Posuzování energetické koncepce odstartovalo, teď je na řadě veřejnost

Posouzení vlivu aktualizace státní energetické koncepce na životní prostředí už nic nebrání, začalo zjišťovací řízení SEA. Podle společnosti Amec, která zpracování oznámení koncepce předložila, lze očekávat, že návrh ovlivní životní prostředí jak negativně, například kvůli nadvýrobě a vývozu energie, tak i pozitivně, třeba zlepšením emisí.

 energetika
15.5.2013 13:01   |  

„Oznámení slouží jako základní podklad pro zjišťovací řízení. Vyhodnocením konkrétních vlivů koncepce v její finální fázi se bude zabývat dokumentace SEA, která bude zpracována v další fázi procesu posouzení koncepce na životní prostředí,“ uvedla v oznámení společnost Amec.

Oznámení je první fází posuzování koncepce, ke které se nyní bude vyjadřovat veřejnost či nevládní organizace a okolní státy. Podle Eduarda Sequense ze sdružení Calla mohou napsat, jaké aspekty koncepce by měly být hodnoceny. K návrhu se již vyjádřily například krajské úřady, podle většiny z nich bude mít aktualizace koncepce významný vliv na ochranu životního prostředí. Stanovisko vydaly i správy chráněných krajinných oblastí.

Podle Amec lze očekávat, že koncepce může mít potencionálně negativní vlivy na životní prostředí, jedná se především o plánované aktivity v oblasti rozvoje energetické a dopravní infrastruktury. „Tyto negativní vlivy však lze kvantifikovat pouze na konkrétní projektové úrovni se znalostí technologického řešení a konkrétního územního dopadu jednotlivých projektů,“ shrnul Amec.

Příznivé vlivy koncepce podle Amec přinese v oblasti ochrany ovzduší a ochraně zdraví obyvatel. Přínos vidí Amec hlavně v odklonu od politiky založené na převládajícím využití uhlí směrem k environmentálně šetrnějšímu energetickému mixu a přechodu na vyspělejší technologie elektrické energie a tepla nebo snižování spotřeby energie a energetické náročnosti.

Koncepce počítá například s 80procentním podílem elektřiny z domácích zdrojů a s výrazným nárůstem podílu jaderné energie až na 55 procent, utlumením výroby z uhlí ze 60 na 20 procent či výstavbou dvou nových bloků v Jaderné elektrárně Temelín.

Kompletní stanovisko SEA chce ministerstvo předložit podle náměstka ministra Pavla Šolce do konce září. Většinu problematických oblastí, jako je například prolomení těžebních limitů, ale ministerstvo průmyslu přesunulo do státní surovinové koncepce, která čeká se schválením na novelizaci horního zákona.


Více o aktualizaci státní energetické koncepce čtěte zde:

Energetickou koncepci posoudí firma, jejíž sestra pracuje pro jaderný průmysl

Nová státní energetická koncepce zatím v nedohlednu, schválení se oddaluje


Autor: Tereza Čapková

Komentáře

Čtěte také

Lékařská komora prohrála, Číňané mohou dál léčit Čechy

Lékařská komora prohrála, Číňané mohou dál léčit Čechy

Čínští lékaři mohou dál působit ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, a to na základě výjimky ministerstva zdravotnictví. Tradiční čínská medicína se tak dál bude prosazovat v… více

Mobilní web