Makroekonomická data - aktuality | E15.cz

Makroekonomické ukazatele

změna období
Meziroční změna HDP 1,9% 3Q/2016
Míra nezaměstnanosti 4% k 06/2017
Meziroční inflace 2,3% k 06/2017
Průměrná hrubá mzda 27889Kč 1Q/2017
Meziroční změna maloobchodu 6,9% k 05/2017
Meziroční růst průmyslu 10,7% k 05/2017
Meziroční změna produkce stavebnictví 6,3% k 05/2017
Saldo zahraničního obchodu 14300mil. Kč k 05/2017

Růst HDP

Aktuální data 3Q/2016
HDP 1185,9mld. Kč
Meziroční změna 1,9%
Mezičtvrtletní změna 0,4%

Nezaměstnanost

Aktuální data 06/2017
Celková nezaměstnanost 297439
Míra nezaměstnanosti 4%
Počet volných míst 183500

Inflace

Aktuální data 06/2017
Index cen 1,7%
Meziroční změna 2,3%
Meziměsíční změna %

Mzdy

Aktuální data 1Q/2017
Průměrná mzda 27889Kč
Meziroční změna průměrné mzdy 5,3%
Meziroční změna reálné mzdy 2,8%

Maloobchod

Aktuální data 05/2017
Meziměsíční změna 1,2%
Meziroční změna 6,9%

Průmysl

Aktuální data 05/2017
Meziroční změna 10,7%
Meziměsíční změna 3,3%
Meziroční změna - tržby 12%
Meziroční změna - mzdy 9,2%
Průměrná mzda 32939Kč

Stavebnictví

Aktuální data 05/2017
Meziroční změna 6,3%
Počet stavebních povolení 8050
Meziroční změna - počet stavebních povolení 1,8%

Zahraniční obchod

Aktuální data 05/2017
Saldo 14300mil. Kč
Dovoz 295000mil. Kč
Vývoz 309300mil. Kč

Schodek státního rozpočtu

Aktuální data rok 2014
Příjmy plánované 1099,3mil. Kč
Příjmy reáné 1133,8mil. Kč
Výdaje plánované 1211,3mil. Kč
Výdaje reálné 1211,6mil. Kč
Deficit plánovaný -112mil. Kč
Deficit reálný -77,8mil. Kč
>
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!