Makroekonomické ukazatele

změna období
Meziroční změna HDP 4,50% 3Q / 15
Míra nezaměstnanosti 6,40% k 1. 1. 16
Meziroční inflace 0,60% k 1. 1. 16
Průměrná hrubá mzda 26 072 Kč 3Q / 15
Meziroční změna maloobchodu 5,50% k 1. 12. 15
Meziroční růst průmyslu -1,70% k 1. 12. 15
Meziroční změna produkce stavebnictví 3,40% k 1. 12. 15
Saldo zahraničního obchodu 548 mil. Kč k 1. 12. 15

Růst HDP

Růst HDP

Meziroční vývoj HDP v %
Aktuální data 3Q/2015
HDP: 1 125,2 mld. Kč
Meziroční změna: 4,5 %
Mezičtvrtletní změna: 0,5 %
všechna dostupná data

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost
Aktuální data 1/2016
Celková nezaměstnanost: 467 403
Míra nezaměstnanosti: 6,4 %
Počet volných míst: 107 779
všechna dostupná data

Inflace

Inflace

Meziroční inflace v %
Aktuální data 1/2016
Index cen: 0,4 %
Meziroční změna: 0,6 %
Meziměsíční změna: 0,6 %
všechna dostupná data

Mzdy

Mzdy

Vývoj průměrné mzdy v Kč
Aktuální data 3Q/2015
Průměrná mzda: 26 072 Kč
Meziroční změna průměrné mzdy: 3,8 %
Meziroční změna reálné mzdy: 3,4 %
všechna dostupná data

Maloobchod

Maloobchod

Meziroční maloobchod. tržby v %
Aktuální data 12/2015
Meziměsíční změna: 0,6 %
Meziroční změna: 5,5 %
všechna dostupná data

Průmysl

Průmysl

Meziroční in. prům. produkce v %
Aktuální data 12/2015
Meziroční změna: -1,7 %
Meziroční změna: -2,6 %
Meziroční změna - tržby: -1,4 %
Meziroční změna - mzdy: 0 %
Průměrná mzda: 0 Kč
všechna dostupná data

Stavebnictví

Stavebnictví

Meziroční index stav. výroby v %
Aktuální data 12/2015
Meziroční změna: 3,4 %
Počet stavebních povolení: 6 239
Meziroční změna - počet stavebních povolení: 7,6 %
všechna dostupná data

Zahraniční obchod

Zahraniční obchod

Saldo zahraničního obch. v mil. Kč
Aktuální data 12/2015
Saldo: 548 mil. Kč
Dovoz: 248 789 mil. Kč
Vývoz: 249 333 mil. Kč
všechna dostupná data

Schodek státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu
všechna dostupná data
Mobilní web