Přijímačky na střední školy: největší zájem je dál o gymnázia | E15.cz

Přijímačky na střední školy: největší zájem je dál o gymnázia

Přijímačky na střední školy: největší zájem je dál o gymnázia
ilustrační foto
• 
ZDROJ: EDUkační LABoratoř

Adéla Čabanová

Střední školy se potýkají s propadem počtu dětí, nejvíc to dopadá na učiliště. Je to znát i letos na počtu podaných přihlášek na jednotlivé školy. „Největší propad nastal u škol vyučujících učební obory. Naopak k největšímu nárůstu počtu přihlášek došlo u gymnázií,“ uvádí průzkum. Společnost se zabývá marketingem, školám radí, jak uspět v boji o zájem uchazečů.

Pouze 39 procent středních škol je spokojeno s počtem přihlášek, které obdržely. Nejvíce nespokojených je mezi zdravotnickými školami - 75 procent. Průzkum proběhl brzy po uzávěrce podání přihlášek v druhé půlce března mezi 75 školami.

Některé kraje podporují učební obory stipendii, například ve Středočeském kraji dostávají učni ve vybraných oborech měsíční stipendium od 300 do 3000 korun. Vedle elektrikářů, kominíků a malířů a dalších technických oborů budou od příštího roku takto podporováni i zdravotničtí asistenti.

Za nízký počet přihlášek podle respondentů může pokles počtu žáků vycházejících ze základních škol a nezájmem žáků o učební obory.

Absolventi učilišť jsou přitom na trhu práce velmi žádaní. V mnoha oborech mají práci prakticky jistou.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!