O klienty zahraničních bank se postará Fond pojištění vkladů

16.3.2011 15:07   |  

Klienti tuzemských poboček zahraničních bank nebudou v případě krachu banky už muset pro náhradu svých vkladů cestovat do zahraničí. Česká republika se totiž připojila k dalším 15 evropským zemím, které podepsaly multilaterální dohodu o přeshraniční spolupráci mezi systémy pojištění vkladů.

„Pro klienty je zásadní, že v případě krachu tuzemské pobočky zahraniční banky nebudou muset pro náhrady svých vkladů cestovat do země sídla mateřské společnosti. Fond pojištění vkladů bude na území České republiky působit jako jediné kontaktní místo a po dohodě s tamním systémem pojištění vkladů může také zajistit výplatu náhrad vkladů,“ říká Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů (FPV).

Příkladem retailových bank působících na území České republiky jako pobočky zahraniční banky, na jejichž depozitní produkty se vztahuje pojištění vkladů je například AXA Bank (Belgie), mBank (Polsko), Citibank (Irsko), ING Bank (Nizozemí) a Oberbank (Rakousko).

„Dosud jsme otázky ohledně výplat klientů vždy řešili bilaterálními smlouvami s národními pojistiteli vkladů v konkrétních zemích. Multilaterální dohoda o spolupráci na mezinárodní úrovni výrazně posiluje úroveň komunikace a výměny zkušeností mezi národními systémy a především stanovuje pravidla jak postupovat v případě nutnosti zahájení výplaty náhrad vkladů,“ dodává Renáta Kadlecová.

K této dohodě se k dnešnímu dni připojilo celkem 15 evropských systémů pojištění vkladů, mezi nimiž nechybí např. Polsko, Nizozemí, Irsko, Velká Británie, Itálie a Dánsko. Nicméně v dohledné době by se měly pod smlouvu připojit i zbývající země evropské sedmadvacítky.

Maximum je 100 tisíc eur

FPV má v současnosti uzavřenu ještě rámcovou smlouvu o spolupráci, která tyto oblasti řeší s Maďarskem, Slovenskem a současně má uzavřenu dohodu o spolupráci s Velkou Británií.

Fond pojištění vkladů vznikl roku 1994 na základě zákona o bankách. Pojištěny jsou veškeré vklady jak fyzických, tak právnických osob, vedené v pojištěných institucích v české nebo cizí měně, včetně úroků. Pojištěny jsou tak zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. FPV poskytuje náhrady za pohledávky z vkladů bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR ve výši 100 procent vkladu maximálně však 100 tisíc eur na jednoho klienta v jedné bance.

Autor: nes

Komentáře

Čtěte také

Martin Čaban: Babišův křik a Dbalého psychedelie nestačí. Kabátkovi se daří

Martin Čaban: Babišův křik a Dbalého psychedelie nestačí. Kabátkovi se daří

Předseda ANO a vicepremiér Andrej Babiš se velmi rozčiluje nad tím, že správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny potvrdila ve funkci ředitele Zdeňka Kabátka. Vášnivě se rozepsal… více

Mobilní web