Alice Štunda: Naši žáci se ve světě neztratí | E15.cz

Alice Štunda: Naši žáci se ve světě neztratí

Alice Štunda: Naši žáci se ve světě neztratí
11. listopadu 2014 • 08:11
Otevřením gymnázia si splnila sen o kvalitním dvojjazyčném vzdělání od školky až po maturitu pod jednou střechou. „Cílem bylo vybudovat zařízení, po jehož absolvování by se děti mohly rozjet na studia do celého světa, aniž by musely tamní látku složitě dohánět,“ říká majitelka a zakladatelka Sunny Canadian International School (SCIS) Alice Štunda s tím, že se ve své škole snaží vychovávat zdravě sebevědomé, slušné a zodpovědné lidi.

E15: Čím se SCIS liší od ostatních škol?

Snažila jsem se s pomocí odborníků o spojení toho nejlepšího z českých a kanadských osnov. České osnovy jsou stále především o „biflování“. Děti však nedokážou získané informace mezioborově spojit. Naučí se něco z fyziky, ale už to nedokážou použít v chemii. Kanadské děti v tomto mají výhodu, nemají hlubší znalosti jako Češi, ale mají je více pochopené a dokážou je mezioborově využít. Navíc umějí velice dobře samy sebe prezentovat, což děti v českých školách stále neumějí. Děti v SCIS běžně prezentují už v nízkém věku. Už v páté třídě si dokážou samy připravit dvacetiminutovou prezentaci v PowerPointu a postavit se před dvacet dospělých lidí, kteří je hodnotí.

E15: Jak u vás probíhá výuka angličtiny?

Ve školce pracujeme s takzvanou metodou ponoření neboli jazykové imerze, která pochází z Kanady. Stručně řečeno my neučíme angličtině, my s dětmi anglicky od začátku komunikujeme a angličtina je u nás dorozumívacím jazykem pro děti i dospělé. V základní škole pak probíhá výuka rovnocennou měrou v českém a anglickém jazyce. Pojetí výuky anglického jazyka vychází z kanadského kurikula provincie Alberta, které je známé svou kvalitou.

Žáci SCIS jsou na druhém stupni ZŠ plně bilingvní. Od deváté třídy ZŠ až do druhého ročníku gymnázia budou studenti moci absolvovat mezinárodní cambridgeské zkoušky IGCSE. Naši maturanti budou skládat českou maturitu a mezinárodní cambridgeskou maturitu Level A, která jim zjednoduší přístup na univerzity v zahraničí.

E15: Jednou z přidaných hodnot vaší školy je podle vás také její outdoorové zaměření.

Využíváme své výhodné polohy v blízkosti přírody a zároveň nedaleko metropole – ze stanice Opatov trvá cesta autobusem zhruba deset minut. Disponujeme velkou zahradou, na které jsou hrací a sportovní plochy a také indiánská týpí pro přespávání a výuku. I tím se hlásíme ke kanadským tradicím. Když nejsme v tělocvičně, probíhá výuka tělesné výchovy na zahradě školy nebo v Průhonickém parku, který je od školy vzdálený dvě minuty.

V zimě jezdí děti občas na běžkách, někdy si berou do školy i kola. A v rámci odpoledních aktivit pak učíme děti jezdit i na inlinech, bruslích či longboardech. Pořádáme paintballové zápasy, speciální programy přežití v lese vedené vojáky, jezdíme na kánoích – Sázavu máme dvacet minut naším autobusem.

E15: To zní hodně akčně. Předpokládám, že vzhledem k jazykovému zaměření vaší školy pořádáte také zájezdy do zahraničí

Pátá třída jezdí na poznávací zájezd do Londýna. Konec druhého stupně je pak zakončen studijním pobytem v Kanadě. Zahraničních pobytů je samozřejmě více. Nyní se také soustředíme na výměnné pobyty. Protože nám děti dorůstají do věku gymnázia, kdy je můžeme bez obav vyslat do Kanady, Francie nebo jinam.

Máme také společné projekty se školou v New Yorku nebo v Texasu. Snažíme se z každého světadílu vybrat nějakou školu, se kterou spolupracujeme. Dnešní technologie nám umožňují, že naše děti zpracují část projektu a děti třeba v Austrálii či Číně zbylou část a pak se vzájemně dělí o výsledky. Při komunikaci přitom není žádná bariéra – jazyková ani vědomostní.

Snažíme se z každého světadílu vybrat nějakou školu, se kterou spolupracujeme

E15: Na školním webu jsem si všiml, že slavíte nejen české svátky, ale i řadu zahraničních a pořádáte množství kulinářských kurzů. Součástí nedávné oslavy Halloweenu byla například ukázka přípravy hmyzích specialit.

Nejen těmito aktivitami se snažíme žáky vzdělávat k multikulturálnímu náhledu na svět a na život a k toleranci k odlišným kulturám, národům i zvykům. Vzdělávací roli plní například i tematické týdny národních kuchyní v naší jídelně, kde se snažíme vařit velmi zdravě, bez éček.

E15: Jak nákladné je studium na vaší škole?

U školného pro MŠ záleží na programu, zda jde o český, či anglický. Školné se v anglickém programu pohybuje od 13 500 do 18 800 korun v závislosti na typu docházky. Platba 18 800 korun ovšem nezahrnuje jen školné, je to skvěle propracovaný celodenní program, v rámci kterého si dítě může vybírat zdarma z naší nabídky all-inclusive odpoledních kroužků a aktivit. Pokud jde o školné pro základní školu, to představuje 16 400 korun měsíčně a platí se pololetně. Školné na gymnáziu činí 17 600 korun za měsíc.

E15: To nejsou pro řadu rodin zrovna malé částky.

Je však třeba zdůraznit, že nadaní studenti s průměrem do 1,5 u nás mohou na základě zkoušek získat prospěchové stipendium (snížené školné na 3500 korun měsíčně) na celou dobu studia. Jediné dvě podmínky jsou, že jim nesmí klesnout průměr pod 2,0 a nebudou mít kázeňské problémy.

E15: Přestoupit na vaši školu je možné prakticky kdykoli. Jak náročné to je?

Všichni zájemci o studium musejí udělat přijímací testy. Pokud momentálně nesplňují daná jazyková kritéria, máme pro ně připravený intenzivní podpůrný doučovací program, který má za úkol děti v co nejkratším čase doučit až na požadovanou jazykovou úroveň pro jejich ročník. Takže se děti nemusejí bát zařadit se ani do vyšších ročníků. Díky tomuto programu dělají v angličtině opravdu velké pokroky, mají z učení radost a lépe pak zvládají i ostatní předměty vyučované anglicky hovořícími pedagogy.

E15: Jak těžké je sehnat pedagogické pracovníky?

Není to lehké. Naše požadavky jsou vysoké. Všichni naši zaměstnanci musí umět anglicky. Samozřejmě kromě provozních pracovníků. Jinak to tu nejde. Ve školkové třídě jsou vždy dva učitelé (český a rodilý mluvčí) najednou. Musí mezi sebou stoprocentně spolupracovat. Domlouvají se na tématech a výuce. Na ZŠ a gymnáziu sice neučí společně, ale o to je jejich koordinace náročnější. Polovina výuky totiž probíhá v angličtině a polovina v češtině.

Mají-li děti třeba čtyři hodiny matematiky týdně, tak dvě hodiny učí český učitel a dvě anglicky hovořící pedagog. To od kantorů vyžaduje vysokou míru kooperace a společného plánování. Proto také mají naši učitelé oproti státním školám odučeno přímo ve třídě méně hodin. Spoustu času jim zabere právě vzájemná koordinace výuky.

E15: Kdy bude dokončena nová budova pro druhý stupeň a gymnázium?

Na jaře, výuka zde začne od září příštího roku. Nový pavilon bude mít celkem 14 tříd plus obrovskou tělocvičnu, jídelnu, knihovnu, domácí kino, studentský klub i nealko bar. Chybět nebudou perfektně vybavené laboratoře, profi kuchyň na kurzy vaření či televizní a rádio studio. Pro gymnázium počítáme s maximálně 25 studenty na třídu. A jelikož nabízíme nově možnost ubytování v internátu, mohou se k nám hlásit žáci z celé republiky. Ti nejnadanější přitom mohou studovat jen za zmiňovaných 3,5 tisíce korun měsíčně.

E15: Začínala jste čtyři kilometry odsud v Hlubočince u Prahy s dvěma třídami a 24 dětmi, dnes má vaše škola téměř 400 žáků, řada z nich vítězí v mezinárodních soutěžích. Získala jste ocenění Podnikatelka roku 2014. Jaký je váš recept na úspěch?

Nastavit si reálný cíl a jít za ním. V mém případě je jistě část úspěchu také to, že nešlo o podnikatelský záměr s cílem vydělat závratné peníze. Dělala jsem to pro své dítě. V takovém případě do toho opřete veškerou sílu a děláte to opravdu nejlépe, jak umíte. Faktor peněz vás ve spoustě věcí omezuje a ovlivňuje. SCIS rozhodně není milionářský byznys. Ale byznys, který se musí dělat s láskou. Můj recept na úspěch tedy zní: Jděte si za svým cílem, dělejte to s láskou a dopadne to dobře.

Alice Štunda
V České republice vystudovala chemické inženýrství. Deset let žila v Kanadě, kde se zabývala analýzou ropných produktů a vrtů. Později zde vystudovala byznys management. Po narození dcery se přestěhovala zpět do ČR, kde pro ni začala hledat vhodnou mateřskou školu. Jelikož žádná z českých ani mezinárodních školek nesplňovala její představu o kvalitní výuce, rozhodla se v roce 2002 založit školku vlastní. K té postupem času přibyla základní škola a v tomto roce také gymnázium. Za 12 let se Alici Štunda podařilo ze Sunny Canadian International School vybudovat prestižní instituci s dvojjazyčnou výukou, která vzdělává téměř 400 dětí a zaměstnává 80 lidí. Alice Štunda je držitelkou ocenění Podnikatelka roku 2014 v kategorii střední podniky, členkou představenstva Kanadské obchodní komory v ČR a ambasadorkou projektu Život nápadům.

Sunny Canadian International School Mateřská škola, ZŠ a čtyřleté všeobecné gymnázium sídlí na kraji Jesenice u Prahy. Výuka ve školce probíhá v anglickém nebo českém jazyce, v základní škole a gymnáziu pak rovnocenně v češtině a v angličtině. Na gymnáziu mají studenti možnost skládat mezinárodní cambridgeskou maturitu.

Autor: Petr Dašek
 

businessinfo.cz

  • Česká firma vyvinula unikátní metodu pomáhající rozkládat plasty, uplatnění najde v Číně
  • Na solárním boomu v Česku vyrostlo množství firem. Teď hledají příležitost v zahraničí
  • Chile: Exportéry láká trh s otevřenou náručí
  • Neplatičů DPH v registru přibývá geometrickou řadou