NKÚ odhalil nestandardní praktiky MMR při podpoře bydlení

14.9.2010 13:49   |  

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) našel při své prověrce ministerstva pro místní rozvoj (MMR) chyby při poskytování podpory bydlení. Neprůhlednost a absence jasných pravidel v systému podory bydlení vadí kontrolórům nejvíce. Z 21 kontrolovaných příjemců podpory byla v sedmi případech zjištěna pochybení.

„Koncepce bytové politiky zpracovaná MMR obsahuje základní záměry a nástroje podpory bydlení, ne však konkrétní vymezení žádoucího stavu, kterého má být dosaženo. Ministerstvo dostatečně neplnilo svou úlohu v oblasti koordinace, nestanovilo ani nevyhodnocovalo očekávaný vliv podpor na bydlení poskytovaných ostatními ministerstvy a informace o výši jimi poskytovaných podpor získávalo pouze z veřejných zdrojů. Nemělo ani oficiální údaje o výši podpor poskytovaných Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB),“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

Kritika se snesla také na SFRB, v jehož čele stojí ze zákona ministr pro místní rozvoj. Podle NKÚ nevytváří Fond dlouhodobé zdroje financování bytové politiky a neplní tak jednu ze základních funkcí, pro kterou byl zřízen. NKÚ dále tvrdí, že pravidla podpory, podle kterých SFRB poskytoval dotace, byla nepřehledná a často docházelo k jejich změnám.

V současné době se Fond potýká s nedostatkem finančních prostředků, neboť příjmy z privatizace v roce 2000 byly téměř vyčerpány. Šlo především o dotace, které nepočítaly s finanční návratností. Od roku 2011 by tak dotace měly být plně hrazeny ze státního rozpočtu, což je v rozporu s původním záměrem zřízení SFRB.

Ministerstvo a Fond poskytly v letech 2006 až 2009 na podporu bydlení celkem 16 miliard korun. Kontrole bylo podrobeno 30 akcí u 21 příjemců podpory s celkovou podporou 422,6 milionu korun. U sedmi příjemců podpory byly zjištěny nedostatky oblasti zadávání a realizace veřejných zakázek a ve využití pořízených bytů.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2006 až 2009, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Kontrola byla prováděna v době od října 2009 do května 2010. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond rozvoje bydlení a vybraní příjemci peněžních prostředků.

Autor: haj

Komentáře

Čtěte také

Mládek chce OKD půjčit 700 milionů, mají udržet provoz do konce roku

Mládek chce OKD půjčit 700 milionů, mají udržet provoz do konce roku aktualizováno

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) předloží ve středu vládě návrh půjčit těžební firmě OKD, která je v insolvenci, 700 milionů korun. Půjčí je státní podnik Prisko,… více

Mobilní web