Máte už připravený finanční plán?

1.9.2009 8:54   |  

V roce 2006 proběhl v USA výzkum, který se mimo jiné zabýval vztahem mezi plánováním a bohatstvím Amerických občanů starších 50 let. Autoři studie se zeptali dotazovaných, zda si zkoušeli spočítat, jakou částku by potřebovali pro zajištění dostatečného důchodu z vlastních zdrojů.

Dále se zeptali, zda mají svůj finanční plán a zda jsou schopni plán dodržovat. Podle odpovědí vytvořili čtyři skupiny. Nonplanners neměli ani představu, kolik by měli mít naspořeno. Simple planners tuto představu měli, ale neměli plán. Serious planners měli představu i plán, ale nebyli schopni ho úplně dodržovat, Successful planners měli představu, plán a úspěšně se ho drželi.

Plánováním k vyššímu majetku

Z výsledků výzkumu plyne zcela jednoznačný vztah mezi majetkem respondentů a tím, jak vážně se plánováním svých financí zabývají. Již jen hrubá představa, kolik je potřeba k zajištění důchodu, vedla tyto lidi k nastřádání majetku, který byl 2,5krát vyšší oproti lidem, kteří se plánováním nezabývají vůbec. Ti, kteří se plánu úspěšně drželi, měli dokonce 3,36krát více.

Kontrola rizik a zajištění

Mezi bohatstvím a plánováním je přímá vazba. Důvodem je, že ti, kdo plánují, efektivně odkládají peníze místo toho, aby je nekontrolovatelně spotřebovali. Už jen díky tomu, že podle plánu jednoduše dávají peníze stranou, tito lidé zvyšují svůj majetek. Mnohdy si stačí udělat jasno ve svém rodinném účetnictví a odhalit zbytečné výdaje. Důležitá je i kontrola rizik a zajištění. To pomůže již nashromážděný majetek ochránit před výraznými ztrátami.

Finanční plán zkrátka není přesná mapa, je to především kompas, který nám stále ukazuje správný směr. Proto je důležité finanční plán mít a snažit se jím řídit.Finanční plánování se nevyplatí odkládat. Je třeba začít co nejdříve. Vynásobte své roční výdaje číslem 20. Tím získáte velmi hrubý odhad majetku, ze kterého lze čerpat rentu na udržení vaší životní úrovně. A to nezávisle na aktuálním stavu státní pokladny. Tím jste učinili první krok na cestě stát se rentiérem. Aby vaše snaha byla úspěšná, je nezbytně nutné postoupit na další úroveň. Tou je zpracování finančního plánu a jeho úspěšné dodržování.

K čemu slouží finanční plánování

Finanční plán je soubor doporučení, jak v průběhu času nakládat se svými financemi, abychom co nejlépe dosáhli svých finančních cílů. Plán respektuje naše aktuální možnosti, osobní hodnoty a přístup k riziku. Finanční plán by měla připravovat zkušená osoba, plán by měl mít písemnou podobu a měl by být dostatečně komplexní a srozumitelný.

Autor je analytikem společnosti Fichtner

Autor: Tomáš Tyl

Komentáře

Čtěte také

Nizozemská vláda chce zrušit fosilní auta, mají je nahradit elektromobily

Nizozemská vláda chce zrušit fosilní auta, mají je nahradit elektromobily

Jen 15 procent všech prodaných automobilů v Nizozemsku budou v roce 2025 tvořit elektromobily. Návrh na omezení fosilních aut tak podle ministra ekonomiky nedává smysl. více

Mobilní web