Novela umožní ČNB pozastavit činnost klíčovým manažerům pojišťoven | E15.cz

Novela umožní ČNB pozastavit činnost klíčovým manažerům pojišťoven

Novela umožní ČNB pozastavit činnost klíčovým manažerům pojišťoven
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Hrouda Jan/Euro

ČTK

Vláda schválila návrh novely zákona o pojišťovnictví, cílem úprav je sjednotit normu s pravidly v EU, spolu s tím rozšířit pravomoci České národní banky a změnit řízení rizik. Zákon by měl platit od roku 2016.

Podle ministerstva financí je hlavním cílem navrhovaných změn posílení finanční stability pojišťoven, a tím i ochrany spotřebitelů pojišťovacích služeb. „Jejím nepřijetím by se Česká republika vystavovala riziku zahájení řízení pro porušení smlouvy,“ uvedlo MF.

Cílem unijních předpisů je vytvoření vnitřního trhu s pojištěním a zajištěním s využitím tzv. jednotného evropského pasu. Ten již mohou například používat v rámci EU banky. Pojišťovnám a zajišťovnám povoleným v domovském členském státě tak bude na základě jediného povolení dána možnost při splnění určitých podmínek provozovat některé nebo všechny své činnosti prostřednictvím poboček v celé EU. ´

ČNB se dočká více pravomocí

Spolu s tím se rozšiřují pravomoci ČNB, která na sektor pojišťoven dohlíží. ČNB například bude mít možnost pozastavit osobě v klíčové funkci nebo osobě s účastí na řízení tuzemské pojišťovny výkon činnosti. Rovněž bude moci omezit nebo zakázat pojišťovně z jiného členského státu nakládat se svými aktivy. ČNB o to ovšem bude muset být požádána dohledovým orgánem státu, kde pojišťovna sídlí.

Zákon také rozšiřuje okruh správních deliktů. Nově bude mezi ně patřit nesplnění opatření k nápravě ve lhůtě stanovené rozhodnutím ČNB. Novým správním deliktem je také nesdělení informací zájemci o pojištění nebo pojistníkovi a neukončení šetření pojistné události nebo nevyplacení pojistného plnění nebo neinformování, proč nelze šetření ukončit.

Směrnice Solventnost 2, jejíž aplikaci zákon upravuje, rovněž obsahuje pravidla pro výpočet technických rezerv, regulatorních kapitálových požadavků a požadavky na investiční politiku pojišťoven.

Autor: ČTK
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!