Cizinci zřejmě budou moci v Česku kupovat zemědělskou půdu

15.11.2010 14:01   |  

Vláda bude zítra jednat o úpravách v devizovém zákoně, které cizincům umožní koupi zdejší zemědělské půdy. Zákaz prodeje dosud platí, jde o přechodné ustanovení, které si Česko vyjednalo při vstupu do Evropské unie. Výjimka má skončit v květnu příštího roku. Ministerstvo zemědělství a Agrární komora navrhovaly v připomínkovém řízení prodloužení přechodného ustanovení.

„Nezbytnost uvedení devizového zákona do souladu s primárním právem Evropské unie je dána skutečností, že Evropská komise může zahájit proti České republice řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie, které by mohlo skončit případným odsuzujícím rozsudkem Soudního dvora Evropské unie s možným negativním finančním dopadem do státního rozpočtu,“ uvedlo ministerstvo financí.

V takovém případě by podle ministerstva hrozilo, že Česká republika bude zatížena denními platbami v řádu tisíců eur až do zjednání nápravy.

Pokud se nepovede do konce přechodného období změnu devizového zákona schválit, nebudou katastrální úřady moci kvůli nadřazenosti unijního práva zamítat návrhy na vklad vlastnického práva u zemědělských pozemků v soukromém vlastnictví, které bude kupovat cizinec.

Podobné přechodné období mělo Česko i pro nemovitosti určené k bydlení. To už ale vypršelo v roce 2009.

Autor: haj, čtk

Komentáře

Čtěte také

Nový „hlídací“ čip by měl ukončit spory o důvěryhodnosti hardwaru

Nový „hlídací“ čip by měl ukončit spory o důvěryhodnosti hardwaru

Důvěřovat danému zařízení, nebo ne? Otázka nad kvalitou zabezpečení soukromých či státních citlivých dat v počítačích, mobilech a síťových prvcích se v posledních letech netýká… více

Mobilní web