Velká voda připlavila otázku vhodného pojištění majetku

21.5.2010 8:04   |  

Povodně opět zasáhly Moravu. Pojišťovny očekávají desítky tisíc škod v řádu miliard korun. I letos však budou mnozí z poškozených při žádosti o pojistné plnění zklamáni, neboť byli pojištěni nedostatečně nebo vůbec.

Správné pojištění

U pojištění majetku je důležité, aby pojistná částka, tedy maximální částka, kterou pojišťovna plní, co nejvíce odpovídala hodnotě majetku. Pokud bude majetek pojištěn na nižší pojistnou částku, než je jeho hodnota, vznikne podpojištění – pojišťovna bude krátit pojistné plnění v takovém poměru, v jakém je pojistná částka ke správně stanovené hodnotě. Jako příklad je možné uvést nemovitost, která bude pojištěna na jeden milion korun, ale její celková hodnota bude činit dva miliony. Načež klient dostane plnění zkrácené také v tomto poměru. Při škodě jeden milion korun tedy klient nedostane celou pojistnou částku, ale pouze polovinu, tedy 500 tisíc korun.

Kontrola umístění

Při sjednání pojistky je třeba pečlivě zvážit rizika, proti kterým se chceme pojistit. Jestliže se pojištěná nemovitost nachází v oblasti, kde je pravděpodobný výskyt povodní, bude to mít vliv na cenu pojištění. Zjištění povodňové zóny je možné bezplatně na stránkách České asociace pojišťoven. Povodňové mapy slouží k vyhodnocení pravděpodobnosti výskytu povodní na celém území České republiky.

Vyhodnocením, zda se konkrétní nemovitost nachází v povodňové oblasti, získáte informaci o tom, jestli je možnost pojištění objektu reálná, popřípadě indikaci možného navýšení ceny pojistného. Systém elektronických map přitom rozděluje ČR do čtyř zón podle pravděpodobnosti rizika výskytu povodně (viz tabulka).

Pojistné podle množství vody

V případě pojištění nemovitosti, která již v minulosti byla jednou zasažena povodní, neplatí, že je tato nemovitost nepojistitelná. Pouze se bude na tuto skutečnost přihlížet při stanovení výše pojistného. Obecně však platí, že nemovitosti umístěné ve čtvrté rizikové zóně pojišťovny již zpravidla odmítají na riziko povodně pojišťovat. Řešení existuje, ale je doporučována pomoc zkušeného finančního odborníka.

Klidné spaní

Cena pojištění v zóně se středním rizikem povodně oproti ceně pojištění v oblasti s minimem rizika (viz box) je ve vztahu k možné majetkové ujmě zanedbatelná. Proto by mělo být pojištění majetku zahrnuto ve finanční strategii každé domácnosti. Každý občan by tedy měl mít svůj majetek pojištěn. Jeho pojištění sice nezabrání vzniku pojistné události, ale pomůže zmenšit finanční ztráty v případě, že už k nějaké pojistné události dojde. A nemusí to být zrovna velká voda.

Specifikace povodnových zón

1. zóna – se zanedbatelným rizikem povodně
2. zóna – s nízkým rizikem povodně (území 100leté vody)
3. zóna – se středním rizikem povodně (území 50leté vody)
4. zóna – s vysokým rizikem povodně (území 20leté vody)

Pramen ČAP

Příklady pojištění rodinného domu

» U rodinného domu, který je v zóně se zanedbatelným rizikem povodně (tedy v první zóně) a jenž je pojištěn na pojistnou částku ve výši dvou milionů korun, bude cena ročního pojištění činit 1800 korun (jedná se o cenu základního pojištění bez připojištění).

» U rodinného domu, který je v zóně se středním rizikem povodně (ve třetí zóně) a jenž bude pojištěn na pojistnou částku dva miliony korun, bude cena ročního pojištění činit 3800 korun.

Autor je produktovým manažerem společnosti Rentia

Autor: Kamil Durčák

Komentáře

Čtěte také

Zadlužený Kovosvit má nové vedení, o firmu se zajímají investoři

Zadlužený Kovosvit má nové vedení, o firmu se zajímají investoři aktualizováno

Firmu Kovosvit MAS ze Sezimova Ústí, která má finanční problémy, vede nový manažerský tým. Bývalý pověřený ředitel Blahoslav Fajmon rezignoval. Zaměstnanci stále nedostali… více

Mobilní web