Makroekonomická data - aktuality | E15.cz

Makroekonomické ukazatele

změna období
Meziroční změna HDP 2,9% 1Q/2017
Míra nezaměstnanosti 3,5% k 11/2017
Meziroční inflace 2,6% k 11/2017
Průměrná hrubá mzda 29050Kč 3Q/2017
Meziroční změna maloobchodu 3,9% k 10/2017
Meziroční růst průmyslu 5,3% k 10/2017
Meziroční změna produkce stavebnictví 3,2% k 10/2017
Saldo zahraničního obchodu 9704mil. Kč k 10/2017

Růst HDP

Aktuální data 1Q/2017
HDP 1211,9mld. Kč
Meziroční změna 2,9%
Mezičtvrtletní změna 1,3%

Nezaměstnanost

Aktuální data 11/2017
Celková nezaměstnanost 265469
Míra nezaměstnanosti 3,5%
Počet volných míst 213790

Inflace

Aktuální data 11/2017
Index cen 2,4%
Meziroční změna 2,6%
Meziměsíční změna 0,1%

Mzdy

Aktuální data 3Q/2017
Průměrná mzda 29050Kč
Meziroční změna průměrné mzdy 6,8%
Meziroční změna reálné mzdy 4,2%

Maloobchod

Aktuální data 10/2017
Meziměsíční změna -1,6%
Meziroční změna 3,9%

Průmysl

Aktuální data 10/2017
Meziroční změna 5,3%
Meziměsíční změna -1,5%
Meziroční změna - tržby 8,7%
Meziroční změna - mzdy 7,1%
Průměrná mzda 31211Kč

Stavebnictví

Aktuální data 10/2017
Meziroční změna 3,2%
Počet stavebních povolení 7755
Meziroční změna - počet stavebních povolení 4,6%

Zahraniční obchod

Aktuální data 10/2017
Saldo 9704mil. Kč
Dovoz 302928mil. Kč
Vývoz 312631mil. Kč

Schodek státního rozpočtu

Aktuální data rok 2014
Příjmy plánované 1099,3mil. Kč
Příjmy reáné 1133,8mil. Kč
Výdaje plánované 1211,3mil. Kč
Výdaje reálné 1211,6mil. Kč
Deficit plánovaný -112mil. Kč
Deficit reálný -77,8mil. Kč
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!