Makroekonomická data - aktuality | E15.cz

Makroekonomické ukazatele

změna období
Meziroční změna HDP 1,9% 3Q/2016
Míra nezaměstnanosti 4,8% k 03/2017
Meziroční inflace 2,6% k 03/2017
Průměrná hrubá mzda 27220Kč 3Q/2016
Meziroční změna maloobchodu 6,7% k 11/2016
Meziroční růst průmyslu 4,5% k 11/2016
Meziroční změna produkce stavebnictví -2,3% k 11/2016
Saldo zahraničního obchodu 10819mil. Kč k 11/2016

Růst HDP

Aktuální data 3Q/2016
HDP 1183,4mld. Kč
Meziroční změna 1,9%
Mezičtvrtletní změna 0,2%

Nezaměstnanost

Aktuální data 03/2017
Celková nezaměstnanost 356112
Míra nezaměstnanosti 4,8%
Počet volných míst 150917

Inflace

Aktuální data 03/2017
Index cen 1,2%
Meziroční změna 2,6%
Meziměsíční změna %

Mzdy

Aktuální data 3Q/2016
Průměrná mzda 27220Kč
Meziroční změna průměrné mzdy 4,5%
Meziroční změna reálné mzdy 4%

Maloobchod

Aktuální data 11/2016
Meziměsíční změna 1,9%
Meziroční změna 6,7%

Průmysl

Aktuální data 11/2016
Meziroční změna 4,5%
Meziměsíční změna 1,7%
Meziroční změna - tržby 7,8%
Meziroční změna - mzdy 5,7%
Průměrná mzda 33969Kč

Stavebnictví

Aktuální data 11/2016
Meziroční změna -2,3%
Počet stavebních povolení 7342
Meziroční změna - počet stavebních povolení 5,7%

Zahraniční obchod

Aktuální data 11/2016
Saldo 10819mil. Kč
Dovoz 290261mil. Kč
Vývoz 301080mil. Kč

Schodek státního rozpočtu

Aktuální data rok 2014
Příjmy plánované 1099,3mil. Kč
Příjmy reáné 1133,8mil. Kč
Výdaje plánované 1211,3mil. Kč
Výdaje reálné 1211,6mil. Kč
Deficit plánovaný -112mil. Kč
Deficit reálný -77,8mil. Kč
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!