Ministerstvo zdravotnictví zpřesní postupy při slučování pojišťoven

Ministerstvo zdravotnictví upraví podmínky pro slučování zdravotních pojišťoven a schvalování zdravotně pojistných plánů. Zpřísní také kontrolu obsahu smluv. Novely zákonů o zaměstnaneckých pojišťovnách a Všeobecné zdravotní pojišťovně plánuje ministr Svatopluk Němeček (ČSSD) předložit v červnu 2015, sdělil vládě v reakci na zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) z kontrolní akce v České průmyslové zdravotní pojišťovně (ČPZP).

 Svatopluk Němeček
8.12.2014 18:04   |  

NKÚ kontroloval hospodaření v ČPZP od června 2013 do dubna 2014. Ministerstvu vytkl nedostatečně zákonem vyjasněné postupy ve veřejném zdravotním pojištění, hlavně pro slučování pojišťoven a stanovení úhrad pro zdravotnická zařízení. Zákon nestanoví kritéria pro posouzení, kdy je sloučení z hlediska veřejného zájmu účelné. Chybí také závazná právní úprava povinnosti sestavit pro končící pojišťovnu účetní závěrku, jež dokládá stav hospodaření před sloučením, uvedl NKÚ.

„Lze se ztotožnit s názorem NKÚ, že se může právní úprava slučování jevit jako vágní, a to zejména ve vztahu k požadavku na účelnost slučování,“ uvedl ministr.

NKÚ rovněž uvedl, že v letech 2006, 2007, 2009 a 2010 nebyly Poslaneckou sněmovnou schváleny zdravotně pojistné plány, jež schválily správní rady pojišťoven sloučených do ČPZP. Pro období 2008, 2011 a 2012 byly schváleny až během roku. Pojišťovna hospodařila v provizoriu.

Provizorium ničemu nevadí

Ministr posun vysvětlil návazností na termíny schvalování státního rozpočtu. Hospodaření v provizoriu se podle něj ale zásadně neliší od hospodaření podle zdravotně pojistných plánů. Při tvorbě provizoria vycházejí ministerstva zdravotnictví a financí z těchto plánů schválených radami. „Na pracovní úrovni bylo přijato opatření k maximálnímu urychlení hodnocení těchto plánů a navazujícího procesu,“ uvedl Němeček.

NKÚ vidí rizika v možnosti pojišťoven uzavírat cenová ujednání bez stanovení hranic a zvláštních podmínek. Postup nemá transparentní pravidla a umožňuje nerovný přístup pojišťoven k poskytovatelům, uvedl.

Ministr reagoval, že podle zákona se úhradová vyhláška pro smluvní ujednání použije, pokud se pojišťovna se zařízením nedohodnou jinak. Většina se vyhláškou řídí. Pojišťovny ale také jsou povinny zajistit dostupnost péče na celém území.

Ministerstvo uchystalo novelu na posílení veřejné kontroly nad obsahem smluv zdravotních pojišťoven s poskytovateli. Účinnosti by měla nabýt v prvním čtvrtletí 2015. ČPZP uvedla, že postupuje tak, aby pro své klienty zajistila péči v síti smluvních zařízení a svým přístupem nerovné podmínky v úhradách nevytváří, což si podle ní ověřil také NKÚ.


Čtěte také:

Pojišťovna skupiny Penta neuspěla v Bruselu se stížností na slovenský stát

Ve zdravotnictví a sociální oblasti porostou platy. Nejvýš o pět procent

Ekonomiku srážejí banky a pojišťovny

Autor: čtk

Komentáře

Čtěte také

Nový „hlídací“ čip by měl ukončit spory o důvěryhodnosti hardwaru

Nový „hlídací“ čip by měl ukončit spory o důvěryhodnosti hardwaru

Důvěřovat danému zařízení, nebo ne? Otázka nad kvalitou zabezpečení soukromých či státních citlivých dat v počítačích, mobilech a síťových prvcích se v posledních letech netýká… více

Mobilní web