Výzva: Evropa nás potřebuje a my potřebujeme Evropu | E15.cz

Výzva: Evropa nás potřebuje a my potřebujeme Evropu

tto

Klub na obranu demokracie a někdejší účastníci předlistopadové nezávislé skupiny Demokratická iniciativa vydali společnou výzvu k 21. srpnu. Evropská unie podle autorů a signatářů textu čelí v posledních měsících patrně největší výzvě za celou dobu svého trvání. Příliv uprchlíků z chudých a rozvrácených zemí Blízkého a Středního východu a ze severní Afriky může do budoucna poškodit stabilitu členských států i soudržnost Unie jako celku.

Je jistě možné a potřebné hovořit o ideových příčinách této krize, o chybách v zahraniční politice Unie i členských zemí. Je možné a potřebné uvažovat o tom, zda a jak uprchlickou vlnu regulovat a nakolik nynější unijní legislativa odpovídá dnešní situaci. Musíme taky znát hranice svých možností a sil, jinak naděláme víc škody než užitku.

Při tom při všem je však zároveň třeba vytknout před závorku jedno: Do Evropské unie jsme před časem vstoupili dobrovolně a rádi, po zlé zkušenosti se čtyřiceti lety nesvobody a nesamostatnosti. Řadu let jsme pak rádi přijímali a dosud přijímáme pomoc, na níž se podílejí hlavně naši bohatší a silnější spojenci. Spojenectví však také znamená být solidární a ctít vzájemné závazky. Přišel čas, abychom dali najevo, že o tom víme.

Společnost, která žije ve stresu a v obavách, snadno podléhá různým populistům a lidem se zálibou v primitivní a násilné politice. Mysleme na to, že vnitropolitické stability a pocitu bezpečí nesmíme dosahovat na úkor demokratického uspořádání naší společnosti.

A konečně, v souvislosti s uprchlíky se u nás hodně mluví o našich hodnotách, které je teď třeba bránit. Nezapomínejme, že k nim patří i povinnost pomáhat trpícím a ohroženým, plynoucí z příkazu lásky k bližnímu, jenž byl kdysi dávno vložen do základů, na nichž stojí česká společnost i Evropa.

Evropská unie je lidské dílo, a proto je možné k ní mít řadu výhrad. Přes to přese všechno je podstatně lepší než ta spojenectví a „spojenectví“, která jsme si už vyzkoušeli: teď, 21. srpna, máme možnost si znovu připomenout jedno z nich.

Snad právě to je vhodná chvíle, abychom dali najevo sobě i druhým: Víme, že Evropu potřebujeme. A víme taky, že Evropa potřebuje nás, že na nás záleží. Dokažme tedy v příštích dnech, měsících a letech sobě i partnerům, že jsme spolehlivý a sebevědomý spojenec.

Buďme zodpovědnými a aktivními členy EU. Je to jediná cesta k řešení imigračního problému i udržení demokratického prostředí
Klub na obranu demokracie a někdejší účastníci předlistopadové nezávislé skupiny Demokratická iniciativa vydali společnou výzvu k 21. srpnu. Do Evropské unie jsme před časem rádi vstoupili po 40 letech „spojenectví“ jehož symbolem je srpnová invaze z roku 1968. Vděčně jsme přijímali pomoc, na níž se podíleli hlavně naši bohatší a silnější spojenci. Teď Unie čelí největší výzvě ve svých krátkých dějinách, nebývalému přílivu uprchlíků z chudých a rozvrácených zemí, a potřebuje naši pomoc. Měli bychom si uvědomit, že spojenectví znamená i závazek. Dále, v české společnosti panuje frustrace a strach, a tento stav kdekdo politicky zneužívá. Bezpečí a stability země však nesmíme dosahovat na úkor jejího demokratického uspořádání. A konečně, ke „společným hodnotám“, na něž se odvoláváme, patří i povinnost pomáhat trpícím a ohroženým. Dokažme, že dovedeme být spolehlivý a sebevědomý spojenec. Výročí 21. srpna je ta pravá chvíle.
Atmosféra všeobecného stresu, nenávisti a neochoty spolupracovat s partnery v EU může vést k postupnému omezování demokracie. Před tím chceme varovat.
Pod výzvu sbíráme další podpisy.

Klub na obranu demokracie a bývalí účastníci Demokratické iniciativy: Bohumil Doležal, Bohumil Dvořák, Miroslav Fleischman, František Hodík, Jana Kováříková, Vojtěch Kučera, Jaroslav Lenert, Jiří Liška, Martin Litomiský, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Pavel Otto, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Hana Petrásková, Jana Petrová, Vojtěch Průša, Ivan Rigel, Jan Scheinost, Lenka Smětáková, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Pavel Šafr, Miroslav Štengl, Karel Štindl, Kristýna Tauerová, Jan Tichý, Otakar Válek, Vladislav Vaňák, Hanuš Velebný, Jan Zima

K výzvě se dále připojili: Jaroslav J. Alt, malíř a vysokoškolský učitel, David Barton, knihovník a redaktor, Pavlína Bartoňová, ředitelka Art For Good, Pavel Brázda, malíř, Adam Drda, publicista, Pavlína Havlová, asistentka auditora, Viktor Karlík, výtvarník, Jan Nedvěd, býv. šéfredaktor časopisu Tvář, Martina Nedvědová, učitelka, Věra Nováková, malířka, Petr Onufer, překladatel a redaktor, Edita Onuferová, redaktorka, Terezie Pokorná, šéfredaktorka Revolver Revue, Jan Vevera, lékař

Autor: tto
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!