Daně: co nás čeká v roce 2011

28.12.2010 7:53   |  

Od 1. ledna 2011 začne platit nový daňový řád, který je podle ministra financí Miroslava Kalouska přehlednější. V plném rozsahu nahrazuje předchozí zákon o správě daní a poplatků. Současně k 1. lednu vzniká také nový orgán správy daní – Generální finanční ředitelství.

Jeho součástí se stane osm regionálních finančních ředitelství a Ústřední finanční a daňové ředitelství, které je zatím součástí ministerstva financí. Finanční ředitelství se tak stane zcela nezávislou institucí pro správu daní a postupně se přetvoří do jednoho inkasního místa.

Významným způsobem bude také novelizován zákon o DPH, a to s největší pravděpodobností až od 1. dubna 2011. Z dalších změn – pokud projdou celým legislativním procesem – jsou podle Petera Chrenka, partnera Daňové a právní služby PwC, nejdůležitější následující:

1. Posunutí nároku na odpočet DPH

Novela zákona o DPH posouvá možnost uplatnění nároku na odpočet DPH na vstupu až na okamžik, kdy společnost obdrží daňový doklad.

2. Vracení DPH u nedobytných pohledávek

Věřitelé, jejichž pohledávka není zaplacena, budou oprávněni požádat o vrácení DPH za podmínky, že proti dlužníkovi bylo zahájeno insolvenční řízení a pohledávka vznikla ve lhůtě nejpozději šest měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku.

3. Společná a nerozdílná odpovědnost

Plátci DPH, kteří nakupují zboží nebo služby od jiných českých plátců, budou vystaveni potenciálnímu riziku ručení za případné nedoplatky, pokud jejich dodavatel neodvedl na výstupu DPH, a oni jako odběratelé to mohli nebo měli vědět.

4. Rozšíření systému samovyměření u domácích plnění

Významné je rozšíření uplatnění principu takzvaného samovyměření (reverse-charge), který se nyní používá mezi členskými státy EU při poskytování zboží a služeb, i na další typy plnění: emisní povolenky, obchod s vybranými odpady a od roku 2012 i na stavebně-montážní práce.

5. Povinnost vystavit „opravný daňový doklad“ při slevě

V praxi bude mít plátce povinnost vystavit opravný daňový doklad v případě, kdy dodatečně poskytl slevu nebo mu bylo vráceno reklamované zboží.

6. Daň z nemovitostí a zpevněné plochy

Je potřeba se připravit na zvláštní způsob zdanění takzvaných zpevněných ploch. To jsou například vyasfaltované nebo vydlážděné skladové a manipulační plochy nebo parkoviště.

7. Penzijní pojištění a stavební spoření

Dojde ke zrovnoprávnění příspěvků zaměstnavatelů do institucí penzijního pojištění. Nově budou osvobozeny také příspěvky hrazené do těchto institucí z jiných členských států EU. Státní příspěvek na stavební spoření bude jednorázově zdaněn 50procentní sazbou a úrokové výnosy ze stavebního spoření budou podléhat dani z příjmů.

8. Stropy na pojistné se zatím nesníží

Pro rok 2011 platí stropy pro sociální a zdravotní pojištění ve výši šestinásobku průměrné mzdy. Vzhledem k růstu průměrné mzdy jsou opět o něco vyšší, než byly pro rok 2010.

9. Podpora vzdělávání

Rozšiřuje se daňová podpora středního školství. Za prvé hranice pro dary na praktickou výuku až na 10 procent základu daně poplatníka, zvýšena bude i částka poskytování daňově uznatelných stipendií, včetně vysokoškolských.

Autor: Jana Havligerová

Komentáře

Čtěte také

Merkelová gratulovala Česku k nízké nezaměstnanosti, jde prý o úspěšný stát

Merkelová gratulovala Česku k nízké nezaměstnanosti, jde prý o úspěšný stát Fotogalerie

Německá kancléřka Angela Merkelová přiletěla do Prahy a setkala se s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). S ním se shodla, že Česko i Německo mají velmi dobré vzájemné vztahy,… více

Mobilní web