Výběr spořicího účtu není jen o úrocích

8.9.2009 8:54   |  

Výše úrokové sazby je u většiny lidí rozhodujícím hlediskem, podle kterého vybírají spořicí produkt. Úroky jsou sice při výběru spořicího účtu důležitým kritériem, nikoliv však jediným. Neméně důležitou roli hraje flexibilita parametrů, nákladovost nebo další doplňkové služby, jako jsou on-line přístup, platební karta k účtu zdarma a podobně.

Zřízení a vedení spořicího účtu je zpravidla bezplatné, zdarma bývají i další transakce a zaúčtované operace. Některé bankovní domy si však účtují uskutečněné peněžní transakce mířící z a do jiné banky.

Provázané účty

Některé bankovní instituce vyžadují při zakládání spořicího účtu také existenci či zřízení běžného účtu. Provázanost s běžným účtem může být pro klienta i výhodná, kdy si volné prostředky na běžném účtu podle potřeby bezplatně převádí na spořicí účet nebo si nechá automaticky přeposílat na spořicí účet částku, která přesáhne zvolený zůstatek na běžném účtu, čímž dosáhne vyššího efektivního zhodnocení.

Nejistý výdělek

Nevýhodou spořicích účtů může být určitá „úroková“ nejistota, a tedy i výnosová nestabilita, kdy výše úročení není nijak garantována a může se v průběhu času měnit, tedy i snižovat. Navíc ne vždy na vyhlašovanou sazbu musí klient dosáhnout automaticky, některé banky požadují splnění různých podmínek (například minimální výše vkladu nebo zmíněná existence, popřípadě zřízení běžného účtu u stejné instituce a podobně), jiné používají pásmové úročení, což znamená, že výše sazeb je odvislá od výše vložených prostředků. Tyto „maličkosti“ mohou zůstat na první pohled či poslech potenciálnímu klientovi utajeny.

Vklady na spořicím účtu jsou ze zákona pojištěny stejně jako v případě jiných bankovních produktů na 100 procent vkladu až do částky 50 tisíc eur.

Úroková sazba spořicích účtů je variabilní – její výše se může v čase měnit. Vyhlášenou aktuální sazbou je pak úročen celý zůstatek na účtu. Způsob úročení či připisování úroků může být individuální, záleží na všeobecných podmínkách banky. Obecně platí, že úroky se zpravidla kalkulují denně, denní výše úroku se rovná součinu aktuálního zůstatku na spořicím účtu a denní úrokové míry. Úroky mohou být připisovány měsíčně, kvartálně či ročně. Výnosy na spořicích účtech podléhají zdanění (výše srážkové daně je v současnosti 15 procent), což však provádí samotný bankovní ústav, a nepřináší to pro klienta žádné další komplikace.

Spořicí účet ano, či ne?

Chce-li klient mít neustálý přístup ke svým penězům, pak se spořicí účty jeví jako vhodná varianta. Pokud však klient může „postrádat“ prostředky na delší dobu, nabízí se i jiné možnosti. Alternativou mohou být termínované vklady. Pominu-li rizikovější investiční nástroje, na trhu existuje také celá škála různých vkladových či garantovaných produktů (prémiové vkladové listy, garantované certifikáty, zajištěné fondy a tak dále).

Spořicí účet je z hlediska výnosnosti efektivnější a ekonomičtější, než nechat peníze na běžném účtu, kde díky téměř nulovým sazbám a dalším poplatkům dochází ke znehodnocení finančních prostředků, svůj díl si ukrojí i inflace. Přesto se spořicí účty hodí spíše pro krátkodobější zhodnocení. V dlouhodobém horizontu bych doporučil jiné nástroje, především investičního charakteru.

Autor je finanční poradce AWD Česká republika

Autor: Lukáš Buřík

Komentáře

Čtěte také

Číňané zprovoznili největší teleskop na světě. V průměru má půl kilometru

Číňané zprovoznili největší teleskop na světě. V průměru má půl kilometru Fotogalerie

Čína dnes uvedla do provozu největší teleskop na světě, který bude sloužit k výzkumu vesmíru, včetně pátrání po případných mimozemských civilizacích. Obrovské zařízení s talířovou… více

Mobilní web