Makroekonomická data - aktuality | E15.cz

Makroekonomické ukazatele

změna období
Meziroční změna HDP 2,9% 1Q/2017
Míra nezaměstnanosti 2,9% k 08/2017
Meziroční inflace 2,5% k 08/2017
Průměrná hrubá mzda 29346Kč 2Q/2017
Meziroční změna maloobchodu 4,6% k 07/2017
Meziroční růst průmyslu 3,3% k 07/2017
Meziroční změna produkce stavebnictví 1,8% k 07/2017
Saldo zahraničního obchodu -2mil. Kč k 07/2017

Růst HDP

Aktuální data 1Q/2017
HDP 1211,9mld. Kč
Meziroční změna 2,9%
Mezičtvrtletní změna 1,3%

Nezaměstnanost

Aktuální data 08/2017
Celková nezaměstnanost 296826
Míra nezaměstnanosti 2,9%
Počet volných míst 199273

Inflace

Aktuální data 08/2017
Index cen 2%
Meziroční změna 2,5%
Meziměsíční změna -0,1%

Mzdy

Aktuální data 2Q/2017
Průměrná mzda 29346Kč
Meziroční změna průměrné mzdy 7,6%
Meziroční změna reálné mzdy 5,3%

Maloobchod

Aktuální data 07/2017
Meziměsíční změna -1%
Meziroční změna 4,6%

Průmysl

Aktuální data 07/2017
Meziroční změna 3,3%
Meziměsíční změna -9,8%
Meziroční změna - tržby 7%
Meziroční změna - mzdy 7,4%
Průměrná mzda 31197Kč

Stavebnictví

Aktuální data 07/2017
Meziroční změna 1,8%
Počet stavebních povolení 6895
Meziroční změna - počet stavebních povolení -1,7%

Zahraniční obchod

Aktuální data 07/2017
Saldo -2mil. Kč
Dovoz 242100mil. Kč
Vývoz 240100mil. Kč

Schodek státního rozpočtu

Aktuální data rok 2014
Příjmy plánované 1099,3mil. Kč
Příjmy reáné 1133,8mil. Kč
Výdaje plánované 1211,3mil. Kč
Výdaje reálné 1211,6mil. Kč
Deficit plánovaný -112mil. Kč
Deficit reálný -77,8mil. Kč
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!