Příští rok se zdaní stavební spoření a změní se výběr daní

30.12.2010 13:23   |  

Za nejdůležitější změnu v oblasti daní pro příští rok považují finanční odborníci zavedení nového daňového řádu. Díky němu vznikne například nový nezávislý orgán správy daní, Generální finanční ředitelství. Lidé příští rok zřejmě nejvíce pocítí zdanění státního příspěvku na stavební spoření 50procentní daní a snížení slevy na daňového poplatníka o 1 200 korun ročně.

S daňový řádem, který nahradí zákon o správě daní a poplatků a je první fází reformy daňového systému, rovněž ztratí ministr financí pravomoc promíjet daně. Nově také začne platit to, že pokud finanční úřad dodatečně doměří daň a poplatník se odvolá, zaplatí tuto daň až po konečném pravomocném rozhodnutí.

Snížení slevy na poplatníka by mělo podle současné úpravy daně z příjmu být platné pouze pro příští rok; vláda tak chce získat peníze na nápravu povodňových škod. Nová výše slevy bude činit 23 640 korun ročně.

Zdanění státního příspěvku na stavební spoření se bude rovněž týkat jen příspěvku za rok 2010. V dalších letech novela zákona snížila státní příspěvek na maximálně dva tisíce korun ročně z dosavadních tří tisíc. Zdaněny budou rovněž 15 procenty úroky ze stavebního spoření. Změny souvisí se snahou ministerstva financí (MF) stabilizovat veřejné finance a zpomalit zadlužování státu. Daňové změny by měly v příštím roce přinést rozpočtu přes 11 miliard korun.

Nově podle zákona budou muset své penze zdanit i důchodci, jejichž součet příjmů ze závislé činnosti s dílčími základy daně ze samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu přesáhne 840 tisíc korun ročně. Rovněž budou daněny výsluhové příspěvky a odbytné vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů a také plat i důchod současného i bývalého prezidenta republiky. Zdaněna bude rovněž část poslaneckých náhrad, která dosud dani nepodléhala.

Stát od nového roku zdaní i předčasný výběr peněz ze životního pojištění. Firmy pojištění využívaly jako způsob, jak zaměstnance odměnit a neplatit z toho pojistné, navíc zaměstnanec z takového příjmu neplatil daň. Jelikož lidé vybírali častěji peníze ze životního pojištění předčasně, rozhodlo se MF tuto daňovou výjimku zrušit.

V případě firem se změny týkají především daně z přidané hodnoty (DPH) a zdanění solární energie.

Nově budou muset provozovatelé solárních elektráren z příjmů za výkup solární energie platit speciální daň 26 procent. Dosud nemusely platit žádné daně. Navíc odpisy solárních panelů, měničů a rozvaděčů se prodlouží na 20 let. „Z hlediska mezinárodní ochrany investic mají tyto změny významný arbitrážní potenciál a Česká republika může čelit řadě sporů,“ sdělil ČTK partner advokátní kanceláře Ambruz & Dark Jan Spáčil.

V případě DPH stát přistoupil ke změnám především kvůli snaze omezit daňové úniky. Nově bude povinnost odvézt DPH přenositelná i na toho, kdo zboží koupí. Novela také může podle analýzy společnosti Deloitte způsobit výpadek toku hotovosti. Možnost pro uplatnění nároku na dopočet DPH totiž vznikne až obdržením daňového dokladu.

Například v případě přijatých zdanitelných plnění uskutečněných 31. května 2011 bude daňový doklad velmi pravděpodobně přijat v červnu 2011. Plátce DPH s měsíčním zdaňovacím obdobím tak bude moci nárok na odpočet DPH zahrnout nejdříve do přiznání k DPH za červen, které je podáváno do 25. července 2011.

Firmy nově také již nebudou muset platit DPH z nedobytných pohledávek. Dodavatel tak bude mít nárok na vrácení DPH, pokud mu jeho odběratel nezaplatil za dodané zboží a soud proti němu zahájil insolvenční řízení. Týkat se to ovšem bude pouze pohledávek, které vznikly ve lhůtě šesti měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku.

Změny v DPH budou podle odborníků platné zřejmě až od dubna. Novelu zákona totiž schválila zatím pouze sněmovna a nyní ji bude schvalovat Senát.

Autor: čtk

Komentáře

Čtěte také

Nový „hlídací“ čip by měl ukončit spory o důvěryhodnosti hardwaru

Nový „hlídací“ čip by měl ukončit spory o důvěryhodnosti hardwaru

Důvěřovat danému zařízení, nebo ne? Otázka nad kvalitou zabezpečení soukromých či státních citlivých dat v počítačích, mobilech a síťových prvcích se v posledních letech netýká… více

Mobilní web