Makroekonomická data - aktuality | E15.cz

Makroekonomické ukazatele

změna období
Meziroční změna HDP 1,9% 3Q/2016
Míra nezaměstnanosti 4,1% k 05/2017
Meziroční inflace 2% k 04/2017
Průměrná hrubá mzda 29320Kč 3Q/2016
Meziroční změna maloobchodu 4,8% k 04/2017
Meziroční růst průmyslu 5,9% k 04/2017
Meziroční změna produkce stavebnictví 9,6% k 04/2017
Saldo zahraničního obchodu 10600mil. Kč k 04/2017

Růst HDP

Aktuální data 3Q/2016
HDP 1185,9mld. Kč
Meziroční změna 1,9%
Mezičtvrtletní změna 0,4%

Nezaměstnanost

Aktuální data 05/2017
Celková nezaměstnanost 308521
Míra nezaměstnanosti 4,1%
Počet volných míst 174043

Inflace

Aktuální data 04/2017
Index cen 1,3%
Meziroční změna 2%
Meziměsíční změna %

Mzdy

Aktuální data 3Q/2016
Průměrná mzda 29320Kč
Meziroční změna průměrné mzdy 4,2%
Meziroční změna reálné mzdy 2,8%

Maloobchod

Aktuální data 04/2017
Meziměsíční změna 0,8%
Meziroční změna 4,8%

Průmysl

Aktuální data 04/2017
Meziroční změna 5,9%
Meziměsíční změna 0,6%
Meziroční změna - tržby 0,6%
Meziroční změna - mzdy 8,1%
Průměrná mzda 31556Kč

Stavebnictví

Aktuální data 04/2017
Meziroční změna 9,6%
Počet stavebních povolení 6659
Meziroční změna - počet stavebních povolení -6,5%

Zahraniční obchod

Aktuální data 04/2017
Saldo 10600mil. Kč
Dovoz 266600mil. Kč
Vývoz 277100mil. Kč

Schodek státního rozpočtu

Aktuální data rok 2014
Příjmy plánované 1099,3mil. Kč
Příjmy reáné 1133,8mil. Kč
Výdaje plánované 1211,3mil. Kč
Výdaje reálné 1211,6mil. Kč
Deficit plánovaný -112mil. Kč
Deficit reálný -77,8mil. Kč
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!