Z penzijních fondů loni nejvíce vydělal Allianz

20.6.2011 10:21   |  

Většina penzijních fondů působících v České republice již oznámila magické číslo, kterým se zařadí na příslušný stupeň žebříčku a se kterým bude kouzlit při výpočtu absolutní hodnoty výnosu připsaného účastníkům penzijního připojištění. Nejvíce získají klienti penzijního fondu Allianz, naopak nejnižší zhodnocení oznámily fondy ČSOB.

Samotné údaje podílu na výnosech můžou sloužit jako rychlá orientace pro hodnocení fondů, ale realita výpočtu skutečného podílu na výnosech fondu každého jednoho účastníka má svá pravidla daná penzijním plánem nebo nějakou formou přílohy k penzijnímu plánu – a tady začíná zajímavé čtení.
Nejsrozumitelnější verze určení podílu na výnosech: „Podíl na výnosech hospodaření penzijního fondu za předchozí kalendářní rok je rozdělován … formou měsíčního složeného úročení všech prostředků evidovaných ve prospěch účastníka“ (Penzijní plán Allianz PF).

Trochu jiná, ale pořád srozumitelná verze: „Podíl účastníka na výnosech hospodaření penzijního fondu se určuje poměrem prostředků evidovaných na jeho osobním účtu k celkovým prostředkům evidovaným na osobních účtech všech účastníků. Přitom se vychází z průměrného ročního stavu osobního účtu stanoveného jako průměr denních stavů osobního účtu.“ (Penzijní plán PF České spořitelny).


Čtěte také: Klienti penzijních fondů loni průměrně vydělali dvě procenta


Ovšem existují podstatně komplikovanější verze stanovení podílů na zisku či výnosech účastníka penzijního připojištění, ve kterých se rozhodně normální smrtelník ztratí po pátém řádku. Postačí nahlédnout do Penzijního programu k Penzijnímu plánu ČSOB PF Progres nebo PF Stabilita.

Komplikovanost či jednoduchost znění příslušných ustanovení penzijních plánů či programů o rozdělování zisků však nemusejí znamenat jen méně nebo více peněz při rozdělení bez ohledu na slavnostně oznámené číslo. Znamenají, že toto číslo, které zveřejnil penzijní fond jako podíl na výnosech, není pro všechny účastníky stejné, že všichni nedostanou podle stejného metru – někteří ano, podle poměru hodnoty svého majetku v průběhu roku, někteří ne, protože kupříkladu budou u penzijního fondu pouze krátkou dobu, nedostatečný počet let, takže dostanou podstatně méně.

Katastrofa se však (alespoň v krátkodobém horizontu) nekoná, a není třeba podléhat depresi – bez ohledu na pravidla rozdělování budou jednotlivé absolutní částky pro účastníky penzijního připojištění poměrně malé: největší kalorickou hodnotu v penzijním připojištění má stejně státní příspěvek – a to už po dlouhá léta. Ale to už je jiné téma.

Boj o přední místa v žebříčku

Penzijní fondy mají několik omezení při rozhodování o výši výnosu, který přiřknou účastníkům: » výnos nesmí být záporný » nejméně pět procent zisku musí být převedeno do rezervního fondu » nejméně 85 procent zisku musí být připsáno účastníkům penzijního připojištění Pokud se na oznámená čísla podíváme skrze tato omezení, tak zjistíme, že: většina penzijních fondů rozdělila více, než povinných 85 procent zisku, tedy akcionáři se vzdali části zisku ve prospěch stupínku na žebříčku. Jeden dokonce rozdělil více zisku, než kolik vůbec vytvořil.

Autorka je členkou představenstva společnosti Benefita

Autor: Miriam Hanáková

Komentáře

Čtěte také

Profil Věry Čáslavské: Deset let na vrcholu

Profil Věry Čáslavské: Deset let na vrcholu

Patřila k nejobdivovanějším osobnostem planety, pro bývalé Československo získala jedenáct olympijských medailí. Komunistický režim ji prohlásil za nepřítele lidu, byla bez práce… více

Mobilní web