Nařízení vlády: Příští energetická koncepce se bude schvalovat podle mustru | E15.cz

Nařízení vlády: Příští energetická koncepce se bude schvalovat podle mustru

Nařízení vlády: Příští energetická koncepce se bude schvalovat podle mustru
Jaderná elektrárna Temelín
• 
ZDROJ: Pinkas Martin/Euro

ČTK

Tvorba státní energetické koncepce (SEK) se má do budoucna sjednotit a standardizovat. Počítá s tím nařízení, které na své čtvrteční schůzi projedná vláda. Jednotný postup při přípravě koncepce dosud chyběl.

„Vzhledem k neexistenci závazné metodiky tvorby SEK, není jasně vymezeno, co má SEK obsahovat ani jaké ukazatele má sledovat, a je tedy velmi obtížné zajistit kontinuitu a udržitelnost celého procesu její tvorby a vyhodnocování,“ uvádí v důvodové zprávě předkladatel materiálu, kterým je ministerstvo průmyslu (MPO).

Nařízení proto mimo jiné stanovuje časový rámec, na který se má do budoucna koncepce zpracovávat, určuje ho na 25 let. „25 let lze považovat za optimální výhled z pohledu dlouhodobého plánování v energetice s ohledem na délku investičních cyklů a realizaci velkých investic, hlavně v oblasti síťové infrastruktury a velkých zdrojů energie,“ stojí v důvodové zprávě.

Maximální časový horizont

Zároveň tato doba představuje maximální časový horizont, v němž jsou představitelé státní správy a místní samosprávy schopni odhadnout vývoj technologií, včetně dopadů legislativních opatření. Výhled na čtvrtstoletí do roku 2040 obsahuje i Aktualizace státní energetické koncepce, kterou vláda schválila letos v květnu.

Návrh nařízení dále uvádí, že minimálně každých pět let se má do budoucna provádět vyhodnocení SEK. Důvodem je posouzení naplňování koncepce a jejího dopadu na dlouhodobé strategické cíle.

Platí i pro územní koncepce

Nařízení dále mění i způsob přípravy tzv. územních energetických koncepcí. Jejich účelem je stanovení cílů v rámci základních vymezených oblastí nakládání s energií na úrovni krajů a hlavního města Prahy. I ty mají nově určovat rámec na 25 let, dosud obsahovaly výhled na 20 let.

Nově je navíc nebudou muset zpracovávat statutární města, povinnost zůstane pouze krajům a Praze. „Takových měst je v ČR 24. Lze tedy říct, že zúžením povinných subjektů dojde k finanční úspoře přibližně na úrovni 16,8 milionu korun,“ dodalo MPO.

Autor: ČTK
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!