Účinný recept na dlužníky: srážky ze mzdy

17.1.2011 8:16   |  

Počet exekucí každoročně stoupá. Zvyšuje se především rychlost, s jakou věřitelé přistupují k soudnímu výkonu rozhodnutí nebo k exekuci prostřednictvím exekutorských úřadů. Během krize si věřitelé v Česku začali své pohledávky mnohem více hlídat. Pracující dlužníci tak nemají v podstatě šanci věřitelům uniknout.

Zjistit zaměstnavatele není problém

K exekuci srážkami ze mzdy přistupují věřitelé co nejdříve. Hodnota movitých věcí klesá a výtěžek z jejich prodeje nebývá zpravidla velký a exekuce přikázáním pohledávky z účtu bývá často neúspěšná.

Zjistit zaměstnavatele dlužníka není v praxi problém. Všechny veřejné instituce jsou totiž povinny na dotaz sdělovat exekutorským úřadům potřebné údaje k jejich činnosti. Každý zaměstnavatel přitom musí ze zákona přihlásit svého zaměstnance do osmi dní ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění a následně za něj hradit zdravotní a sociální pojištění. Dotazem na zdravotní pojišťovnu tak exekutorský úřad ihned zjistí, zdali je dlužník zaměstnán a u kterého zaměstnavatele.

Pokud máte nezaplacené závazky vůči své zdravotní pojišťovně za období, kdy jste neúspěšně podnikali nebo byli vedeni v evidenci jako osoba bez zdanitelných příjmů a nehradili jste zdravotní pojištění, tak musíte počítat s tím, že uvedené instituce mají dostatek údajů ve své evidenci, aby podaly návrh na srážky ze mzdy pro dlužné pojistné.

Srazit mzdu manželky či manžela nelze

Někdy se stane, že provede exekutorský úřad srážku ze mzdy manželky či manžela dlužníka. Provedení této exekuce přitom nemá oporu v zákoně, protože mzda je odměnou za vykonanou práci a náleží pouze tomu, kdo danou práci vykonal. V případě, že je taková neoprávněná exekuce nařízena, tak je zapotřebí se ihned odvolat.

Dohoda se vyplatí

Samozřejmě platí, že je výhodnější se s věřiteli vždy domluvit a předejít exekucím či soudním jednáním. Věřitelé zpravidla upřednostňují mimosoudní domluvu, která je pro ně rychlejší a levnější. V tomto případě mohou být dohodnuté splátky i nižší než při exekuci ze mzdy. O nepříznivých finančních problémech se v tomto případě nedozví ani zaměstnavatel.

Finexpert.cz

Jakou částku nelze ze mzdy srazit?

Vyhnout se srážce ze mzdy je takřka nemožné. Mzdová účetní musí totiž po obdržení exekučního příkazu provést srážku ze mzdy ze zákona. Pracujícímu dlužníkovi však nesmí být z jeho výplaty sražena celá částka. Musí mu zůstat nezabavitelné minimum, jeho výše závisí na rodinné situaci dlužníka.

» Nezabavitelné minimum na dlužníka je v novém roce 5326 korun, což jsou dvě třetiny součtu životního minima jednotlivce – 3126 korun a normativních nákladů na bydlení jednoho člověka – 4863 korun.

» Nezabavitelné minimum na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné, činí v letošním roce 1331,5 koruny.

» Srážky ze mzdy se provádí z čisté mzdy. Po odečtení nezabavitelného minima lze z částky nad 7989 korun (3126 korun plus 4863 korun) srazit celou částku. Pokud je zbylá čistá mzda nižší než 7989 korun, tak se vydělí tato částka třemi a třetina musí zůstat dlužníkovi.

Autor: Petr Gola

Komentáře

Čtěte také

Nákupy tureckých dluhopisů jsou spekulace, tvrdí agentura Moody's

Nákupy tureckých dluhopisů jsou spekulace, tvrdí agentura Moody's

Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Turecka z investičního do spekulativního pásma. Tento krok může Turecku zvýšit… více

Mobilní web