Počet insolvenčních návrhů u spotřebitelů stále roste

4.10.2010 10:48   |  

Počet insolvenčních návrhů za devět měsíců letošního roku činil 11.255 a o 4660 přesáhl jejich počet za stejné období 2009. Příčinou je hlavně nárůst insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů.

Uvedla to společnost Creditreform, podle které v samotném září bylo přitom podáno 1347 insolvenčních návrhů, z toho 432 insolvenčních návrhů právnických osob a rekordních 915 návrhů u fyzických osob.

„Ve srovnání s loňským září jsme zaznamenali počet insolvenčních návrhů právnických osob v září 2010 o tři procenta nižší. Hodnoty u fyzických osob jsou stále rekordní a proti září 2009 vzrostly o 108 procent. Přesto lze u obou skupin za posledních šest měsíců roku 2010 vysledovat kolísavý vývoj, kdy mírné poklesy střídají mírné nárůsty, a to jak v absolutních číslech, tak i při přepočtu na počet dní v měsíci,“ uvedla analytička Creditreformu Stanislava Menšíková.

Zhruba polovina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku. Řešení úpadku je možné dvěma způsoby, buď konkurzem, nebo reorganizací. Konkurz je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkurzu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Konkurzů bylo v září 2010 prohlášeno 121. V porovnání s devíti měsíců 2009 není vývoj počtu prohlášených konkurzů nijak dramatický, meziroční nárůst činí pět procent. Málo využívaným prostředkem řešení úpadku jsou reorganizace. Jde o nový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 bylo do září 2010 soudem povoleno celkem 37 reorganizací. Z toho 15 jich soud schválil v roce 2010.

Přestože se dynamika nárůstu insolvenčních návrhů fyzických osob - spotřebitelů mírně zpomaluje, stále jsou hodnoty počtů insolvenčních návrhů v roce 2010 na historických maximech. Teprve v letošním roce se naplno projevují důsledky ekonomické krize, kdy zadlužené fyzické osoby nemohou dostát svým závazkům. Dalším faktorem, který zvyšuje počet insolvenčních návrhů fyzických osob, je i lepší správa úvěrového portfolia a lepší povědomí lidí o možnostech řešení situace, kdy své dluhy přestávají splácet, upozornila Menšíková.

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. To se děje buď formou zpeněžení majetku dlužníka, nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během pěti let splatit věřitelům alespoň 30 procent dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz. V září požádalo o oddlužení 862 osob, z toho v 542 případech bylo oddlužení povoleno. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v září jen sedm dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

V dalším období očekává Creditreform stejné tendence vývoje. S postupným oživováním ekonomiky a za předpokladu očištění trhu o nerentabilní a zadlužené firmy bude počet insolvenčních návrhů u právnických osob stagnovat nebo klesat. Komplikovanější situace a obtížnější prognóza je prý u spotřebitelů. „Vzhledem k vysokému zadlužení domácností neočekáváme výrazný pokles insolvenčních návrhů,“ uzavřela Menšíková.

Creditreform sleduje insolvenční rejstřík permanentně a své pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v Česku i zahraničí zveřejňuje již několik let. Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské a kreditní informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení rizik. Je přímo zastoupen ve 23 evropských zemích a v Číně, celosvětově má 180 poboček a zaměstnává 4500 pracovníků.

Autor: prh

Komentáře

Čtěte také

Brusel se zastává médií a opět brojí proti Googlu

Brusel se zastává médií a opět brojí proti Googlu

Evropská komise má v současnosti na stole návrh reformy zákonů o autorských právech. V dokumentech, které EU zveřejní v září, se Evropská komise zabývá podporou mediálních domů.… více

Mobilní web