Vítek doplnil dokumenty o údajné insolventnosti Sazky

20.1.2011 12:22   |  

Společnost Moranda podnikatele Radovana Vítka doplnila návrh na zahájení insolvenčního řízení s loterijní společností Sazka. Nové skutečnosti mají údajně dokládat úpadek Sazky ve formě předlužení. Hodnota 02 arény je údajně účetně nadhodnocena. Sazka s tím však zásadně nesouhlasí, což je prý připravena prokázat u soudu.

Moranda poukázala, že se v médiích hojně diskutuje o možnosti řešení finančních problémů Sazky prodejem O2 arény. Podle Morandy je ale společnost Sazka akcionářem Bestsportu, jenž je vlastníkem O2 arény, jen v zanedbatelném rozsahu. Proto se prý hodnota této haly nepromítá do jejího účetnictví.

Moranda z posledních vyjádření loterijní společnosti vyvodila, že základem Sazkou udávaného majetku ve výši zhruba 15 miliard korun není hodnota O2 arény jako takové, potažmo ani hodnota společnosti Bestsport jakožto vlastníka O2 arény, ale nominální souhrnná výše pohledávek Sazky za Bestsportem. Ta má činit asi devět miliard korun. Podle Morandy je však skutečná hodnota těchto pohledávek podstatně nižší než jejich nominální výše.

„Je zřejmé, že není v silách Bestsportu tyto pohledávky v plné výši uspokojit. Bestsport totiž nemá žádný jiný majetek než O2 arénu, jejíž tržní hodnota je ale výrazně nižší než devět miliard,“ tvrdí Moranda. Sama Sazka prý přiznává, že by Bestsport prodejem O2 arény získala nejvýše dvě miliardy korun. „Pokud je tedy hodnota majetku Sazky podstatně založena na hodnotě pohledávek za společností Bestsport, které však nemohou být uhrazeny jinak než z výtěžku prodeje Sazka arény, logicky nemůže výše tohoto majetku činit Sazkou udávaných 15 miliard korun, ale nejvýše osm miliard korun. To pak ale nestačí k úhradě závazků Sazky v přiznané výši 11 miliard korun,“ uvádí Moranda.

S tím ale Sazka zásadně nesouhlasí. „V nezávislém tržním ocenění koncernu Sazka, které je přes 15,1 miliardy korun, není aréna zahrnuta. Stejně tak většinu závazků tvoří závazky z vydaných dluhopisů, které byly vydány se splatností až v roce 2021,“ reagoval na informace Morandy mluvčí Sazky Zdeněk Zikmund.

Vítek v pondělí podal u Městského soudu v Praze na Sazku insolvenční návrh a soud řízení téhož dne zveřejněním v insolvenčním rejstříku zahájil. Vítek skoupil pohledávky za Sazkou v hodnotě 1,5 miliardy korun, Sazka ale jeho pohledávky neuznává a tvrdí, že není v insolvenční situaci.

Předseda představenstva a šéf Sazky Aleš Hušák se chce bránit insolvenčnímu návrhu bránit všemi právními prostředky. Dodal, že podání návrhu nebude mít vliv na činnost společnosti.

Sazka čelí problémům zejména kvůli vysokým splátkám za výstavbu pražské Sazka areny držitelům dluhopisů. Akcionáři jsou občanská sdružení, působící v tělovýchově a sportu.

Moranda byla do obchodního rejstříku zapsána v říjnu 2007. Hlavním předmětem podnikání firmy sídlící v Praze je pronájem nemovitostí a zajišťování souvisejících služeb. Podle obchodního rejstříku Vítek v orgánech firmy se základním kapitálem dva miliony korun nefiguruje a jediným akcionářem je Vítkova matka Milada Malá. Podle účetní uzávěrky za rok 2009 firma nemá žádné zaměstnance.

Autor: čtk, haj

Komentáře

Čtěte také

Vědci v Brně vyvinuli unikátní detekční systém: "citlivé" kabely

Vědci v Brně vyvinuli unikátní detekční systém: "citlivé" kabely

Systém takzvaného neviditelného plotu pro vzdálenou kontrolu potrubí a dalších liniových staveb vyvinuli vědci z Vysokého učení technického (VUT) v Brně. Zařízení umožňuje… více

Mobilní web