Brand story: Wüstenrot - příběh jednoduché a silné myšlenky

16.3.2011 8:56   |  

Nadnárodní finanční koncern Wüstenrot & Württembergische dnes sídlí v rozlehlé moderní budově ve Stuttgartu. Odsud ovlivňuje životy milionů lidí ve střední a západní Evropě. V mateřském Německu patří mezi nejvýznamnější poskytovatele finančních služeb. Podobné postavení má i v Rakousku, Lucembursku, Slovensku, Maďarsku, Chorvatsku a od roku 1993 i v ČR. Přitom vše začalo v nevelké švábské vesničce Wüstenrot…

Geniální a jednoduché

U zrodu stavební spořitelny Wüstenrot stál Němec Georg Kropp. Hledal způsob, jak vyřešit katastrofální stav bydlení po první světové válce. Pro většinu obyvatel Německa byl tehdy vlastní dům či byt nedostupný. Kroppa napadlo, že kdyby se dost lidí složilo, mohl by si jeden vylosovaný ihned začít stavět dům.

Georg Kropp, jenž žil ve švábské vesnici Wüstenrot, byl vážený muž, nakladatel a spisovatel. Proto, když se rozhodl založit spolek Společenství přátel, nezůstal neoslyšen. A nebylo divu. Kropp se totiž problematice kolektivního způsobu spoření věnoval již dlouhou dobu předtím. A dovedl lidi pro neobvyklou myšlenku, jak řešit bytovou situaci, nadchnout. Pamětníci na něj vzpomínali jako na vizionáře a muže s nezdolnou vírou a silným sociálním cítěním.

Dobrá pověst nade vše

Nejvýznačnějším datem v historii stavebního spoření se stal 10. květen 1921. Tehdy byl spolek Společenství přátel pod vedením Georga Kroppa ustaven oficiálně. Spolek se rychle rozvíjel, koncem roku 1921 registroval již 96 vážných zájemců. Představitelé spolku zkoumali možnosti získání stavebních pozemků, organizovali zřízení finančního ústavu. Tehdejší situace ale projektu nepřála. Německá marka prudce oslabovala. Kropp se tehdy rozhodl vrátit dosud vybrané peníze všem spořitelům. Bál se je o jejich prostředky připravit. Čistý štít spolku mu byl nadevše.

V roce 1924 se pokusil činnost spolku oživit. Základem mělo být financování vlastních domů a bytů formou kolektivního spoření – tehdy také vznikl název stavební spořitelna. Přihlásily se stovky zájemců, jež zaujal i slogan Každé rodině vlastní domov. Koncem roku 1924 byly přiděleny první peníze na stavby a o rok později se již dostalo na 141 spořitelů. Šlo o celkovou částku 2,5 milionu marek. Princip solidarity zabral natolik, že začátkem třicátých let už mohlo být losování z ročních skupin nahrazeno klasickým bankovním systémem. Počet spořitelů stoupal a z jejich vkladů vznikly prostředky pro úvěr na stavbu každému, kdo naspořil minimálně polovinu potřebné částky.

Odchod otce zakladatele

Koncem roku 1928 zaměstnávalo Společenství přátel již 230 lidí. Kanceláře ve Wüstenrotu pro ně byly malé. Pomoc nabídl starosta Ludwigsburgu – tehdejšího sídelního města Württemberska. A tak se v roce 1930 stavební spořitelna Wüstenrot stěhovala do nové správní budovy v Ludwigsburgu. Současně s přestěhováním se na valné hromadě rozhodlo, že se změní i název společnosti – z původního Stavební spořitelna Spolek přátel na Stavební spořitelna Spolek přátel Wüstenrot. Georg Kropp se však s novou situací smiřoval jen těžko. Projekt mu začal přerůstat přes hlavu. Byl však realistou, nechtěl překážet, a proto 29. srpna 1930 složil všechny své funkce a ze spořitelny odešel.

Přežil i druhou válku

Na počátku třicátých let došlo k zásadní úpravě celého systému, byly upraveny podmínky spoření a přidělování úvěrů. Původní systém losování v rámci „ročních skupin“ byl změněn na systém „čas krát peníze“. Ten se v podstatě používá dodnes. V roce 1934 stavební spoření v Německu poprvé ovlivnila i forma státní podpory. Novela zákona o dani z příjmu totiž umožnila daňovým poplatníkům odpočítávat úložky stavebního spoření jako zvláštní výdaje od základu daně z příjmu.
Druhá světová válka znamenala pro Německo katastrofu, ale Wüstenrot ji přežil a po válce rychle obnovil svoji činnost. A spolu s ním se objevily na trhu i další stavební spořitelny.

Německý zázrak

Válkou zdevastované Německo se v padesátých letech překvapivě rychle stavělo na nohy. Pomáhala k tomu i chytrá rozhodnutí vlády. Například zákon o prémii na bytovou výstavbu z roku 1952. Prémie činila 25 procent ročních vkladů a byla poskytována v maximální výši 400 marek. Toto prémiové zvýhodnění stavebního spoření podpořilo stavební spořitelny. Mohly si tak vytvořit prostředky na financování bytových potřeb pro střední a nižší příjmové kategorie. Zavedení zákona o prémii bytové výstavby se rychle projevilo i ve struktuře zákazníků Wüstenrotu. Již v roce 1953 výrazně stoupl podíl klientů dělnických a jiných zaměstnaneckých profesí. K dalšímu rozvoji stavebního spoření přispěly i zákony o vlastnictví bytů a zákon o bytové výstavbě a rodinném domově. V roce 1961 byla státní podpora stavebního spoření ještě rozšířena o zaměstnanecký příspěvek na spoření.

Životaschopná myšlenka

Myšlenka stavebního spoření neztratila na síle ani dnes. Principu stavebního spoření důvěřují miliony lidí. Neustrnula ani stavební spořitelna Wüstenrot. V roce 1999 se spojila s pojišťovnou Württembergische. Vznikl tak finanční koncern Wüstenrot&Württembergische (W&W), v jehož nabídce jsou nejen stavební spoření a úvěry, ale také hypotéky a další bankovní produkty či pojištění.
Po více než deseti letech se společnost W&W zařadila mezi nejvýznamnější poskytovatele finančních služeb nejen v Německu, ale i v Evropě. Prosadila se především v oblasti zajištění do budoucnosti, bydlení, ochrany rizik a tvorby kapitálu.

Georg Kropp, otec zakladatel

narodil se 1. prosince 1865 ve Swinemünde jako páté dítě v rodině námořního kapitána. Vystudoval chemii, farmacii a botaniku
nejprve pracoval jako redaktor. Tehdy se poprvé setkal s myšlenkami stavebních družstev a sociálních stavebních programů zaměřených na méně majetné vrstvy obyvatel a byl jimi velmi výrazně ovlivněn
začal vymýšlet systém stavebního spoření. Věnoval se také tomu, jak podpořit vznik domovů důchodců. První světová válka však jeho nápady pohřbila
po jejím skončení založil 10. května 1921 spolek Společenství přátel, krátce poté ho ale zrušil. Začátkem roku 1924 se k myšlence, jejímž základem bylo financování vlastního bydlení formou kolektivního spoření, vrátil
brzy se mu přihlásily stovky zájemců a společenství slavilo zanedlouho velký úspěch. Georg Kropp však 29. srpna 1930, na vrcholu úspěchu, překvapivě všechny své funkce složil a ze spořitelny odešel. Dále se živil už jen jako spisovatel a nakladatel. Zemřel 21. ledna 1943 ve Wüstenrotu

jak šel čas...

1828 Ve Stuttgartu zakládá ulmský továrník Georg Wechssler první soukromou majetkovou pojišťovnu Württembergische Privat-Feuer-Vesicherungs-Gesellschaft (WürttFeuer).

1921 10. května zakládá Georg Kropp v obci Wüstenrot spolek „Společenství přátel“.

1921 Koncem roku spolek registruje prvních 96 vážných zájemců.

1924 Vzniká nová koncepce „Společenství přátel“. Jsou přiděleny první finanční prostředky.

1925 Finanční prostředky ve výši 2,5 milionu marek jsou poskytnuty 141 spořitelům.

1925 Se značkou Wüstenrot se můžeme setkat v Rakousku, koncem roku 1927 spoří u stavební spořitelny „Společenství přátel“ již šest tisíc Rakušanů.

1928 Společenství přátel zaměstnává již 230 lidí.

1930 Stavební spořitelna Wüstenrot se stěhuje do nové správní budovy v Ludwigsburgu.

1953 Výrazně stoupá podíl klientů dělnických a jiných zaměstnaneckých profesí.

1978 Wüstenrot je v Lucembursku.

1990 Wüstenrot začíná svoji činnost na Slovensku, dále pak v devadesátých letech stojí u zrodu stavebního spoření v Maďarsku a Chorvatsku.

1993 Wüstenrot v České republice.

1999 Dvě tradiční a významné společnosti Wüstenrot a Württembergische se spojují a vytvářejí finanční koncern Wüstenrot & Württembergische (W&W).

W&W v číslech

Poskytovatel finančních služeb Wüstenrot & Württembergische (W&W) překonal vloni vlastní očekávání výdělku, který si stanovil ve výši 160 milionů eur. Skupina ze Stuttgartu hlásí v tuto chvíli předběžný čistý zisk 190 milionů eur, sumu ještě prověří audit. O výsledek se zasloužily obě části, spořitelna a pojišťovna. Společný subjekt, jenž působí na trhu od roku 1999, má nyní šest milionů klientů.

Autor: Jaroslav Matějka

Komentáře

Čtěte také

Nákupy tureckých dluhopisů jsou spekulace, tvrdí agentura Moody's

Nákupy tureckých dluhopisů jsou spekulace, tvrdí agentura Moody's

Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Turecka z investičního do spekulativního pásma. Tento krok může Turecku zvýšit… více

Mobilní web