Očekávaná reforma penzí a reforma očekávání

30.5.2011 9:23   |  

Současná vláda si dala za jednu ze svých priorit provést reformu důchodového systému. Hlavním důvodem je demografický vývoj, v roce 2010 se počet osob starších 65 let blížil 1,6 milionu, v roce 2030 to již bude 2,5 milionu.

V roce 2040, tedy v době kdy dnešní třicátníci budou odcházet do penze, dosáhne při současných trendech počet starších 65 let hranice 2,91 milionu, respektive podílu zastoupení 26,8 procenta. A na čtvrtinový podíl lidí pobírající starobní dávky není současný důchodový systém připraven.

Co se chystá

Vládou zveřejněný záměr je zavést třípilířový důchodový systém, ponechat dnešní průběžný pilíř, část prostředků ale vyvést do pilíře fondového a posílit podíl dobrovolného, třetího pilíře. V průběžném pilíři zvýšit zásluhovost změnami redukčních hranic pro výpočet mzdy, rozhodné období pro výpočet má vycházet z celoživotního příjmu a původní důchodový věk 65 let bude zrušen a cílový bude nastavován podle demografické situace a očekávané délky dožití.


Čtěte také: Dluh v penzijních systémech zaplatí mladá generace


Vstup do fondového pilíře bude dobrovolný, bez možnosti vrátit se do pouze průběžného pilíře, realizovaný tak, že se ze současného odvodu vyčlení tři procenta, ke kterým si musí účastník přidat dvě procenta nad rámec současných odvodů. S možností volit mezi čtyřmi strategiemi zhodnocování prostředků s různou mírou agresivity, od konzervativní po dynamickou a speciální, investující do českých státních dluhopisů.

MPSV zveřejnilo kalkulátor, kde si občané mohou porovnat současnou a plánovanou penzi. Z modelací vychází, že vyšší penze se bude týkat jen mladších ročníků a lidí s vyššími příjmy. Přesto bude stále platit, že u lidí s vyššími příjmy dojde k propadu příjmů v penzi v řádu desítek procent.

Jak z toho ven?

Bez ohledu na reformu, pokud skutečně budeme chtít mít životní standard, který očekáváme, nezbude než se zapojit do třetího, nepovinného pilíře.

Stát má snahu podporovat v otázce důchodového zabezpečení několik typů finančních produktů. I když některé jsou vyloženě nevhodné, jako kapitálové životní pojištění pro svoji nákladnou správu a konzervativní nakládání s aktivy. Další jsou diskutabilní a zasloužily by si změnit podmínky, jako penzijní připojištění, z důvodu konstrukce a legislativního rámce má příliš nízké výnosy, a proto je obvykle nevhodné pro lidi mladší 50 let. Jiné ale při vhodném nastavení, příkladem může být investiční životní pojištění, pokud řešíte ochranu osob, které jsou na vašem příjmu závislé a rezervu na penzi, mohou být velmi dobrým řešením.

Dalším příkladem nástrojů, které jsou podporované státem a dokážou vytvořit odpovídající kapitál, jsou dlouhodobé investice na kapitálových trzích. Třeba skrze podílové fondy, tato cesta je vhodná i pro lidi, kteří nerozumí investicím a nechtějí se jim do hloubky věnovat.

Autor je analytikem společnosti AWD ČR

Autor: Radek Mann

Komentáře

Čtěte také

Nový „hlídací“ čip by měl ukončit spory o důvěryhodnosti hardwaru

Nový „hlídací“ čip by měl ukončit spory o důvěryhodnosti hardwaru

Důvěřovat danému zařízení, nebo ne? Otázka nad kvalitou zabezpečení soukromých či státních citlivých dat v počítačích, mobilech a síťových prvcích se v posledních letech netýká… více

Mobilní web