Sportovní svazy už žádné peníze od Sazky nečekají

4.5.2011 7:21   |  

Společnost Sazka již delší dobu neplní svou funkci a její současné potíže už na tom nic nezmění. Shodli se na tom zástupci českých sportovních svazů, které deník E15 oslovil a kteří na jeho dotazy odpověděli. Výpadek příjmů od loterijní společnosti musely svazy nahradit z jiných zdrojů. Problémy se dotkly jak malých, tak velkých sportů.

Příspěvky se řítí dolů

První potíže se objevily už v roce 2005. „Doplatek ve výši 25 procent za tento rok obdržel náš svaz 19. září 2006. Vedeme o tom přesné účetní záznamy. Pro ilustraci, například v letech 2001 až 2005 obdržel náš sport ze Sazky každoročně přibližně 2,1 milionu korun,“ uvedl předseda svazu moderních pětibojařů Jan Hrdina.

„Situace se začala radikálně měnit od roku 2006, kdy příspěvky postupně v jednotlivých letech klesaly geometrickou řadou od sedmdesáti procent, přes šestnáct procent až na pouhá čtyři procenta za loňský rok vzhledem k výše uvedené částce 2,1 milionu korun. Nepředpokládáme, že v letošním roce bychom nějaký příspěvek ze Sazky dostali,“ dodal.


Čtěte také: Soud poslal do úpadku provozovatele O2 arény Bestsport


„Už si toho nevšimneme“

Podobná je situace v dalších svazech, kterým Sazka dluží miliony. „Ročně jsme dostávali přes pět milionů korun,“ řekl předseda svazu házené Jaroslav Chvalný. Atletický svaz nechtěl konkrétní dlužnou částku specifikovat. „Jde minimálně o podíl z nerozděleného zisku Sazky z roku 2008, zhruba 180 milionů korun pro ČSTV. Další částky lze velmi těžce vyčíslit vzhledem ke složitosti situace,“ prohlásila Karolína Farská z tiskového oddělení atletického svazu. Jednotlivé sportovní svazy přiznaly, že postupně přestaly s příjmy od Sazky počítat a musely je nahradit jinými zdroji. Současná situace je už tedy příliš nezasáhla.

„Náš svaz momentální problémy Sazky přímo neovlivnily, protože příspěvky ze Sazky se geometrickou řadou snižují již od dob otevření arény, a letošního skoku na nulu si tak již téměř nevšimneme,“ přiznal generální sekretář svazu krasobruslení Karel Oubrecht. „Výpadek zdrojů ze společnosti Sazka jsme byli nuceni nahradit z komerčních zdrojů,“ dodala Farská.

Některé svazy však čelily vážným problémům. „Náš sport vzhledem k nastaveným podmínkám financování sportovního prostředí byl na tomto zdroji dosti závislý, neboť tvořil asi čtvrtinu našeho rozpočtu. Totální výpadek tohoto příjmu jsme museli řešit radikálním omezením činnosti a podpory oddílů moderního pětiboje, rušením podpory a přípravy mládeže a redukcí soutěží,“ přiznal Hrdina.
Podle Chvalného ale problémy Sazky neohrožují svazy jen finančně. „Ovlivnilo nás to jednak poklesem příjmů a částečně i ztrátou kreditu v řízení sportu jako celku, tím, že jsme součástí ČSTV,“ uvedl.
Podle zástupců svazů je na čase současné problémy řešit, nejen na bázi Sazky. Je čas na zásadní změnu, protože některé svazy mohou být existenčně ohroženy.

„Sporty, které se jako my přizpůsobily situaci již před několika lety, to přímo nepocítí. Ty, jež jsou přímo závislé na Sazce, budou mít samozřejmě problémy,“ domnívá se Oubrecht. „Mohlo by to však konečně popohnat stát ke srovnání podmínek loterijních společností, aby skutečně odváděly prostředky na kulturu a sport přes nějaký fond nebo státní rozpočet a zmizely ty desítky pofiderních nadací a klubů. To by v důsledku mělo přinést sportu i kultuře mnohem větší prostředky než v současnosti,“ dodal.

Čas strukturálních změn

Hrdina se domnívá, že by mohlo být ohroženo samotné poslání sportu. „Bohužel se tato situace nejvíc projeví ve snížení nabídky pro děti a mládež a tento výpadek zřejmě zasáhne část jedné generace,“ uvedl.

„Časem se může negativní vliv finančního propadu a redukce činnosti promítnout také do kvality provozu a výsledků výkonnostního sportu a reprezentace. Jediným řešením je, aby sportovní prostředí urychleně složilo reparát a nalezlo jednak vlastními silami, jednak za pomoci dalších subjektů brzké řešení tohoto významného finančního výpadku,“ doplnil Hrdina.

„Krize v českém sportu již nastala, jen možná ještě není úplně zřetelná. Domníváme se, že vzhledem k nové ekonomické situaci bude potřeba strukturálních změn v organizaci sportu v České republice,“ uzavřela Farská.

ČOV: Při řešení problémů se projevuje nejednotnost

Neschopnost Sazky plnit své závazky vůči sportovnímu prostředí nepocítily jen jednotlivé sportovní svazy, ale také Český olympijský výbor (ČOV). I on přiznal, že problémy loterijní společnosti se dotkly českého sportu už v hlubší minulosti, nikoli až v době, kdy firma skončila v insolvenci. „Český olympijský výbor problémy pocítil už dříve, když Sazka přestala odvádět výnosy sportovnímu prostředí, a tedy i nám,“ potvrdil deníku E15 manažer pro komunikaci ČOV Alexandr Kliment.

ČOV upozorňoval na finanční potíže v českém sportu už v dřívějších dobách. „Problémy Sazky nepochybně potíže ve sportovním prostředí vyvolaly. Dříve do sportu Sazka odváděla stamiliony, nyní je v úpadku a neodvádí nic,“ uvedl Kliment. „Navíc se při řešení problémů se Sazkou projevuje nejednotnost sportovního prostředí,“ dodal.

ČOV v lednu přijal usnesení týkající se potíží Sazky. „Při rozhodování o použití prostředků Sazky a následném řízení finančních toků došlo k chybám, které vedly k současné krizi společnosti a přivedly ji na pokraj krachu,“ zní jeden z bodů.

ČOV také uvedl, že doporučuje, aby do Sazky vstoupily nové finanční skupiny, ale „nedoporučuje nabídky založené na zachování stávajícího managementu a jež v podstatě konzervují situaci, která vedla ke vzniku problémů, neřeší je a vedou k dalšímu zadlužování společnosti.“

ČOV připomíná, že současná situace nemá na český sport jen finanční dopad. „Obecně má kauza Sazka velmi negativní vliv na celé sportovní prostředí a vrhá na něj nedobré světlo,“ uzavřel Kliment.

Boháč: ČSTV bude v jisté podobě existovat vždy

Finance od loterijní společnosti Sazka rozděluje jednotlivým svazům ČSTV. Ten čelí silné kritice a objevují se i hlasy, zda není přežitkem. „Hodně lidí si naši roli v plné šíři možná ani neuvědomuje,“ řekl deníku E15 generální sekretář ČSTV Jan Boháč.

* E15: Jak současné problémy Sazky ovlivňují ČSTV?

Poměrně dost. Členové jsou ovlivňováni různými názorovými, ale i nátlakovými skupinami a složitě se orientují ve skutkové podstatě současné situace Sazky. Výkonný výbor ČSTV přijal pro jednání valné hromady ČSTV rozsáhlý podklad, který roli a situaci Sazky podrobně analyzuje. Bude záležet na delegátech valné hromady, jaký směr dalšího řešení majoritní akcionář Sazky zvolí.

* E15: Kolik Sazka ČSTV dluží?

Z minulosti už nic. ČSTV postoupil pohledávky zájemci a finanční prostředky má k dispozici. Výsledek hospodaření Sazky za rok 2010 bude teprve projednáván.

* E15: Mohou se některé svazy dostat do existenčních potíží?

V roce 2011 toto riziko nehrozí. Ministerstvo financí podpořilo všechny sportovní svazy státní dotací cestou mimo ČSTV. Některé svazy mají několikanásobně více prostředků než v nejlepších letech Sazky. Tento přístup MF ČR však ohrozil existenčně základní články – oddíly, kluby a tělovýchovné jednoty. Ty využívaly servisu regionálních pracovišť ČSTV, které MF ČR odmítlo dotací podpořit. ČSTV posílá sdruženým subjektům značné příspěvky z „vlastních“ zdrojů. Jsou vypočítány podle transparentních klíčů schvalovaných valnou hromadou ČSTV.

* E15: Mohou problémy Sazky ohrozit budoucnost ČSTV?

ČSTV bude existovat v určité podobě vždy. Je naprosto standardní v celé Evropě, že sportovní struktura v dané zemi je zastřešena vlastní organizací. A zdaleka ne vždy je struktura takovýchto střešních sportovních organizací tvořena pouze sportovními svazy. Svoji roli vždy sehrávají regionální či zemské struktury, stejně jako oborové sportovní organizace. Proto budoucnost střešní sportovní organizace v ČR nestojí a nepadá se Sazkou.

* E15: Co by se stalo, kdyby nadále nebyl ČSTV schopen plnit svou roli?

Nechápu, proč by ČSTV neměl být schopen svou roli plnit. Hodně lidí si onu roli možná v plné šíři ani neuvědomuje. Ale připustíme-li tuto alternativu, pak by svazy bez střešního sdružení byly nuceny jednat ve všech směrech každý sám za sebe. Musely by si obstarat například komplexní servis ekonomických a účetních služeb včetně daňového poradenství. Přišly by o fond půjček svazům, poradenství při podávání žádostí o dotace ze státního rozpočtu, o poradenství při vyúčtování státních dotací a realizaci investičních akcí, o zprostředkování majetkového a odpovědnostního pojištění o pojištění při vycestování týmů do zahraničí a podporu při likvidaci pojistných událostí. Samy by si musely zajistit úrazové pojištění členů, odpovědnostní pojištění trenérů i úhrady zákonných povinností k autorským svazům. Nepochybně by postrádaly bezplatné právní poradenství, v současnosti velmi nákladné, včetně zastupování v soudních sporech. Z provozních záležitostí by přišly o centrální služby podatelny, rozmnožovny, půjčování vlajek, skladových prostor, poskytování zasedacích místností včetně zajištění občerstvení, archivní služby, služby v oblasti informatiky, výpočetní techniky, registrace sportovců a o řady dalších. To jim teď poskytuje devatenáct zaměstnanců aparátu ČSTV, neinformovanými nazývaných „molochem“.

Autor: Martina Peřinková

Komentáře

Čtěte také

Home Credit se vrací do černých čísel, díky Asii má zisk 1,6 miliardy

Home Credit se vrací do černých čísel, díky Asii má zisk 1,6 miliardy

Skupina Home Credit v letošním prvním pololetí vytvořila zisk 59,3 milionu eur (1,6 miliardy korun), o rok dříve vykázala ztrátu 90 milionů eur (2,43 miliardy korun). Tahounem… více

Mobilní web