Povodně 2013: Na co by měly firmy a podnikatelé pamatovat při vyřizování pojistných událostí | E15.cz

Povodně 2013: Na co by měly firmy a podnikatelé pamatovat při vyřizování pojistných událostí

Povodně 2013: Na co by měly firmy a podnikatelé pamatovat při vyřizování pojistných událostí
Ilustrační foto.
• 

try

Zkušenosti z povodní v minulých letech, zejména 2002, ukazují, že po opadnutí vody čeká na postižené firmy další náročný úkol – obnovit provoz s co nejmenším dopadem na zákazníky. Kvalitu pojistky a rozsah plnění už nezmění, pro maximum plnění z té, kterou již mají, ale mohou udělat stále hodně. Michal Kohoutek, ředitel oddělení Forenzních služeb PwC ČR, pro E15.cz odpověděl na nejčastější otázky, s nimiž se společnosti mohou setkat.

E15.cz: Jaké jsou první kroky, které by měla firma udělat?

Především ochranit nepoškozený majetek. Oddělit ho od poškozeného a začít se záchrannými operacemi. Obecně bývá nejlepší mít veškeré poškozené zboží po ruce, dokud nedorazí likvidátor pojistné události. Pokud je materiál poškozený natolik, že vystavení živlům už jeho stav nezhorší, je možné materiál přesunout ven. Vždy používejte selský rozum a uvažujte, co byste dělali vy, kdyby šlo třeba o vaši domácnost.

E15.cz: Tady je asi důležité si říct, co všechno může být pojištěno?

Podle našich zkušeností z povodní v roce 2002 má jen malé množství podniků pojištění, které bychom mohli označit za komplexní pojištění rizik. V zásadě je možné pojistit dvě oblasti. Obvyklým předmětem pojištění je majetek: budovy, výrobny, stroje, zásoby, fyzické peníze a podobně.

E15.cz: A ta druhá oblast?

Nezapomínejme na pojištění nehmotného majetku. To zahrnuje rizika ztrát spojená s přerušením provozu podniku. Takové pojištění zpravidla pokrývá běžný příjem společnosti, obvykle hrubý zisk, který v důsledku havárie či živelní katastrofy nemohla vytvořit. V ideálním případě je tento druh pojištění doplněn výše zmíněnou podporou směřující k záchraně majetku a rychlé obnově činnosti podniku.

E15.cz: Vraťme se do terénu, co mají povodněmi zasažené firmy udělat dál?

Rozhodně začít počítat náklady spojené se škodami. Pořiďte si důkazy o rozsahu škod. Ty nemusí zahrnovat jen fotodokumentaci poškozených věcí, ale také finanční, skladová a produkční data, která se použijí pro kalkulace ztrát souvisejících s přerušením provozu.

E15.cz: V jakém případě lze doporučit obnovení provozu?

V případě přerušení provozu může být zpočátku obtížné určit, jak dlouho bude provoz omezen. Dojde-li jen k částečným ztrátám, může firma zvážit, zda neobnoví provoz tak, že práce přesune z postižené oblasti ven do specializované dílny, ke konkurenci, sesterskému závodu nebo na nějaké dočasné pracoviště. V případě závažnějších škod se lze soustředit už jen na ochranu cenného vybavení, zásob a hotových výrobků.

Následně je důležité co nejrychleji obnovit dodávky elektřiny, vody a paliv do závodu. To znamená buď spolupracovat s místním dodavatelem energií, nebo zajistit dočasné zdroje, jako jsou přenosné generátory. To je obzvláště důležité v případě, že pojistná smlouva pokrývá pouze období, kdy by mohla běžet činnost podniku, nebýt škod na vašem majetku. I když ne všechny pojistné smlouvy tuto klauzuli obsahují, vždy dává smysl minimalizovat škody.

Kdo mi poradí s vyřízením pojistné události?

Je férové upozornit, že likvidátoři škod vám vždy nemusí být schopni pomoci, a to ne ze zlého úmyslu, ale například kvůli svým jiným závazkům. Nejspíše se budou topit v tuctu podobných žádostí. Zároveň byste měli mít na paměti, že jejich primární povinnost je vůči pojišťovnám. Kvalifikovaný a zkušený znalec umožní vedení společnosti soustředit se na obnovu podnikání. Řada pojistných smluv dokonce umožňuje pokrytí nákladů na likvidaci pojistných událostí, a to včetně externí podpory.

E15.cz: Může si tedy firma najmout externího odborníka?

Ano. Výpočet a přihlášení ztrát spojených s přerušením provozu podniku rozhodně není jednoduché. Externí odborník dokáže zdokumentovat a zpracovat veškerá hlášení pojistných událostí od počátku až do jejich finančního vyrovnání.

Úzce spolupracuje s agentem pojišťovny a dohlíží na to, aby podnik získal náhradu rychle a ve výši podle podmínek pojistných smluv. V průběhu procesu přihlášení událostí může vyjednávat s pojišťovnou o včasných předběžných platbách, a pomoci tak společnosti udržet v kritickém období peněžní toky.

Autor: try
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!