Kontroloři odhalili střet zájmů na ministerstvu školství | E15.cz

Kontroloři odhalili střet zájmů na ministerstvu školství

Kontroloři odhalili střet zájmů na ministerstvu školství
NKÚ
• 
ZDROJ: E15

čap

Resort školství nebyl při hodnocení projektů v rámci programu Výzkum a vývoj pro inovace v letech 2009 až 2012 nestranný. Jeden z expertů byl členem výběrové komise a zároveň se podílel i na nastavení a schvalování kritérií pro hodnocení projektů. Ministerstvo chybovalo také v administrativní kontrole výdajů, které příjemci dotací vyúčtovali. Informoval o tom Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Ministerstvo se nedrželo ale ani rozpočtu, NKÚ našel pochybení ve výši do jednoho milionu korun. „K největšímu z nich v hodnotě 535 tisíc korun došlo, když příjemce dotace vyúčtoval výdaje na základě rámcové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka měla být ze soutěže vyřazena,“ uvedli kontroloři.

Další, co úřad nedodržoval, byly archivační povinnosti. Ministerstvo školství nepořizovalo například záznamy z nestandardních jednání mezi hodnotiteli a žadateli, přestože měla vliv na změnu posudku projektových žádostí. „U tří projektů kontroloři zjistili negativní komentáře k žádostem, a přesto jejich následné hodnocení bylo kladné,“ upozornili kontroloři.

Nedostatky odhalili také v systému ověřování způsobilosti mezd některých členů projektových realizačních týmů. Osobní výdaje některých z nich totiž výrazně překračovaly ceny v čase a místě obvyklé. U příjemců dotací našli chyby hlavně při výběru dodavatelů a ve vykazování způsobilosti výdajů. Podle NKÚ nedostatky vedly k porušení rozpočtové kázně ve výši 1,3 milionu korun.

Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval projekty v hodnotě 4,8 miliardy korun, nastavení programu a hodnocení a výběr projektů nebo jejich kontrolu. I přes zjištěné nedostatky je řídicí a kontrolní systém operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace hodnocen jako funkční a účinný. Zjištěná pochybení nepředstavují riziko pro čerpání peněz z tohoto programu, uvedl úřad.

Autor: čap
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!