Zahraniční dluh Česka loni stoupl. Manko je více než dva biliony

Zadlužení v cizině vzrostlo na 57 procent hrubého domácího produktu. Podle odborníků za tou můžou zejména banky. Na červených číslech se jejich sektorové zadlužení podílí třetinou.

ilustrační foto
28.3.2014 11:10   |  

Stav zahraniční zadluženosti byl v posledním loňském čtvrtletí ovlivněn zejména zvýšením krátkodobých pasiv bank, především formou navýšení krátkodobých vkladů přijatých od zahraničních bank. Podíl bankovního sektoru na zahraničním dluhu se zvýšil na 27,2 procenta.

Zahraniční zadlužení vládního sektoru vzrostlo na 2,215 bilionu důsledkem nákupu vládních dluhopisů zahraničními investory a čerpání úvěru od Evropské investiční banky na financování investic do infrastruktury. Závazky vládního sektoru tvoří zhruba třetinu celkové zahraniční zadluženosti.

Ve struktuře dluhu v cizině podle instrumentů byl růst zahraničních závazků patrný v širším zastoupení vkladů nerezidentů, instrumentů peněžního trhu a obchodních úvěrů. U ostatních instrumentů jejich podíl na celkovém dluhu klesl. Nejvíce používané instrumenty jsou dluhopisy a půjčky, které tvoří 63 procent zahraničního dluhu.

K růstu zahraničního zadlužení podnikového sektoru přispělo vedle zahraničních investic do podnikových dluhopisů čerpání krátkodobých obchodních úvěrů. Zahraniční závazky podnikového sektoru naplňují téměř 45 procent celkové zahraniční zadluženosti.

Firmy dluží polovinu

Podíl soukromého sektoru na dlouhodobé zahraniční zadluženosti činil ve čtvrtém čtvrtletí 47,2 procenta. Zbývající část tvoří závazky veřejného sektoru, do nichž se zahrnují závazky vládního sektoru, závazky soukromých subjektů garantované vládou a závazky subjektů s majoritní účastí státu se splatností nad jeden rok.

Schodek investiční pozice Česka vůči zahraničí, tedy rozdíl finančních aktiv a pasiv rezidentů ve vztahu k ostatním, ve čtvrtém čtvrtletí klesl o 63,1 miliardy korun na 1771,8 miliardy. Poměr schodku investiční pozice k HDP v běžných cenách se tak snížil na 45,7 procenta. V meziročním srovnání je schodek investiční pozice nižší o více než sto miliard.

Aktiva rostla

Meziroční přírůstek aktiv dosahuje 485 miliardy korun a je především důsledkem růstu zahraničních aktiv bankovního sektoru, devizových rezerv ČNB a tuzemských přímých investic v zahraničí, uvedla banka.

Společně s údaji investiční pozice a zadluženosti Česka vydala dnes centrální banka zpřesněné údaje za předchozí čtvrtletí let 2013 a 2012. „Do revidovaných údajů byly promítnuty zejména výsledky ročního šetření Česká národní banka o přímých zahraničních investicích za rok 2012 a aktualizované výkazy o portfoliových investicích,“ upozornila národní banka.

Čtěte více:

Jan Vejmělek: ČNB by neměla překvapit

Inflace se drží těsně nad nulou, bez intervence ČNB by ceny klesaly

ČNB loňský zisk 73 miliard využije na snížení předchozích ztrát. Ty klesnou na 50 miliard

Autor: čtk

Komentáře

Čtěte také

Maďarsko chce na hranici se Srbskem postavit „masivnější obranný systém“

Maďarsko chce na hranici se Srbskem postavit „masivnější obranný systém“

Maďarsko chce vybudovat druhý plot podél své hranice se Srbskem. Podle oznámil to maďarský premiér Viktor Orbán. Předpokládá, že druhá bariéra pomůže posílit obranu před možným… více

Mobilní web