se dvěma dětmi je v Česku jeden z nejvyšších v členských zemích OECD. Pouze v pěti členských zemích nemá počet dětí vliv na míru zdanění.

Co je a co by mohlo být

Vyspělé země světa se potýkají s nízkou porodností, a proto se snaží finančně zvýhodnit rodiny s dětmi. V Česku odvádí rodiče s dětmi na dani z příjmu méně než bezdětní občané z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění, které i v roce 2011 činí 967 korun na každé dítě měsíčně. Daňové zvýhodnění přitom může uplatnit pouze jeden z partnerů. Pro rok 2012 plánuje ministerstvo financí zvýšit daňové zvýhodnění na 1117 korun měsíčně na každé dítě.
Daňové slevy pro rodiny s dětmi jsou moderní a nejlepší finanční rodinnou podporou. Světovým trendem je snižování státních dávek. Jednou z možností je redukce rodinných dávek ve prospěch daňového zvýhodnění nebo daňových slev na děti, státní úspory by byly značné. Například při narození dítěte by si v prvním roce mohly rodiny splňující zákonné podmínky zvýšit daňové zvýhodnění o 13 tisíc korun.

Levné a efektivní

Jednotlivé vlády podporují rodiny s dětmi formou státních dávek, jako jsou přídavky na děti, porodné, rodičovský příspěvek, nebo nemocenských dávek, jakou je peněžitý příspěvek v mateřství. Daňové zvýhodnění je přitom z těchto dávek nejlevnější a nejefektivnější.

Pro uplatnění daňového zvýhodnění se nezřizují žádná speciální místa ve veřejné správě nebo speciální formuláře. Uplatnění a využití daňového zvýhodnění je jednoduché. Při narození dítěte předloží zaměstnanec své mzdové účetní kopii rodného listu, OSVČ si uplatní daňové zvýhodnění sama v daňovém přiznání, kde kopie rodného listu tvoří přílohu přiznání.

Vyřízením a uplatněním daňového zvýhodnění se tedy nezabývá žádný úřad, není proto zapotřebí každý rok vyplňovat nový tiskopis jako u přídavků na děti. Daňové zvýhodnění na děti je nejlepší ekonomickou pomocí rodičům. Je nejlevnější, nejspravedlivější a nejjednodušší.

Situace v ostatních zemích

V Česku dosahuje čistá mzda bezdětného zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdu 77,1 procenta jeho hrubé mzdy, u zaměstnance se dvěma dětmi dosahuje čistá mzda 85,1 procenta jeho hrubé mzdy. Tyto hodnoty patří mezi nejnižší z členských zemí OECD.

Finanční podpora rodin s dětmi formou nižšího zdanění je v České republice na dobré úrovni. Rozdíl v míře zdanění bezdětného občana a občana se dvěma dětmi je v Česku jeden z nejvyšších v členských zemích OECD. Vyšší rozdíl v míře zdanění je pouze v Německu (12 procent), USA (10,4 procenta) a Nizozemsku (9,3 procenta). Následuje Kanada (6,6 procenta), Polsko (6,5 procenta), Irsko a Španělsko (6,4 procenta), Francie (šest procent), Slovensko (5,3 procenta), Švýcarsko a Itálie (pět procent).

Pouze v pěti členských zemích OECD nemá počet dětí vliv na míru zdanění, a to ve Švédsku, Mexiku, Finsku, Dánsku a Maďarsku.

Ilustrační příklad

» Zaměstnanec pan Modrý má dvě děti a hrubou mzdu 24 tisíc korun. Pan Zelený je bezdětný a má rovněž hrubou mzdu 24 tisíc korun. Jak se liší čistá mzda obou zaměstnanců?

» Čistá mzda pana Modrého je 20 434 korun – sociální pojištění 1560 korun, zdravotní pojištění 1080 korun a záloha na daň z příjmu 926 korun. Celkové odvody tedy činí 14,9 procenta.

» Čistá mzda pana Zeleného je 18 500 korun – sociální pojištění 1560 korun, zdravotní pojištění 1080 korun a záloha na daň z příjmu 2860 korun. Jeho celkové odvody činí 22,9 procenta.

» Čistá mzda pana Modrého je vyšší o 1934 korun než čistá mzda pana Zeleného z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění na dvě děti. V Česku tak odvede zaměstnanec pobírající průměrnou mzdu a mající dvě děti na povinných odvodech o osm procent méně než bezdětný zaměstnanec. V případě, že je daňová povinnost nižší než daňové zvýhodnění, tak má občan nárok na daňový bonus. Z tohoto důvodu má občan mající hrubou mzdu deset tisíc korun uplatňující daňové zvýhodnění na dvě děti čistou mzdu 10 794 korun a jeho čistá mzda je vyšší než jeho hrubá mzda. Bezdětný zaměstnanec s hrubou mzdou deset tisíc korun má čistou mzdu 8860 korun, tedy opět o 1934 korun nižší.

Autor: Petr Gola, FinExpert.cz

Komentáře

Čtěte také

Zadlužený Kovosvit má nové vedení, o firmu se zajímají investoři

Zadlužený Kovosvit má nové vedení, o firmu se zajímají investoři aktualizováno

Firmu Kovosvit MAS ze Sezimova Ústí, která má finanční problémy, vede nový manažerský tým. Bývalý pověřený ředitel Blahoslav Fajmon rezignoval. Zaměstnanci stále nedostali… více

Mobilní web