Makroekonomická data - aktuality | E15.cz

Makroekonomické ukazatele

změna období
Meziroční změna HDP 2,9% 1Q/2017
Míra nezaměstnanosti 3,5% k 03/2018
Meziroční inflace 1,7% k 03/2018
Průměrná hrubá mzda 31646Kč 3Q/2017
Meziroční změna maloobchodu 6% k 02/2018
Meziroční růst průmyslu 2,7% k 02/2018
Meziroční změna produkce stavebnictví 9,4% k 02/2018
Saldo zahraničního obchodu 11746mil. Kč k 02/2018

Růst HDP

Aktuální data 1Q/2017
HDP 1211,9mld. Kč
Meziroční změna 2,9%
Mezičtvrtletní změna 1,3%

Nezaměstnanost

Aktuální data 03/2018
Celková nezaměstnanost 263608
Míra nezaměstnanosti 3,5%
Počet volných míst 253522

Inflace

Aktuální data 03/2018
Index cen 2,3%
Meziroční změna 1,7%
Meziměsíční změna -0,1%

Mzdy

Aktuální data 3Q/2017
Průměrná mzda 31646Kč
Meziroční změna průměrné mzdy 8%
Meziroční změna reálné mzdy 5,3%

Maloobchod

Aktuální data 02/2018
Meziměsíční změna %
Meziroční změna 6%

Průmysl

Aktuální data 02/2018
Meziroční změna 2,7%
Meziměsíční změna -1,2%
Meziroční změna - tržby 1,1%
Meziroční změna - mzdy 7,3%
Průměrná mzda 30282Kč

Stavebnictví

Aktuální data 02/2018
Meziroční změna 9,4%
Počet stavebních povolení 5543
Meziroční změna - počet stavebních povolení -6,2%

Zahraniční obchod

Aktuální data 02/2018
Saldo 11746mil. Kč
Dovoz 272813mil. Kč
Vývoz 284559mil. Kč

Schodek státního rozpočtu

Aktuální data rok 2014
Příjmy plánované 1099,3mil. Kč
Příjmy reáné 1133,8mil. Kč
Výdaje plánované 1211,3mil. Kč
Výdaje reálné 1211,6mil. Kč
Deficit plánovaný -112mil. Kč
Deficit reálný -77,8mil. Kč

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!