Změny 2011: více jistoty, méně výnosů

31.1.2011 8:49   |  

Prvním dnem roku vstoupila v platnost novela zákona o spotřebitelském úvěru. Novela rozšiřuje povinnosti věřitelů a posiluje některá práva žadatelů o úvěr.Změny se týkají spotřebitelských úvěrů od pěti tisíc až 1 880 000 korun a nevztahují se na hypoteční úvěry.

Nejvýraznějším krokem k posílení práv spotřebitele je zavedení práva žadatele o spotřebitelský úvěr odstoupit od úvěrové smlouvy do čtrnácti dní bez udání důvodu. Nově je také zaveden limit na poplatek za předčasné splacení úvěru. Poplatek může nyní činit maximálně jedno procento z nesplacené částky, pokud do splacení úvěru zbývá doba delší než rok, nebo 0,5 procenta z nesplacené částky při době kratší. Tato úprava umožní dlužníkům snadnější refinancování a konsolidaci úvěrů.

Více informací pro klienty

Novela rovněž značně zvyšuje informační povinnost poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Před samotným uzavřením smlouvy musí budoucí věřitel poskytnout žadateli o úvěr všechny podstatné informace o úvěru, a to prostřednictvím formuláře, který je přílohou novely. Tyto informace musí být také v obsahu smlouvy.

Pokud potřebné informace banka či nebankovní subjekt neposkytne, smlouva sice platí, ale věřiteli hrozí sankce ze strany ČNB, respektive České obchodní inspekce.Sankcí zásadního významu za porušení informační povinnosti je dále úročení úvěru diskontní sazbou ČNB a nemožnost po klientovi požadovat jakékoliv další platby.

Poskytovatelé úvěrů budou mít také povinnost prokázat, že před poskytnutím úvěru důkladně posoudili schopnost klienta splácet. Tento krok je namířen zejména proti nebankovním poskytovatelům půjček, kteří často půjčovali peníze bez nutného posouzení bonity a nahlédnutí do registrů dlužníků.

Lepší pojištění vkladů

Veškeré vklady u bank, záložen a stavebních spořitelen jsou pojištěny. Pojištění se vztahuje na neanonymní běžné, spořicí, term i n o -vané účty a vkladní knížky v českých korunách nebo v cizí měně vedené v bankách, záložnách a stavebních spořitelnách. Nevztahuje se například na akcie, dluhopisy či podílové listy. Od nového roku se dokonce limit pro pojištění bankovních vkladů zvyšuje z dosavadních 50 tisíc eur na dvojnásobek.

Dle aktuálního stavu kurzu této částce odpovídá ekvivalent necelých 2,45 milionu korun.
Limit je přitom platný na jednu osobu a jeden finanční ústav, bez ohledu na skutečnost, kolik takových produktů v dané bance máte. Pokud tedy máte uložen obnos převyšující tuto částku u jednoho ústavu a to úhrnem na všech účtech, lze z tohoto hlediska doporučit rozložení vkladů mezi více různých finančních ústavů.

Je třeba podotknout, že tato legislativní změna upravuje vesměs hypotetickou situaci. Fond pojištění vkladů vyplácel za svou historii náhrady z pojištěných vkladů u 12 bank. Poslední z nich, Plzeňská banka, zkrachovala v roce 2003. Od té doby k žádnému krachu české banky nedošlo, a to ani v době finanční krize. Pravidla upravující dohled nad bankami se od té doby zpřísnila a českým bankám se dle vykázaných čísel daří a disponují dostatečným kapitálem.

Přesto, kdyby tato extrémní situace nastala, potěší klienty banky, která se ocitla v insolvenci, skutečnost, že podle novely zákona o bankách se zkracuje lhůta pro jejich výplatu, a to z tří měsíců na dvacet pracovních dní.

Dietnější stavební spoření

Stavební spoření je nejvíce využívaným finančním produktem, novinky roku 2011 možná tuto skutečnost změní. Již státní podpora připisovaná v roce 2011 za předchozí rok se bude zdaňovat 50 procenty. V dalších letech klesne státní příspěvek z 15 na deset procent ročního vkladu. Nejvýše však klient dostane dva tisíce korun ročně, to znamená, že minimální roční úhrn vkladů zakládající nárok na maximální výši státní podpory zůstává na hodnotě 20 tisíc korun.

Nově budou také zdaňovány úrokové výnosy ze stavebního spoření, které byly doposud od daně z příjmu osvobozeny. Úrokové příjmy roku 2011 a dalších let budou zdaněny a odváděny stejně jako úrokové příjmy například z bankovních vkladů, tedy 15procentní srážkovou daní.

Levné bydlení končí

Posledním dnem loňského roku skončila na většině území Česka regulace nájemného. Týká se to nájemníků zhruba 400 tisíc bytů. Výjimka platná do konce roku 2012 se týká většiny krajských měst (vyjma Ostravy a Ústí nad Labem), Prahy a měst Středočeského kraje s deseti tisíc a více obyvateli. Od roku 2013 by mělo platit na celém území České republiky pouze smluvní nájemné.

Ministerstvo pro místní rozvoj má na svých stránkách k dispozici kalkulačku pro jednostranné zvýšení nájemného a přehled základních cen a cílového nájemného v korunách za metr čtvereční podlahové plochy bytu, které mohou napomoci nájemníkům a pronajímatelům s určením výše nájmu. Pokud se pronajímatelé s nájemníky nedohodnou, nezbývá jim nic jiného než se obrátit na nezávislý soud.

Finexpert.cz

Další změny ve zkratce

» Zdražuje elektrická energie a v některých případech i plyn. Zdražuje také voda.
» Nově se bude platit srážková 15procentní daň z úrokových výnosů z vkladů u družstevních záložen (kampeliček).

Autor: Miloslav Pazdera

Komentáře

Čtěte také

Obchodní dohoda TTIP asi nebude, jednání podle Gabriela zkrachovala

Obchodní dohoda TTIP asi nebude, jednání podle Gabriela zkrachovala aktualizováno

Jednání o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy v podstatě zkrachovala. Televizi ZDF to řekl německý vicekancléř a ministr hospodářství Sigmar Gabriel. Plánovaná… více

Mobilní web