Školy neumějí poznat nadané děti, učitelům k tomu chybí vzdělání | E15.cz

Školy neumějí poznat nadané děti, učitelům k tomu chybí vzdělání

31. října 2016 • 06:39

Ve školství se nyní klade důraz na inkluzi, poněkud se však při tom zapomíná na děti nadprůměrně nadané. Kurzů zaměřených na podporu nadání se zúčastnilo necelých deset procent učitelů.

Vzhledem k prohlubování inkluze se musí změnit přístup ke vzdělávání nadaných žáků, konstatuje Česká školní inspekce. Vyplynulo to z dotazníků a návštěv ve školách.

„Oblast podpory a vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků je ve školách stále v počátečním stadiu,“ uvádí školní inspekce ve své zprávě. „Ve srovnání se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je tato oblast v praxi méně akcentována a mnohem méně propracována,“ doplňuje. Jen málo pedagogů prošlo nějakým kurzem, který by jim pomohl přesně najít nadané žáky. Ne vždy jsou to totiž premianti.

Na základních školách se v průměru účastnilo nějakého kurzu zaměřeného na podporu nadání necelých deset procent učitelů. Ve více než polovině zkoumaných základních škol se v posledních třech letech nezúčastnil takového kurzu ani jeden učitel. Samotní ředitelé základních škol by uvítali pomoc. Tři pětiny z nich uvedly, že by přivítali v oblasti podpory nadaných pomoc externího konzultanta.

Nejen inkluze. Školství čeká víc novinek

Tyto závěry odpovídají tomu, co v září zjistil průzkum nadačního fondu na podporu mimořádně nadaných Qiido. Podle něj je na školách identifikováno méně mimořádně nadaných, než by jich statisticky v republice mělo být. „Pokud potenciál takových dětí včas neodhalíme, přijdeme o významné intelektuální bohatství,“ říká zakladatelka fondu Miriam Janyšková.

Ministryně školství Kateřina Valachová tvrdí, že se na podporu nadaných dětí dříve zapomínalo a že se to snaží měnit. V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání mohou školy získat peníze na kurzy pro učitele, a to i v oblasti inkluze.

 
>
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!