Co mění novela zákona o daních z příjmů

29.11.2010 9:41   |  

Jeden z cílů koaliční smlouvy, konsolidace veřejných rozpočtů úpravou slev na dani z příjmů fyzických osob, se pomalu začíná realizovat. Jaké jsou nejvýznamnější změny v novele zákona o daních z příjmů, kterou schválil 12. listopadu Senát?

Bydlení

Osvobození od daně z příjmů z prodeje rodinného domu či bytu v osobním vlastnictví se uplatní pouze za předpokladu, kdy prodávající nejpozději do jednoho roku použije finance z prodeje na pořízení vlastního nového bydlení, tedy nikoliv na pořízení nového bydlení třeba pro některého z rodinných příslušníků.

Zpřesňují se také podmínky pro uplatnění zaplacených hypotečních úroků jako nezdanitelné části základu daně fyzické osoby. V případě, že výstavba bytu nebo domu proběhne na pozemku pořízeném z hypotečního úvěru do čtyř let od uzavření úvěrové smlouvy, máte nárok na odpočet. Pokud této podmínce nevyhovíte, nárok na uplatnění odpočtu z tohoto titulu zaniká. Proto musíte v příslušném zdaňovacím období provést korekce a zdanit i prospěch získaný z neoprávněně uplatněných úroků v předchozích letech; nebudete tedy povinni podat dodatečná daňová přiznání za předcházející zdaňovací období, tak jak tomu bylo doposud. Základní sleva na dani na poplatníka se pro rok 2011 snižuje o 1200 korun ročně, tedy z částky 24 840 korun na 23 640 korun.

Srážková daň

V návaznosti na nový daňový řád platný od 1. 1. 2011 dochází ke změnám některých ustanovení, jež se týkají srážkové daně a dále těch, které řeší postup zaměstnavatelů při odvádění této daně.

Zpřesňuje se například definice plátce daně, záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti se bude spravovat jako daň, stanoví se povinnost pro plátce daně podávat po uplynutí kalendářního roku vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou. Zpřesňuje se také postup při výpočtu „superhrubé“ mzdy v případě souběhu příjmů ze závislé činnosti a dochází ke změně v odpovědnosti plátce, pokud je při zdanění uplatněn přeplatek, který má být poplatníkovi vrácen. Tato úprava řeší ty situace, kdy dojde k neoprávněné srážce vyšší částky daně nebo při poskytnutí daňového zvýhodnění v částce nižší, než stanoví zákon.

Plátce daně, který ve zdaňovacím období vyplatí příjmy ze závislé činnosti, je povinen do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku podat finančnímu úřadu vyúčtování (pokud se podává vyúčtování elektronicky, je lhůta do 20. března). Povinnost podat vyúčtování elektronicky má plátce, jenž zúčtoval a vyplatil příjmy daňovým nerezidentům. Dále dochází k rozšíření takzvaného „brutto“ principu při stanovení základu daně i na poplatníky s příjmy ze závislé činnosti. Pokud je s poplatníkem sjednána mzda v čisté výši, například 100 tisíc korun měsíčně, tak základem pro srážku zálohy na daň je taková částka, aby po odečtení z ní vypočtené zálohy zbylo 100 tisíc korun zvýšených o povinné pojistné placené zaměstnavatelem.

Nemocenská

Další změny se od 1. ledna 2011 dotknou sociálního a nemocenského pojištění. Prodlužuje se doba, po kterou zaměstnanci nenáleží dávky nemocenské z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, a to ze 14 dnů na 21 dnů. Nemocenské dávky tak budou vypláceny až od 22. dne.

Ruší se současně refundace náhrad vyplácených zaměstnanci zaměstnavatelem v prvních 21 kalendářních dnech, to znamená, že zaměstnavatel už nebude mít možnost odečíst si z odváděného pojistného poloviční výši náhrad vyplacených zaměstnancům za dočasnou pracovní neschopnost. Polovinu vyplacených náhrad si může ze zaplaceného pojistného odečítat pouze zaměstnavatel, u něhož průměrný počet zaměstnanců nepřevyšuje 25, pokud se přihlásil předem k tomu režimu, že bude odvádět pojistné sazbou 26 procent namísto 25 procent z vyměřovacího základu.

Maximální vyměřovací základ zůstává i pro rok 2011 ve výši 72násobku průměrné mzdy, což pro rok 2011 představuje částku 1 781 280 korun.

Podle novely bude výše nemocenské za kalendářní den činit 60 procent denního vyměřovacího základu po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Autorka je partnerkou společnosti BDO Tax

Autor: Dana Trezziová

Komentáře

Čtěte také

Nákupy tureckých dluhopisů jsou spekulace, tvrdí agentura Moody's

Nákupy tureckých dluhopisů jsou spekulace, tvrdí agentura Moody's

Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Turecka z investičního do spekulativního pásma. Tento krok může Turecku zvýšit… více

Mobilní web