Makroekonomická data - aktuality | E15.cz

Makroekonomické ukazatele

změna období
Meziroční změna HDP 4,5% 3Q/2015
Míra nezaměstnanosti 6,4% k 01/2016
Meziroční inflace 0,6% k 01/2016
Průměrná hrubá mzda 26072Kč 3Q/2015
Meziroční změna maloobchodu 5,5% k 12/2015
Meziroční růst průmyslu -1,7% k 12/2015
Meziroční změna produkce stavebnictví 3,4% k 12/2015
Saldo zahraničního obchodu 548mil. Kč k 12/2015

Růst HDP

Aktuální data 3Q/2015
HDP 1125,2mld. Kč
Meziroční změna 4,5%
Mezičtvrtletní změna 0,5%

Nezaměstnanost

Aktuální data 01/2016
Celková nezaměstnanost 467403
Míra nezaměstnanosti 6,4%
Počet volných míst 107779

Inflace

Aktuální data 01/2016
Index cen 0,4%
Meziroční změna 0,6%
Meziměsíční změna 0,6%

Mzdy

Aktuální data 3Q/2015
Průměrná mzda 26072Kč
Meziroční změna průměrné mzdy 3,8%
Meziroční změna reálné mzdy 3,4%

Maloobchod

Aktuální data 12/2015
Meziměsíční změna 0,6%
Meziroční změna 5,5%

Průmysl

Aktuální data 12/2015
Meziroční změna -1,7%
Meziměsíční změna -2,6%
Meziroční změna - tržby -1,4%
Meziroční změna - mzdy %
Průměrná mzda

Stavebnictví

Aktuální data 12/2015
Meziroční změna 3,4%
Počet stavebních povolení 6239
Meziroční změna - počet stavebních povolení 7,6%

Zahraniční obchod

Aktuální data 12/2015
Saldo 548mil. Kč
Dovoz 248789mil. Kč
Vývoz 249333mil. Kč

Schodek státního rozpočtu

Aktuální data rok 2014
Příjmy plánované 1099,3mil. Kč
Příjmy reáné 1133,8mil. Kč
Výdaje plánované 1211,3mil. Kč
Výdaje reálné 1211,6mil. Kč
Deficit plánovaný -112mil. Kč
Deficit reálný -77,8mil. Kč

businessinfo.cz

  • Česká firma vyvinula unikátní metodu pomáhající rozkládat plasty, uplatnění najde v Číně
  • Na solárním boomu v Česku vyrostlo množství firem. Teď hledají příležitost v zahraničí
  • Chile: Exportéry láká trh s otevřenou náručí
  • Neplatičů DPH v registru přibývá geometrickou řadou