Tuzemské banky by odolaly i eskalaci dluhové krize

I kdyby došlo k eskalaci dluhové krize a ekonomika se vyvíjela silně nepříznivě, české banky by takovému negativnímu šoku odolaly. Vyplývá to z výsledků zátěžových testů bankovního sektoru, které provedla Česká národní banka (ČNB) na datech ke čtvrtému čtvrtletí loňského roku.

 ilustrační foto
6.3.2012 10:58   |  

Kapitálová vybavenost celého odvětví by i při silně nepříznivém scénáři zůstala nad požadovanými osmi procenty, některé banky by ale musely doplnit kapitál. Na konci roku 2011 kapitálová přiměřenost bankovního sektoru v Česku činila 15,2 procenta.

Z negativního scénáře Dluhová krize, který kombinuje negativní vývoj domácí i zahraniční ekonomiky a obnovenou nejistotu na finančních trzích vyvolanou eskalací dluhové krize zadlužených zemí eurozóny vyplývá, že několik bank by se dostalo do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti.


Čtěte více: České banky jsou v klinči Západu a Východu


„Za účelem dorovnání kapitálové přiměřenosti všech bank se sídlem v ČR do regulatorního minima osmi procent by banky ke konci testovaného období musely navýšit regulatorní kapitál o přibližně 19 miliard korun (0,5 procenta HDP),“ uvedla ČNB. Nejde prý však o natolik významnou hodnotu, která by mohla ohrozit stabilitu sektoru.

ČNB v tomto scénáři simulovala dodatečnou zátěž prostřednictvím předpokladu o znehodnocení třetiny všech expozic největších českých bank vůči svým mateřským skupinám. V takovém případě by kapitálová přiměřenost bankovního sektoru klesla k osmi procentům a výše potřebných kapitálových injekcí by pro tuto extrémní variantu zátěžového scénáře činila podle ČNB 33 miliardy korun. ČNB ovšem takový vývoj považuje za extrémní a vysoce nepravděpodobný.

Základní scénář testování odpovídá v prvních dvou letech oficiální únorové makroekonomické prognóze ČNB, která počítá se stagnací ekonomiky a jejím nevýrazným růstem od druhé poloviny roku 2013. V tomto scénáři počítá ČNB od poloviny letošního roku s růstem podílu úvěrů v selhání u nefinančních podniků k téměř devíti procentům. V případě domácností se podíl problematických úvěrů v dvouletém horizontu měl zvýšit podle centrální banky k šesti procentům. V posledním roce tříletého horizontu však podíl úvěrů v obou sektorech již postupně klesá.

Zdroj: ČNB

Nebezpečím jsou dividendy

„Uvedené výsledky testů by se podstatně zhoršily v případě, že by banky daným šokům čelily se sníženou výchozí kapitálovou přiměřeností například z důvodu vyšších než plánovaných výplat dividend v průběhu roku 2012,“ varovala ČNB.

V testech ČNB rovněž prodloužila časový horizont, do kterého promítá své testy. „Za účelem přesnějšího zachycení účinků šoků byl dosavadní dvouletý horizont zátěžových testů prodloužen a odolnost bank vůči silně nepříznivému vývoji je nyní nově testována pro období tří let,“ uvedl člen bankovní rady ČNB Pavel Řežábek.

Autor: čtk, sal

Komentáře

Čtěte také

Šašek provokuje: Přidat učitelům? Jistě, ale také přidat práci

Šašek provokuje: Přidat učitelům? Jistě, ale také přidat práci

Vláda včera schválila zvýšení platů učitelům, čímž splnila to, oč se snaží nejvíce – nahnat si před nadcházejícími volbami preference. K tomu jí můžeme všichni pogratulovat stejně… více

Mobilní web