Změna klimatu ohrožuje byznys zajišťoven

25.8.2010 7:40   |  

Změna klimatu je jedním z nejvážnějších nebezpečí, jimž lidstvo musí čelit, konstatuje zpráva připravená v Mnichově. Už po dobu dvaceti let považujeme klimatické změny za významnou hrozbu, tvrdí zase zpráva připravená v Curychu.

A nejsou to studie z dílny ekologické organizace. Autorem prvního citátu je Munich Re, největší světová zajišťovna neboli pojišťovna, u níž se pojišťují pojišťovny. Druhá citace pochází z dokumentů Swiss Re, druhé největší zajišťovny na světě.

Oba obří finanční ústavy mají odborné týmy, které pozorně sledují nejnovější vědecké poznatky o vývoji klimatu a posuzují jejich relevanci. Jde jim totiž o peníze. O hodně peněz. „Podle našich údajů způsobily přírodní katastrofy související s počasím od roku 1980 celkové škody za jeden bilion a 600 miliard dolarů. Klimatické změny k nim podstatně přispěly,“ tvrdí šéf zajišťovny Munich Re Nikolaus von Bomhard.

Nejteplejší období

„První polovina roku 2010 byla nejteplejším obdobím od roku 1880, kdy začínají dostatečné meteorologické záznamy,“ uvádí zpráva Munich Re ze začátku srpna. A dodává, že extrémy pokračovaly i v létě: záplavy v Pákistánu, čtyřicetistupňová vedra doprovázená lesními požáry v okolí Moskvy. A to je řeč jenom o těch největších.

Je to důsledek změny klimatu? Munich Re soudí, že ano. „Jedna událost nic neznamená, ale celkový souhrn mnoha událostí vytváří jasný řetěz důkazů,“ argumentuje.

„Naše databáze jasně ukazuje prudký růst přírodních katastrof souvisejících s počasím,“ uvedl pro německou televizi ZDF profesor Peter Höppe, vedoucí skupiny pro posuzování rizika změn klimatu v Munich Re. „Například nyní zaznamenáváme trojnásobek povodní proti období kolem roku 1980. Narůstají ztráty způsobené silnými větry, atlantické hurikány se stávají ničivějšími.

V Německu jsou častější extrémní srážky, které vedou k záplavám. Neohrožují jen lidi, kteří bydlí u řek, je stále více případů přívalových srážek vyvolávajících okamžité záplavy, jimiž může být ovlivněn každý,“ uvedl profesor Höppe.

Podle nězvýšila ho rostou finanční ztráty ještě rychleji než katastrofy, od roku 1980 ročně asi o deset procent. Je to dáno i tím, že lidé celkově bohatnou, pořizují si větší majetek, takže přírodní katastrofa pak způsobí dražší škody. Podle profesora Höppeho současné znalosti nenechávají pochybnosti, že probíhá změna klimatu, kterou ovlivňují lidé.

Přirozené faktory to nevysvětlí

Klimatické změny vyvolávají takzvané skleníkové plyny v zemském ovzduší. Propouštějí sluneční paprsky, které pak ohřívají Zemi, ale zachycují teplo, jež zemský povrch zpětně vyzařuje do vesmíru. Ze současného pohledu je významný zejména oxid uhličitý, který vzniká při hoření organické hmoty. Tedy i při spalování uhlí, ropy a zemního plynu.

Průměrná teplota zemského povrchu se podle Mezivládní komise pro klimatické změny, pracující při OSN, za posledních sto let o 0,74 stupně Celsia. V Evropě se v průměru zvedla o 0,95 stupně, přitom v Německu o 1,0, v Rakousku o 1,1 a ve Švýcarsku dokonce o 1,4 stupně Celsia.

„Takový růst oteplování není možné vysvětlit jen přírodními faktory,“ soudí i druhá zajišťovna, Swiss Re. Její odborný tým probral vědecké argumenty a dospěl k závěru, že navzdory mnoha nejistotám není možné současné oteplování vysvětlit jinak než působením skleníkových plynů vytvářených lidskými aktivitami.

Prognózy této zajišťovny počítají do budoucna s růstem intenzity zimních vichřic. A protože se dá předpokládat vzestup mořské hladiny v důsledku tání pevninských ledovců a roztažnosti vody při vyšší teplotě, zajišťovna očekává také větší škody způsobené bouřkovým vlnobitím na majetku poblíž pobřeží, a to proti nynějšímu stavu o 100 až 900 procent, podle jednotlivých zemí.

Jak chtějí zajišťovny reagovat na takový vývoj?

V první řadě obě doporučují novým rizikům přizpůsobit (tedy zvýšit) pojistné sazby. To však může být jen krátkodobé řešení. Swiss Re ve svých analýzách připomíná, že příliš vysoké pojistné není pro pojišťovací průmysl udržitelné. Pokud někdo z pojištěných nákladnými technickými opatřeními sníží své ohrožení způsobené výkyvy počasí, přestane pro něj mít smysl j e š t ě platit příliš vysoké pojištění.
Když však pojistku zruší, musí se pojistné pro zbývající, méně zabezpečené klienty zase zvednout.

Zajišťovny proto podporují opatření, která mají rizika způsobená klimatickými změnami snížit pro všechny a katastrofám předcházet. Při mezinárodních jednáních, například na loňském klimatickém summitu OSN v Kodani, doporučovaly celosvětové snížení emisí oxidu uhličitého. Prosazují zavádění pravidel pro stavbu domů, které mají lépe vzdorovat rozmarům počasí. A také investují do projektů, které mají snížit spotřebu fosilních paliv.

Munich Re například vede konsorcium DII (Desert Power Industrial Initiative), které plánuje na jihu Evropy, severu Afriky a na Blízkém východě stavět sluneční elektrárny. Připravuje i projekt Desertec za 400 miliard eur, který chce na Sahaře postavit velkou sluneční a větrnou elektrárnu, jež by dodávala do Evropy 15 procent její elektrické spotřeby.To proto, aby se starý kontinent mohl přestat spoléhat na tepelné elektrárny.

Autor: Josef Tuček

Komentáře

Čtěte také

Škoda Octavia: Nejúspěšnější škodovácký model slaví dvacetiny

Škoda Octavia: Nejúspěšnější škodovácký model slaví dvacetiny Fotogalerie

Již více než pět milionů prodaných kusů Škoda Octavia dělá z tohoto vozu nejdůležitější model ve stodvacetileté historii mladoboleslavské automobilky. Po ovládnutí společnosti… více

Mobilní web