Pravidla pro pobyt cizinců v Česku se zpřísní

23.12.2010 13:41   |  

Cizinci v Česku budou muset mít dostatečné zdravotní pojištění při delším pobytu a zpřísní se také pravidla jejich zaměstnávání. Počítá s tím novela cizineckého zákona, kterou dnes podepsal prezident Václav Klaus. Oznámil to prezidentův mluvčí. Prezident podepsal také novelu zákona o krizovém řízení, která se týká agendy spojené s řešením živelních a jiných katastrof.

Novela cizineckého zákona má mimo jiné zavést takzvanou modrou kartu, která by cizince opravňovala k dlouhodobému pobytu i k výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Zároveň zavádí opatření, která mají zamezit účelovému podávání žádostí o dlouhodobý pobyt ke krátkodobé legalizaci pobytu.

Firmy mají být podle novely do budoucna spoluzodpovědné za zaměstnané cizince. Norma ukládá zaměstnavatelům povinnost hradit náklady spojené s vyhoštěním cizince, pokud po skončení platnosti pobytu nevycestoval z ČR, případně uhradit náklady spojené se zdravotní péčí o cizince, kterého propustil před skončením platnosti pracovního povolení.

Norma ukládá zaměstnavatelům povinnost hradit náklady spojené s vyhoštěním cizince, pokud po skončení platnosti pobytu nevycestoval z ČR, případně uhradit náklady spojené se zdravotní péčí o cizince, kterého propustil před skončením platnosti pracovního povolení.

Případnému vyhoštění cizinců, kteří budou přistiženi při práci načerno, by mělo podle novely předcházet azylové řízení. Nelegálně zaměstnaný cizinec bude také mít možnost požádat o udělení dlouhodobého pobytu na dobu, po kterou se dohaduje se zaměstnavatelem o zaplacení dlužné mzdy.

Cizineckou agendu má podle novely převzít od ledna od cizinecké policie ministerstvo vnitra. Změny souvisí s rozhodnutím od ledna sedm oblastních ředitelství cizinecké policie. Odbory této policie budou nově na každém krajském ředitelství. Úspory mají být asi 219 milionů korun.

Novela zákona o krizovém řízení se týká agendy spojené s řešením živelních a jiných katastrof. Má upravit nejasné vztahy a kompetence v oblasti krizového řízení na krajské a obecní úrovni. Například připravenost kraje na řešení krizových situací bude mít ze zákona na starosti přímo hejtman, nikoli krajské orgány. Kromě krizového štábu musí zřídit i bezpečnostní radu kraje. Podobné úkoly novela ukládá starostům obcí s rozšířenou působností.

Norma počítá také s tím, že vláda asi bude moci ze zákona nařídit nejen vojákům, ale i hasičům pomoc při likvidaci katastrof. Hasiči budou nově odpovědni za zpracování krizových plánů krajů a obcí s rozšířenou působností. Novela má rovněž převést do českého právního řádu evropskou směrnici o evropských kritických infrastrukturách. Týká se to infrastruktury, jejíž narušení by mělo závažný dopad na bezpečnost nebo ekonomiku státu a na zabezpečení zdraví nebo základních životních potřeb obyvatelstva, případně i na sousední členský stát EU.

Autor: čtk

Komentáře

Čtěte také

David Marek: Do důchodu? Raději se ani neptejte

David Marek: Do důchodu? Raději se ani neptejte

Po nepovedené a demontované penzijní reformě, o niž se pokusil předchozí kabinet, bude mít málokterý politik odvahu přijít s komplexní změnou. Proto bude zítra koaliční rada… více

Mobilní web